Reklama
  • Reportaža

Budućnost biopreparata u Srbiji – iskustva Španije

Pet španskih proizvođača biopreparata predstavilo je domaćim akterima u sektoru svoj proizvodni program na skupu “Budućnost biopreparata u Srbiji – iskustvo iz Španije”

Od kada je pre otprilike četiri decenije postala članica Evropske unije, Španija je kontinuirano i planski ulagala u poljoprivredu. Zahvaljujući tome i  klimatskom i geografskom diverzitetu, ova iberijska zemlja već dugo se svrstava među vodeće poljoprivredne velesile kako u Evropi tako i u svetu.

2022-Spanija-Srbija-Biopreparati.jpg (175 KB)
“Budućnost biopreparata u Srbiji – iskustvo iz Španije”

Po poljoprivrednoj površini, sa 25 miliona hektara, druga je zemlja u Evropi sa 12% ukupne evropske poljoprivredne proizvodnje (27% voća i povrća), sedmi je proizvođač voća na svetu, prva po površini vinograda, a treća po proizvodnji grožđa. Osmi je svetski, a četvrti evropski izvoznik poljoprivrednih proizvoda, izdvajajući se kao prvi izvoznik citrusa i maslinovog ulja.

Upravo je ta pozicija Španije, kao jednog od vodećih dobavljača najzahtevnijih svetskih tržišta poljoprivrednim proizvodima, naterala njene proizvođače da odgovore na rastuću zabrinutost potrošača za kvalitet životne sredine, pogotovo kada je reč o uticaju koji tradicionalna poljoprivreda ima na okolinu.

Danas Španija ima 2.635.442 hektara pod ekološkom proizvodnjom, što predstavlja 10,8% korisne nacionalne poljoprivredne površine i rast od 8% u odnosu na prethodni period. Već nekoliko godina ovi rezultati  svrstavaju je na vodeću poziciju u Evropskoj uniji, sa 17% udela u ukupnoj površini organskih zasada u EU.

Kako bi odgovorili na rastuće potrebe poljoprivrednika i ponudili tržištu što kvalitetnije proizvode pogodne za ekološku proizvodnju, španski proizvođači preparata za zaštitu i ishranu bilja, otpočeli intenzivnije ulaganje u  istraživanje i razvoj. U cilju omogućavanja sistemske i kontinuirane podrške ovom sektoru, osnovano je i krovno udruženje Biovehen (Biovegen) koje okuplja sve relevantne aktere iz oblasti razvoja i proizvodnje biopreparata: proizvodne kompanije (142), udruženja i tehnološke centre (11), istraživačke centre (22).

Biovehen je stoga javno-privatno partnerstvo, osnovano 2006, podržano od strane Ministarstva nauke i inovacija, kojim upravljaju predstavnici privatnog sektora i koje služi kao platforma za lakšu i efikasniju saradnju i komunikaciju članova, zastupanje njihovih zajedničkih interesa i inicijativa kao i za zajedničko učešće na međunarodnim projektima.

Pet španskih proizvođača biopreparata predstavilo se domaćim akterima svoj proizvodni program na skupu “Budućnost biopreparata u Srbiji – iskustvo iz Španije” koji je 15. decembra 2022. godine u hotelu Hyatt organizovalo Ekonomsko odeljenje Ambasade Španije uz podršku Španske agencije za izvoz i investicije (ICEX) i u saradnji sa Biovehenom.

 

Kompanije učesnice

 

BIORIZON BIOTECH: Kompanija poseduje najveće postrojenje za proizvodnju mikroalgi u Evropi od 1,7 ha. Ujedno je i vodeća svetska kompanija u razvoju proizvoda za poljoprivredu baziranih na mikroalgama. Osnovne prednosti njihovih biopesticida su održiva proizvodnja u kontrolisanim uslovima, neagresivni biotehnološki procesi, visok sadržaj fitohormona i mikronutrijenata.

DAYMSA: otpočela je svoje poslovanje pre više od 40 godina, proizvodnjom poboljšivača zemljišta, na bazi leonardita koji je zahvaljujući svom visokom sadržaju huminske kiseline, izvrstan poboljšivač zemljišta. Primenom na zemljištu Daimsinih huminskih kiselina, u čvrstom ili tečnom obliku, stvara se huminska glina, koja obogaćuje i pretvara siromašnu zemlju u bogato, plodno zemljište. Kompanija je u međuvremenu razvila širok spektar specijalnih đubriva, biostimulatora, poboljšivača zemljišta i vode.

FERTIBERIA: Prva kompanija u proizvodnji đubriva bez emisije CO2 . Zahvaljujući njihovim proizvodima, poljoprivredni proizvođači mogu smanjiti troškove proizvodnje, garantujući potrošačima veću bezbednost hrane.

IDAI NATURE: Po udelu u tržištu, jedna od najvećih specijalizovanih kompanija iz oblasti biozaštite biljaka. Kompanija je prepoznatljiva po svojim bioinsekticidima i biopesticidima za čiju upotrebu, zbog visokog stepena bezbednosti, u EU nije potrebna ni registracija ni specijalna dozvola ni licenca.

2022-IDEAI-Nature.jpg (166 KB)

Danahe Coll García, menadžer kategorije, IDAI NATURE. 

SAS: Proizvođač preparata za ishranu bilja i biostimulatora visokog kvaliteta za sve tipove biljnih kultura i uslova. U svojoj ponudi ima preko 150 proizvoda. Primarni fokus ove kompanije je na poboljšanju prinosa i kvaliteta useva, uz garancije njihove sigurnosti na samom mestu porekla. Osim toga, SAS-ov tim specijalista i agroinženjera konstantno rade na istraživanju i inovacijama, zarad povećanja efikasnosti proizvoda.

Na završnom panelu događaja u kome su pored predstavnika Biovehena, učestvovali i predstavnici Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu – Departmana za fitomedicinu i zaštitu životne sredine, kompanija Atos fructum i Delhaize zaključeno je da budućnost poljoprivrede leži u biološkoj proizvodnji i da klijenti, a samim tim i trgovinski lanci kao glavni kanal prodaje voća i povrća, postaju sve zahtevniji po tom pitanju. Iako cilj EU, da se upotreba pesticida smanji za 50% do 2030, trenutno možda deluje teško dostižan, sagovornici su bili saglasni da poljoprivredni proizvođači neće imati mnogo izbora sem da se na neki način priklone novim tendencijama.

Poljoprivreda.info

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!