Reklama
  • Mehanizacija/oprema

“EIMA Energy”, izložba posvećena biomasi

Na izložbi EIMA Energy u Bolonji posetioci će moći da vide vrste vozila namenjenih racionalnom i ekonomskom upravljanju lancem snabdevanja energijom biomase, od mašina za sečenje i berbu drvne biomase i agroindustrijski otpad do sistema za transport materijala i pretvaranje nusproizvoda u energiju

Biomasa poljoprivrednog i šumskog porekla jedna je od ključnih tema sajma EIMA International. Velika izložba poljoprivrednih mašina, koja je zakazana u Bolonji od 19. do 23. oktobra, uključuje deo koji je posebno posvećen sektoru bioenergije i industriji zasnovanoj na bio bioenergiji.

2021-EIMA.jpg (14 KB)

Obnovljiva energija i cirkularna bioekonomija biće u prvom planu izložbenog centra u Bolonji sa izložbom "Energy", demonstracijskim prostorom na otvorenom između hala 35 i 37, gde posetioci mogu videti mašine za preradu i tretman biomase na delu. Tokom pet dana trajanja izložbe, takođe će biti prostora za detaljne tematske studije sa sastancima koje promoviše partner organizator ITABIA.

Na izložbi EIMA Energy posetioci će moći da vide vrste vozila namenjenih racionalnom i ekonomskom upravljanju lancem snabdevanja energijom biomase, od mašina za sečenje i berbu drvne biomase i agroindustrijski otpad do sistema za transport materijala i pretvaranje nusproizvoda u energiju.

Pitanje korišćenja obnovljivih izvora danas je izuzetno važno. Ono uključuje ekonomske resurse za podsticanje ekološke tranzicije kroz dekarbonizaciju proizvodnih i energetskih sistema. EIMA 2021. prilika je ne samo za predstavljanje najnovijih tehnologija za sektor, već i za ilustraciju rezultata posebnih istraživačkih projekata u kojima je uključena ITABIA.

Tokom pet dana događaja, biće predstavljeni evropski i nacionalni projekti, uključujući BRANCHES (H2020) - čiji je cilj da lanci snabdevanja budu efikasniji i stvore nove poslovne prilike u ruralnim područjima jačanjem sektora bio-ekonomije. Cilj COBRAF (PSR) je razvoj sistema biorafinerija zasnovanih na uljaricama u regionu Toskane. Capraia Smart Island je laboratorija za kružnu ekonomiju na otvorenom.

EIMA Energy i svi povezani događaji organizovani su na takav način da garantuju najviše standarde zdravlja i bezbednosti. Konkretno, iz asocijacije FederUnacome kažu da će zakazivati prisustvo demonstracijama kako bi se izbegla moguća gužva.

Đorđe Simović

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!