Reklama
  • Vinogradarstvo

Dunavska vinska ruta kao turistički i kulturni brend

Osnovni cilj realizovanog projekta bio je kreiranje zajedničkog, održivog turističkog i kulturnog  proizvoda nastalog kombinovanjem vinskog i kulturnog turizma kroz brendiranje, marketing i promociju proizvođača vina iz regije Bač Kiškun, kao i proizvođača vina sa teritorije AP Vojvodine (Fruška Gora sa tokom Dunava i okolinom)

Kroz program INTERREG – IPA CBC Mađarska – Srbija, Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, krajem 2018. godine odobren je projekat pod nazivom ''Creation and Positioning of Danube Wine Route as a Touristic and Cultural Brand In the Cross – Border Region'' (Kreiranje i pozicioniranje Dunavske vinske rute kao turističkog i kulturnog brenda u prekograničnoj regiji), skraćeno: Dunavski Put Vina (Danube Wine Route).

2020-vinograd-2018-erdevik.jpg (276 KB)
Ilustracija, foto: Đorđe Simović

Projekat je sproveden u partnerstvu sa opštinom Sremski Karlovci i Udruženjem Fruškogorski klaster vinogradara i vinara “Alma Mons”, Sremski Karlovci, kao i sa partnerima iz Mađarske, Većem Bač-Kiškun Županije i organizacijom Dunavski vinski region Vinske rute.

Osnovni cilj projekta bio je kreiranje zajedničkog, održivog turističkogi kulturnog  proizvoda nastalog kombinovanjem vinskog i kulturnog turizma kroz brendiranje, marketing i promociju proizvođača vina iz regije Bač Kiškun, kao i proizvođača vina sa teritorije AP Vojvodine (Fruška Gora sa tokom Dunava i okolinom).

Ukupna odobrena vrednost projekta je 377.040,00 evra, a on je sproveden u periodu od 20 meseci, tokom 2019. i 2020. godine.

Centralni deo projekta bio je izrada i stavljanje u funkciju broda za koji je zadužena Opština Sremski Karlovci. To je specijalizovan brod na kome će se odigrati većina kulturnih i promotivnih programa koji će imati za cilj da, uz promociju vinskih puteva AP Vojvodine i Županije Bač-Kiškun, promovišu i kulturne kapacitete, kulturni turizam, revitalizaciju kulturnog nasleđa, podsticanje interkulturnog dijaloga i međuregionalne kulturne saradnje, decentralizaciju kulture i reintegraciju AP Vojvodine u evropski kulturni prostor. Nakon završetka projekta brod ostaje u trajnom vlasništvu Opštine Sremski Karlovci a, po potrebi, će ga koristiti i Pokrajinska vlada.

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama je, u okviru projekta, vodio brigu o brendiranju projekta, dizajnu, pripremi i štampi promotivnih materijala, izradi i mapiranju vinske rute i drugih kulturnih sadržaja sa prikupljanjem izložbenog materijala, izradi i postavljanju info znakova, promociji projekta u okviru sajamskih manifestacija i blagovremenom odabiru i organizaciji kulturnih programa (izložbi, koncerata, nastupa folklornih ansambala, kao i promocija).

Udruženje Fruškogorski klaster vinogradara i vinara “Alma Mons” bilo je zaduženo za istraživački deo o vinskom turizmu u Bačkoj i Sremu kao i organizaciju stručnih skupova na tu temu.

Partneri iz Mađarske bili su zaduženi za promotivni film, internet stranicu, materijale sa vinskih degustacija kao i za zajedničku razvojnu i marketinšku strategiju.

Sam projekat ima veliki uticaj na razvoj vinogradarstva, vinarstva, turističke ponude, očuvanje kulturnog nasleđa kroz različite manifestacije i razvoj partnerskih mreža u okviru projektnog partnerstava između Republike Mađarske i Republike Srbije.

Rezultati projekta, koje bi izdvojili kao ključne za razvoj vinarstva, vinogradarstva, turizma i kulturne ponude, kao sastavni deo regionalnog razvoja kroz, pomenute sektore su:

KREIRANA VINSKA RUTA (MAPA) Mapa se nalazi u elektronskom obliku na sajtu projekta na adresi http://www.danubewineroute.com/ Pokrajinski sekretarijat za kulturu, informisanje i odnose sa verskim zajednicama.

ODRŽANE RADIONICE ZA VINARE (Stručne radionice, predavanja i degustacije), Zajednička marketing strategija -  Klaster vinara i vinogradara “Alma Mons”, Sremski Karlovci.

IZGRAĐEN BROD (koji bi trebalo da bude u funkciji Opštine Sremski Karlovci, za promocju vinskih puteva, promociju vinara i vinogradara, dunavskog turizma i unapređenje regionalnog razvoja i održivosti DUNAVSKOG REGIONA.

Sekretarijat za kulturu, javno informisanje je kao najllepši deo projektnih aktivnosti za sam kraj organizovao koncerte – muzičke performanse, koji su obuhvatili neke od izvođača kao što su: tamburaški orkestar, rok bendove, savremenu muziku, folklornu trupu i najstariji dečiji hor iz Novog Sada “Zvončić”. On je osnovan 1996. godine. Horom su od samog početka rukovodili Olga Živković i Branko Ružičin. Od 2016. godine horom rukovodi Katarina Ružičin a “Zvončići” učestvuju na gotovo svim manifestacijama u Novom Sadu. Deca su uzrasta od 4- 12 godina. Iza sebe imaju 8 albuma sa dečijom muzikom, 4 spota i album sa tamburaškom muzikom.

Ostavljamo Vas da uživate u muzičkim numerama koje su odabrane da predstave, našu kulturu i tradiciju, urbani život mladih, ozbiljnu muzičku scenu Vojvodine i da baš kroz pomenute performanse osetite ravnicu, vinogorja, vina i taj duh našeh projekta pod sloganom DUNAVSKI PUT VINA. 

Hvala Vam što ste nas pratili.

Tamburaški trio

Rok bend Plavi Ptičić

Live Vinyl Act (duet gramofana i gitare)

Frame Orchestra

Vladica Stanković Trio

Hor Zvončići

KUD Svetozar Marković

U Tišini Pozornice

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!