Reklama
  • Agroekonomika

Inflacija utiče na manju potrošnju mlečnih proizvoda u EU

Svi primećujemo rast cena hrane oko nas. Nije za utehu ali negativan trend je više nego primetan i u EU. Taj rast bio je niži u Irskoj (+6,9%) i Francuskoj (+7%), a viši u Nemačkoj (+12,6%), Portugalu (+13%) i u Poljskoj (+14,5%)

Dairi Global detaljno je istraživao inflaciju u EU i uticaj na prodaju mlečnih proizvoda kao što su mleko, sir i puter. Sve je potvrđeno na Idele konferenciji održanoj u Parizu gde je govoreno o rekordnom skoku cena  hrane, potrošnji i trgovini mlečnim proizvodima.

2023-sir-delikates.jpg (121 KB)
Ilustracija, freepik

U svom izlaganju, Kristin Gošćanski iz ekonomske službe Idele podsetila je prisutne da je 2022. godinu obeležila rekordna inflacija cena hrane. U EU-27 zabeležen je rast potrošačkih cena hrane od skoro 12% u 2022. u poređenju sa 2021. Taj rast bio je niži u Irskoj (+6,9%) i Francuskoj (+7%), a viši u Nemačkoj (+12,6%) u Portugalu (+13%) i u Poljskoj (+14,5%).

„Početak 2023. godine obeležilo je naglo ubrzanje rasta cena hrane u Evropi, uz povećanje prodaje proizvoda široke potrošnje na sniženju“, rekla je Gošćanski, koja je dodala da je potrošnja mlečnih proizvoda u EU-27 ipak bila dobra u 2022., ali bi 2023. trebalo da padne pod uticajem visoke inflacije.

Nemačka: Rekordan rast cene hrane

Nemačka je 2022. doživela povećanje cene mlečnih proizvoda od 20-40% u odnosu na 2021.: +21% za UHT mleko, +22% za gauda sira, +41% za puter. To je dovelo do pada kupovine mlečnih proizvoda, i to mleka (-6% u poslednjih 12 meseci, -9% u martu 2023.) i svežim sirevima (-7% u poslednjih 12 meseci, -9% u martu 2023.).

Nakon naglog rasta cena koji je uticao na organsko tržište, organsko mleko gubi tržišni udeo u odnosu na sokove od povrća i mleka iz slobodnog uzgoja (pašnjaci).

Francuska: Pad trgovinskog bilansa

U Francuskoj postoje viši aspekta koje treba uzeti u obzir u vezi sa inflacijom: povećanje cena mlečnih proizvoda u prodavnicama u 2022. od +7,9%, sa najvećim rastom mlečne masti (+11,7%) i još višim cenama u prodavnicama početkom 2023. godine; pad prodaje mlečnih proizvoda u prodavnicama od -2,5% u 2022. godini, a najveći pad je kod putera (-6,8% za 12 meseci); arbitraža potrošača: kupuje se manje, više se koristi asortiman privatnih marki, manje je kupljenih organskih proizvoda, diskonter i beleže uspeh); snažno pogoršanje trgovinskog bilansa, uz povećanje vrednosti uvoza.

Italija: Inflacija među najnižima

Uprkos tome što je inflacija hrane među najnižima u Evropi, Italija je doživela rast cena hrane od 10-20% u 2022. u zavisnosti od proizvoda: +9,8% za UHT mleko i +20,8% za puter.

„Početak 2023. godine obeležen je, međutim, usporavanjem rasta cena hrane, posebno mlečnih proizvoda“, rekao je analitičar sektora koji je dodao da je diskontni tržišni udeo porastao sa 17,5% vrednosti prodaje u 2019. na 20,6% u 2022. godini, uprkos veoma oštrom porastu cena u ovom kanalu.

Udeo organskih proizvoda u kupovini domaćinstava u Italiji pao je sa 3,9% u 2021. na 3,6% u 2022. godini. Bez obzira na inflaciju u 2022. godini je porasla trgovinska razmena mlečnih proizvoda (uvoz-izvoz).

UK: Velika inflacija

Cene hrane su porasle za 16,9% u 2022. a rast je nastavljen početkom 2023. (+33% za mleko, +39% za sir čedar u aprilu 2023). Dok je prodaja mlečnih proizvoda u padu.

„Takođe primećujemo pad u opsegu potrošnje mlečnih proizvoda, a količine brendovanog mleka opadaju brže od proizvoda privatne marke“, rekla je Gošćanski.

Prodaja organskog mleka naglo je opala (-13,5% u 2022/2021. u poređenju sa -5,6% za konvencionalno proizvedeno mleko). Organski mlečni proizvodi su u 2022. godini predstavljali 2,9% ukupnog maloprodajnog obima mlečnih proizvoda.

Zaključak

Prehrambeni proizvodi u EU su više pogođeni inflacijom nego drugi proizvodi:

Potrošačke cene: +9,1% u EU-27
Cene hrane: +18,2% u EU-27
Izvor Evrostat: januar-april 2023./jan-april 2022.

 

Obim kupovine u prodavnicama u Francuskoj 2022. u odnosu na 2021.

Govedina: -6,4%

Jaja: -1,6%

Mlečni proizvodi: -2,5%

Voće i povrće: -5%

Riba: -12%

Poljoprivreda.info

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!