Reklama
  • Agroekonomika

Da li je zadruga – zadruga?! Odgovor daje - revizija

Svaka zadruga je po zakonu obavezna da obavi redovnu zadružnu reviziju jednom u dve godine, a vanredna zadružna revizija se obavlja po potrebi, i to: na zahtev bilo kojeg organa Zadruge, najmanje 30% zadrugara, zadružnog saveza čiji je Zadruga član, nadležnog ministarstva ili poverilaca zadruge.

Zadrugama koje redovno obavljaju zadružnu reviziju, njena uloga je poznata, i koriste je kako bi svoju organizaciju i poslovanje dodatno unapredili. Državni i pokrajinski organi takođe sve više uvažavaju ulogu zadružne revizije u oceni poslovanja zadruge u odnosu na Zakon o zadrugama, te se u većini konkursa na republičkom i pokrajinskom nivou kao jedan od uslova za učešće zadruga propisuje i obavljena zadružna revizija, u zakonom predviđenim rokovima.

2020-traktor-oranje.jpg (550 KB)
Foto: WFranz / Pixabay.com

Zadružna revizija nije povezana sa revizijom finansijskih izveštaja, već predstavlja kontrolu usklađenosti poslovanja, upravljanja i organizovanja zadruge sa odredbama zakona, zadružnim principima i zadružnim vrednostima. U skladu sa zakonom, zadružnu reviziju obavljaju ovlašćeni revizijski savezi među kojima je i Zadružni savez Vojvodine.

Obavljanje revizije se sprovodi na osnovu zahteva zadruge i ugovora o obavljanju zadružne revizije zaključenog između zadruge i revizijskog saveza. Zadružna revizija se može obaviti u prostorijama zadruge ili zadružnog saveza u prisustvu lica ovlašćenih za zastupanje, predsednika ili članova organa upravljanja ili zaposlenih u zadruzi.

Zadruga je obavezna da zadružnom revizoru stavi na raspolaganje potrebna dokumenta i dostavi informacije i objašnjenja neophodna za obavljanje zadružne revizije i sastavljanje izveštaja. U obavljanju zadružne revizije se mogu nakon utvrđivanja manjih nepravilnosti iste odmah otkloniti uz pomoć zadružnog revizora, a zadružni revizor može učestovati u radu organa Zadruge radi davanja odgovora i mišljenja o pitanjima koja su predmet zadružne revizije.

Bitno je naglasiti da pored kontrolne, zadružna revizija ima i instruktivnu i savetodavnu funkciju. U toku obavljanja revizije kao i u svom izveštaju, zadružni revizor nakon konstatacije neusklađenosti ili nepravilnosti daje uputstva, savete i rokove za njihovo otklanjanje.

Zadružni savez Vojvodine daje savete i instrukcije zadrugama članicama na njihov zahtev ili radi usklađivanja njihovog poslovanja sa zakonskim i drugim propisima. Takva praksa omogućuje članicama da se redovno konsultuju sa službom Saveza pre donošenja odluka o značajnijim pitanjima, a najčešće o prijemu zadrugara i utvrđivanje prestanka statusa zadrugara, kao i o izboru i funkcionisanju organa upravljanja.

Većina zadruga kod kojih se revizija obavlja u zakonom propisanom roku, nakon jednom utvrđene nepravilnosti u kasnijem periodu nisu imala nepravilnosti najčešće zbog kontinuiranih konsultacija sa službom Saveza pre donošenja važnijih odluka, sprovođenja izbora organa i slično. Sve zadruge kod kojih je obavljena zadružna revizija su u pravilu znatno pre isteka roka određenog izveštajem o obavljenoj reviziji otklonile utvrđene nepravilnosti, jer su u toku obavljanja revizije i u izveštaju dobile praktična uputstva i adekvatne savete.

Zadruge su u skladu sa zakonom, obavezne da dostavljaju na objavu zaključak iz izveštaja o obavljenoj zadružnoj reviziji nadležnom registru Agencije za privredne registre. U skladu sa navedenim, zadružna revizija pomaže zadrugama da njihovo poslovanje, organizacija, upravljanje i odlučivanje u svemu bude u skladu sa Zakonom o zadrugama, a naročito sa zadružnim vrednostima i zadružnim principima.

Jelena Bizonj Nestorov

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!