Reklama
  • Tehnologija

Fabrika premiksa za stočnu hranu počela da radi u Feketiću

U Feketiću je sa radom počela fabrika za proizvodnju premiksa za stočnu hrane koju je otvorila kompanija „Ravago Hemikals“. Proizvodni kapacitet fabrike premiksa u Feketiću je 12.000 tona godišnje, što čini oko 25 odsto potreba celog regiona za ovim proizvodom.

2017-Ravago

Laboratorija u pogonu je opremljena najsavremenijim aparatima za ispitivanje sirovina i gotovih proizvoda, kakvi su AAS – Atomic Absorption Spectrometer, koji se koristi za analizu minerala i teških metala, HPLC – High Performance Liquid Chromatography, aparat za analizu vitamina, te NIR – Near Infrared Spectrometer Tango, brzi analizator za određivanje Wende analiza.

- U potpunosti se u proizvodnom procesu oslanjamo na primenu nauke i novih tehnologija i to je naš osnovni princip poslovanja. Vrhunski i iskusni stručnjaci zaposleni u našoj kompaniji, kao i moderna tehnologija i najsavremenija svetska laboratorija omogućavaju nam da stvaramo proizvode vrhunskog kvaliteta namenjene ishrani stoke – ističe generalni direktor “Ravago Hemikals” Žarko Alargić – Kontrolišu se sve sirovine i sa takvim analizama se zna tačno šta se kojom sirovinom unosi u recepturu. Eventualne greške u proizvodnji i neusaglašenost proizvoda praktično ne postoje. Sledljivost u proizvodnji je apsolutna pa se u svakom momentu od krajnjeg proizvoda može vratiti unazad do svake pojedine komponente koja je ušla u fabriku. Na taj način i najmanja greška je isključena.

U  toku izgradnje fabrika je bila pod monitoringom eksperata kompanije DSM, lidera u proizvodnji premiksa u svetu, koja je učestvovala u izboru laboratorijske opreme za “Ravago Hemikals”.

Građevinske radove izvela je belgijska firma „Kordel“ (Cordeel), a sva oprema, izrađena po najvišim standardima kvaliteta, stigla je od je od švajcarskog „Bilera“(Buhler), vodećeg globalnog proizvođača u oblasti tehnologije stočne hrane i prehrambenoj industriji.

U izgradnju fabrike i nabavku opreme multinacionalna kompanija „Ravago“, čije je sedište u Belgiji, uložila je pet miliona evra. Celokupnu investiciju finansirala je kompanija „Ravago“.

„Ravago Hemikals“ proizvodi premikse za stočnu hranu koja se koristi u svinjarstvu, živinarstvu, ovčarstvu, kozarstvu, ribarstvu i svim drugim granama stočarstva. Sarađuje sa farmama svih veličina u Srbiji i regionu i doprinosi unapređenju bezbednosti hrane i kvaliteta stočarske proizvodnje.

Ravago je osnovan u Belgiji, pre 55 godina, a izrastao je u međunarodnu grupu sa više od 5.500 zaposlenih u 230 preduzeća širom sveta koja posluju zajedno, u duhu partnerstva. Prvobitno, kompanija je bila okrenuta građevinskoj i hemijskoj industriji da bi potom diverzifikovala aktivnosti i u pravcu industrije stočne hrane. Fabrika premiksa u Feketiću najveća je članica Ravago grupe u sektoru hrane za životinje.

Đorđe Simović, Jelena Arsenijević  FOTO: Ravago

Zadovoljni ste sadržajem?