Reklama
  • Reportaže

Hmelj, sirak i lekovito bilje na Institutu za ratarstvo i povrtarstvo

Nove sorte hmelja pod nazivom "Aroma" i "Robusta" dobile su izvaredne ocene za prinos i kvalitet šišarica. "Alba" i "Gold" su prvi domaći hibridi sirka za zrno. F1 hibridi duvana tipa Burley "Banat-1" i "Bačka-2" se ističu izvarednim kvalitetom i visokim prinosom lista. Sorta uljane tikve - golice "Olinka" i uljane tikve sa ljuskom "Olivija" odlikuju se visokim sadržajem ulja u jezgru i drugim povoljnim agronomskim svojstvima.

Zavod za hmelj, sirak i lekovito bilje bavi se unapređivanjem proizvodnje i tzv. "alternativnih" biljnih vrsta, koje se gaje na relativno malim površinama, ali su radno intenzivne i sa jedinice površine zemlje obezbeđuju veći prihod i profit u odnosu na klasične, konvencionalne kulture kao što su kukuruz, pšenica i sl.

Hmelj

Nove sorte hmelja pod nazivom "Aroma" i "Robusta" su svestrano ispitane ne samo na oglednim poljima i u labaratoriji, već i u industrijskim razmerama, u pivarama, i dobile izvaredne ocene za prinos i kvalitet šišarica.

Sirak metlaš

"Reform": rana sorta sa srednje dugačkim metlicama. "Neoplanta plus": srednjerana sorta sa veoma tankim, finim peteljkama. "Sava": srednjerana i veoma prinosna sorta. "Br.4"i"Br.5": nove eksperimentalne ranozrele sorte.

Sirak za zrno

Tolerantnost prema suši i visokim temperaturama kao i manja probirljivost u pogledu tipa zemljišta su najčešće isticane osobine sirka za zrno u odnosu na kukuruz. Usled svoje elastičnosti, sirak za zrno se uspešno gaji na vrlo različitim tipovima zemljišta. "Alba" i "Gold" su prvi domaći hibridi sirka za zrno. Dužina vegetacije im je 150-160 dana.

Prosa

Sortiment prosa uključuje: obični proso ("Biserka" belog i "Rumenka" crvenog semena) muhar i bar ("Novosadski žuti muhar", "Novosadski crveni muhar","Novosadski crni muhar" i "Novosadski bar") i svetlo seme ("Novosadsko svetlo seme").

Konoplja

Konoplja se ponovo vraća na naša polja. Zavod je angažovan na unapređenju proizvodnje konoplje putem stvaranja novih sorti i organizovanjem proizvodnje deklarisanog sortnog semena. Semenarstvo konoplje se zasniva na dvodomim , jednodomim i hibridnim sortama.

Duvan

F1 hibridi duvana tipa Burley "Banat-1" i "Bačka-2" se ističu izvarednim kvalitetom i visokim prinosom lista.

Tikve

Sorta uljane tikve - golice "Olinka" i uljane tikve sa ljuskom "Olivija" odlikuju se visokim sadržajem ulja u jezgru i drugim povoljnim agronomskim svojstvima.

Lekovito, aromatično i začinsko bilje

Institutske sorte pitome nane, kamilice, žalfije, korijandra, kima i ostalih vrsta se ističu stabilnim prinosom i izvanrednim kvalitetom, a time se objašnjava i rastuća potražnja prema sortnom semenu i sadnom materijalu ovih biljaka.

Pored agronomskih, istraživanja lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja obuhvata aspekte dorade, destilaciju i ekstrakciju. U poluindustriskom i industriskom postrojenju, pretežno od sopstvenih sirovina, proizvode se etarska ulja i ekstrakti za potrebe mnogih farmaceutsko-hemijskih preduzeća.

U hemijskoj labaratoriji Zavoda vrše se hemijske analize biljnog materijala, uzoraka dobijenih preradom lekovitog, aromatičnoig i začinskog bilja i kvaliteta sladovine i piva.

Laboratorija Zavoda ovlašćena je za analize i izdavanje sertifikata dostavljenih uzoraka od strane trećeg lica.

Đorđe Simović