Reklama
  • Ratarstvo

Francuzi "podižu lestvicu" na tržištu žitarica i stočne hrane

Francuzi su stigli u Temerin. Grupa Sanders je kupila fabriku stočne hrane, a silos kapaciteta 10.000 t je kupio Axereal.

Više od deset godina, Francuska Grupa za proizvodnju žitarica Axereal, prvi ugovarač proizvodnje žitarica u Francuskoj značajno je ulagao u razvoj svojih filijala u centralnoj Evropi. Nabavka i razvoj sladara u Hrvatskoj i Mađarskoj (Boortmalt), su bile polazne tačke aktivnosti u ovom regionu.

Kako bi se poboljšala aktivnost u ovoj zoni, da bi se stvorila sinergija između zemlje domaćina i i filijala u regionu centralne Evrope, da bi se podržao razvoj i da bi se povećala svest o Axerealu, filijale su promenile svoja imena : Granit Agriculture postaje Axereal Hungary; Ratarstvo i Stočarstvo postaje Axereal Croatia; Agricesem postaje Axereal Romania ; Agrobaza postaje Axereal Serbia.

Otkup 50.000 tona žitarica

Od 2008. godine, filijala Axereala u Srbiji, se konstantno razvijala imajući dva cilja, organizaciju proizvodnje pivarskog ječma za izvoz u sladaru u Hrvatskoj i razvoj trgovine merkantilnom robom. Za nastavak svog razvoja i sakupljanje 50.000 t žitarica Axereal je kupio silos u Temerinu. Prilika je prepoznata zajedno sa francuskom grupom Sanders koja je kupila fabriku stočne hrane, a silos kapaciteta 10.000 t je kupio Axereal. Silos se sastoji od 10 ćelija od 1.000 tona i sušarom kapaiteta 30 t/h.

Lokacija silosa u Temerinu je idealna u Vojvodini, samo 18 km od luke u Novom Sadu na Dunavu što dozvoljava izvoz žitarica baržama (uglavnom kukuruza).

Proizvodnja 30.000 t stočne hrane za domaće tržište

S druge strane, Sanders SH, filijala francuske grupacije Avril, je kupila fabriku za proizvodnju stočne hrane u Temerinu. Ova investicija je nastala nakon dve godine najma pomenute fabrike za proizvodnju stočne hrane za preživare (krave muzare, junad i sitne preživare) i svinje.

Zahvaljujući ovom poslovnom poduhvatu, Sanders SH dugotrajno osigurava svoje poslovanje u Srbiji. Želja ovog preduzeća je da razvije proizvodne kapacitete fabrike do 30.000 tona godišnje za plasman na srpskom tržištu. Kako bi ovaj cilj bio dostignut, predviđene su dodatne investicije. Pored toga, Sanders SH targetira svoj nastup naročito prema mlekarskoj industriji: partnerima uzgajivačima, dobavljačima, distributerima, mlekarama i klanicama. Lider u ishrani životinja u Francuskoj potvrđuje svoju posvećenost proizvodnji kvalitetne hrane kao i pružanju saveta u oblasti ishrane i vođenja farmi prilagođenih potrebama partnera uzgajivača.

Saradnja s lokalnim ratarima

Kako najavljuju iz Sandersa, srpski lokalni tim i eksperti preduzeća nameravaju da poboljšaju rezultate kod svojih kupaca fokusirajući aktivnosti u tri glavna pravca: profitabilnost farmi, proizvodnju i kvalitet mleka i mesa. Namera menadžmenta je da sarađuju sa domaćim ratarima. S tim u vezi objavili su da će upotrebljavati više od 90% sirovina lokalnog porekla. Cilj je da se u srpskim farmama maksimalno iskoriste najbolje domaće sirovine.

Đorđe Simović, Poljoprivreda.info

Zadovoljni ste sadržajem?