Reklama
  • Održiva poljoprivreda

Golubović: U Srbiji hrana neće sadržati GMO

«Ono što je sigurno», podvukao je Golubović, «jeste da Srbija neće uvoziti, niti uzgajati seme koje je genetski modifikovano, a o ostalim delovima izmene zakona će nova Vlada Srbije odlučivati u saradnji sa stručnom javnošću u zemlji». «Sadašnji zakon nije bezbedan, niti jasan, konkretan i ne štiti na dovoljan način naše stanovništvo i naša je želja da izmene zakona budu takve da zakon bude jasan, primenjiv i da pravila igre budu u potpunosti priznata», rekao je srpski državni sekretar.

Srbija neće uvoziti niti proizvoditi genetski modifikovano seme za poljoprivredne i prehrambene proizvode i srpska vlada je na putu da to obezbedi u okviru pregovora o ulasku zemlje u Svetsku trgovinsku organizaciju, kao i usaglašavanjem propisa za zakonima EU. To je 16. maja u Briselu, posle završetka skrininga za poglavlje poljoprivrede i ruralnog razvoja, saopštio šef srpskog tima i državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Danilo Golubović, uz napomenu da je to nužno jer sadašnji srpski zakon o tome nije dovoljno jasan. On je dodao i da srpska vlada priprema izmene zakona o bezbednosti hrane i približava ga zakonodavstvu EU. Srpski državni sekretar je naglasio da je u sklopu završetka pregovora o ulasku Srbije u Svetsku trgovinsku organizaciju jedan od uslova usaglašavanje zakona o genetski modifikovanim organizmima. "Ono što je sigurno", podvukao je Golubović, "jeste da Srbija neće uvoziti, niti uzgajati seme koje je genetski modifikovano, a o ostalim delovima izmene zakona će nova Vlada Srbije odlučivati u saradnji sa stručnom javnošću u zemlji". "Sadašnji zakon nije bezbedan, niti jasan, konkretan i ne štiti na dovoljan način naše stanovništvo i naša je želja da izmene zakona budu takve da zakon bude jasan, primenjiv i da pravila igre budu u potpunosti priznata", rekao je srpski državni sekretar. Srbija bi, usvajanjem evropskih propisa u domenu GMO, ispunila uslov za pristupanje EU i Svetskoj trgovinskoj organizaciji , istovremeno obezbeđujući dobru zaštitu za potrošače i životnu sredinu. Propisi u EU, kako je tada objašenjeno, garantuju da GMO ne može biti pušten na tržište ukoliko nije prošao temeljnu procenu rizika Evropske agencije za bezbednost hrane i ekspertskih tela zemalja članica i dobio dozvolu. Pored toga, potrebno je da firma koja ima dozvolu sprovodi striktan nadzor mogućih neželjenih efekata GMO na životnu sredinu, pri čemu EFSA redovno kontroliše taj nadzor. Zemlje članice mogu da se pozovu na bezbednosnu klauzulu i zabrane čak i one kulture koje su prošle procenu na nivou EU ukoliko smatraju da predstavljaju rizik za životnu sredinu ili zdravlje. Zemlje članice to i čine, s tim što EFSA redovno daje negativna mišljenja o zasnovanosti tih obrazloženja.

EurActiv

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!