Reklama
  • Ratarstvo

Da se lanjske greške ne ponove

Prošlogodišnji katastrofalni rezultati u ratarskoj proizvodnji ne smeju se ponoviti, i za to odgovornost uz poljoprivrednike mora preuzeti agrarna struka i nauka, poručeno je na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, sa stručnog skupa nazvanog "Poruke minule godine i prolećna setva".

Nakon deset godina pauze, na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu održan je ratarski skup u pravo vreme. Neposredno pred prolećnu setvu. Stručnjaci, semenske kuće, proizvođači i prodavci mineralnog đubriva i pesticida. Kvalitet programa prepoznalo je više stotina poljoprivrednika koji su prisustvovali skupu. Uz teme o stanju strnih žita, preporukama za setvu kukuruza, soje i šećerne repe paori su pažljivo osluškivali koliko će država "odrešiti kesu". Državni sekretar u resornom ministarstvu, Danilo Golubović najavio je da će Vlada narednog četvrtka odobriti isplatu lanjskih dugovanja, a zatim i podsticaja za ovu godinu."Kad je kontretno ratarstvo u pitanju to je 6.000 dinara, plus 6.000 dinara za dizel. Uz to imamo 40% subvencionisanog osiguranja useva. Pozivam farmere da osiguaju useve jer je klima postala potpuno nepredvidljiva," rekao je Golubović.I u pokrajinskoj administraciji prepoznali su da je klima ograničavajući faktor u ratarskoj proizvodnji i najavljuju značajna ulaganja u navodnjavanje. Zamenik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu Branislav Knežević."Ove godine ćemo uložiti više od 3 milijarde u vodoprivredu kako bi se stanje kanalske mreže koja je žila kucavica Vojvodine dovelo u funkcionalno stanje. Nadam se da ćemo uve godine uspostaviti tri regionalna sistema za navodnjavanje de će se otvoriti prostor za navodnjavanje 25.000 hektara," izjavio je Knežević.

Direktorka Departmana za ratarstvo i povrtarstvo Dragana Latković kaže da će od vlage umnogome zavisiti uspeh prolećne setve. Ona preporučuje poljoprivrednicima da na deset dana pred setvu analiziraju zemljište na sadržaj vlage i nitratnog azota i na osnovu tih rezultata odrede gustinu setve i količinu azotnog đubriva. "Ako sve bude povoljno treba ići sa optimalnim ili nešto višim gustinama setve. Ako parametri budu nepovoljni i gustinu setve i upotrebu azota treba smanjiti," preporučuje ona.

Zemljište kvalitetno može analizirati Poljoprivredni fakultet, Institut za ratarstvo i povrtarstvo i mreža poljoprivrednih stanica u Vojvodini. Analiza nije skupa u odnosu na moguće gubitke izborom pogrešne agrotehnike.

Đorđe Simović, Poljoprivreda.info