• Repromaterijal

Falsifikovana motorna ulja

U današnjim uslovima izuzetno velike konkurencije kvalitetnih proizvođača motornih ulja, pojavio se i znatan broj "priručnih" proizvođača, pa i falsifikatora. Kako je relativno lako falsifikovati ambalažu i ostala obeležja proizvoda, nameće se pitanje kako prepoznati i osigurati se pri kupovini ulja.

Veoma je teško utvrditi i prepoznati falsifikovano motorno ulje bez laboratorijskih analiza. Falsifikatori etiketa i ambalaže su toliko vešti, da se vizuelno teško može primetiti razlika. Falsifikovano ulje se takođe veoma teško može vizualno otkriti. Samo laboratorijskim ispitivanjima može se konstatovati kvalitet ulja.

Međutim, dešava se i to da laboratorijska analiza pokaže dobre rezultate ulja iz kantice, ali u se u eksploataciji, kada motor dostigne radnu temperaturu, falsifikovano ulje brzo raspada i dovodi do zabarivanja motora.

Od falsifikata se može zaštititi vrlo jednostavno. Treba kupovati ulja od proverenih i pouzdanih proizvođača i distributera. Ne treba dozvoliti da se zbog ušteđenih nekoliko desetina dinara napravi havarija koja će koštati nekoliko desetina hiljada dinara, a vrlo često i više.

Najčešće se primeti da merač temperature ulja pokazuje pregrevanje motora. Ulje se brzo raspada, gubi svojstvo podmazivanja, što dovodi do naglog povećanja temperature usled koje se delovi motora deformišu, ili u najgorem slučaju, dolazi do zaribavanja.

Drugi pokazatelj je pad pritiska motornog ulja ili uključivanje signalnog svetla pada pritiska, što znači da to ulje ne može da obezbedi potreban pritisak zbog neodgovarajuće viskoznosti ili nepropisnog kvaliteta. Posledice su povećano trenje i habanje svih pokretnih delova motora, što izaziva povećanu temperaturu ulja i dalje oštećenje delova, a ako se na vreme ne interveniše – zabarivanje motora.

Sledeći pokazatelj je povećana buka, odnosno drugačiji zvuk motora i sporiji start. Nekvalitetno ulje brzo gubi viskoznost, a samim tim i slabi uljni film. Uljni film se prekida, dolazi do dodira metal na metal što dovodi do povećanja buke, a naravno i habanja delova motora. Slabija je zaptivnost izmađu klipa i cilindra, što smanjuje kompresiju i motor slabije "vuče".

Velike količine taloga u ulju ukazuju da ono nema dovoljno detercentskih i depresantskih aditiva koji obezbeđuju čistoću motora, a čestice taloga drže u disperziji. Posledica toga je slepljivanje klipnih prstenova i povećane naslage na ventilima. Talog dalje prelazi u koks koji abrazivno deluje na površine delova motora, naročito cilindara.

Curenje ulja na zaptivkama ukazuje da to ulje ne poseduje aditiv koji obezbeđuje kompatibilnost sa zaptivkama, odnosno sprečava njihovo isušivanje, skupljanje i pucanje. Otežano pokretanje motora u zimskim uslovima ukazuje na nedostatak aditiva koji obezbeđuju snižavanje tačke tečenja ulja ili indeksa viskoznosti.

Pojava korozije nastaje zbog nedostatka aditiva za zaštitu od korozije. To ulje nije sposobno da neutrališe korozivne kisele materije, koje se javljaju sagorevanjem goriva.

Nedostatak aditiva protiv penušanja ulja dovodi do pojave pene koja vrlo nepovoljno utiče na podmazivanje, a osim toga ubrzava oksidaciju ulja.

Nekvalitetno bazno ulje brzo isparava na radnim temperaturama motora, te je u tom slučaju neophodno češće dolivanje ulja.

Oštećenje ventila i bregastih osovina nastaju zbog upotrebe ulja sa aditivima koji pri sagorevanju stvaraju velike količine pepela. Pepeo se taloži na ventilima i dovodi do pregrevanja.

Pojava intenzivnog habanja na mestima dodira pokretnih delova motora ukazuje na nedostatak aditiva za zaštitu od habanja. Oni hemijskom reakcijom sa metalom formiraju tanke slojeve koji sprečavaju direktan kontakt metalnih površina.

Mr Mile Stoilković NIS Novi Sad

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!