Reklama
  • Vinogradarstvo

Čuvanje i kontrola vina u bocama

Visokokvalitetna bela vina, kao npr. rizling, sovinjon, beli burgundac, silvanac itd. u dobrim godinama, kada imaju dovoljno kiselina, ali i ekstrakta i alkohola, veoma lep sortni buke razvijaju nakon trogodišnjeg odležavanja u bocama. Vina ovakvih osobina mogu se čuvati 10 i više godina bez smanjenja kvaliteta. Crna vina sa dovoljno tanina, gusta, puna, ali i sa dovoljno kiselina, razvijaju svoj puni kvalitet nakon 5 godina, ali čuvana u dobrim uslovima mogu i posle 14 i više godina da formiraju još plemenitiji buke.

Čuvanje vina u bocama

Vina razlivena u boce se odmah ili najkasnije sutradan odnose u podrum, gde će se dalje čuvati. Temperatura u podrumu mora biti, uglavnom, stalna. Relativna vlažnost vazduha treba da bude što niža (60-70%), pa se pod podruma upravo iz tih razloga betonira. Pri nižoj relativnoj vlažnosti, etikete se ne oštećuju niti skidaju sa boca. Boce se slažu, uglavnom, na žičane ili drvene police ili od betonskih elemenata napravljena udubljenja koji se postavljaju uz sam zid. Boce treba da budu položene i slažu se jedna na drugu u više redova tako da je zapušač uvek natopljen vinom. U protivnom on bi se rasušio i vazduh bi brzo prodro u vino i u njemu izazvao neželjene promene. Boce se mogu čuvati i u kosom položaju ali tako da zapušač bude na dole, tj. nakvašen vinom. Za bela vina poželjna je temperatura čuvanja od 8-12C, a za crna vina od 12-15C. Boce sa vinom se, takođe mogu ređati u pesak u kome su kolebanja temperature neznatna.

Boce treba da budu zaštićene od direktne sunčeve svetlosti, jer ona izaziva neželjene promene u boji i ukusu vina. Najbolje je da budu u potpunoj tami, a osvetljenje prostorije da se vrši sijalicom ili svećom kada je to potrebno. Potrebno je napomenuti da se da se dezertna i specijalna vina čuvaju na temperaturi od oko 15C (14-16) oko godinu dana, a potom se lageruju na nižim temperaturama.

Koliko dugo jedno vino može da se čuva u boci, a da pri tome ne izgubi u kvalitetu, zavisi od više faktora i to: od sorte grožđa, od hemijskog sastava vina (alkohol i kiseline), od načina alkoholnog vrenja i sprovedene nege. Visokokvalitetna bela vina, kao npr. rizling, sovinjon, beli burgundac, silvanac itd. u dobrim godinama, kada imaju dovoljno kiselina, ali i ekstrakta i alkohola, veoma lep sortni buke razvijaju nakon trogodišnjeg odležavanja u bocama. Vina ovakvih osobina mogu se čuvati 10 i više godina bez smanjenja kvaliteta. Crna vina sa dovoljno tanina, gusta, puna, ali i sa dovoljno kiselina, razvijaju svoj puni kvalitet nakon 5 godina, ali čuvana u dobrim uslovima mogu i posle 14 i više godina da formiraju još plemenitiji buke.

Boce sa vinom namenjene za višegodišnje čuvanje po trebno je bar jednom mesečno kontrolisati. Potrebno je obratiti pažnju da li su se vina zamutila, da li se izdvojio talog itd. i tada je neophodno vina odmah degustirati i konsultovati vinarskog stručnjaka o daljem postupku.

Dr Slobodan Jović: ”Priručnik za spravljanje vina”

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!