Reklama
  • Agroekonomika

Info Tim Logistika servis poljoprivrednika

Info Tim Logistika je sistem poljoprivrednih informacija koji proizvođačima  pomaže da kroz svakodnevni uvid u ponudu i potražnju poljoprivrednih proizvoda i cene poboljšaju svoje poslovanje, ostvare veći profit, kao i da prošire mrežu pouzdanih saradnika

Upućeni kažu da je informacija proizvod 21. veka. Koliko ste puta čuli seljaka da kaže “naučio sam da proizvedem, ali kako ću da prodam?” Naši proizvođači svakodnevno se susreću sa nizom tržišnih problema.

Kako da nađem pouzdane kupce ili možda dobavljače u zemlji i inostranstvu? Kad je najpovoljniji momenat za kupovinu ili prodaju? Kakve su cene na tržištu? A koliko se samo puta desilo da kasno saznate za bespovratan novac države ili stranih fondova namenjenih poljoprivredi? Odgovor na ova pitanja ima Info Tim Logistika.

2018-info-tim-logistika
Info Tim Logistika

Reč je sistemu poljoprivrednih informacija koji proizvođačima  pomaže da kroz svakodnevni uvid u ponudu i potražnju poljoprivrednih proizvoda i cene poboljšaju svoje poslovanje, ostvare veći profit, kao i da prošire mrežu pouzdanih saradnika. Poljoprivrednici u svakodnevnoj komunikaciji sa Info Timom Logistika dobijaju pravovremene i tačne tržišne informacije.

Kakve benefite ostvaruju članovi?

Članstvo u Info Timu Logistika omogućava korisnicima mogućnost da dođu do baze novih kupaca i saradnika. Da u realnom vremenu prate kretanje cena poljoprivrednih proizvoda na tržištu Srbije, sa istorijom podataka od 2009. godine. Na sajtu korisnici mogu videti po kojim cenama se na najznačajnijim svetskim berzama zaključuju ugovori za žitarice, uljarice i ostale poljoprivredne proizvode. Na jednom mestu članovi se pravovremeno mogu informisati o subvencijama, zakonima, uredbama i propise koji se odnose na poljoprivredu.

NJima je na raspolaganju poslovni adresar sa preko 10.000 kontakata iz biljne proizvodnje, stočarstva i prerađivačke industrije. Svakodnevno su na izvoru informacija o ponudi i tražnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Omogućeno im je praćenje/izveštavanje o kretanju cena na tržištu. Informacije su dostupne 24h. Ne manje bitno da korisnici mogu dobiti izveštaje o poslovanju tržišnih subjekata, kao i o njihovim bonitetnim sposobnostima.

Kako se koristi usluga?

Sve je prilagođeno potrebama i željama korisnika. Komunikacija sa članovima je po njihovom izboru:  telefonom, sms-om, e-mailom, na sajtu www.infotim.rs , i-phone i android aplikacijama.

Aplikacija

Aplikacija korisnicima omogućava da “iz džepa” prate cene i tržište u svakom trenutku. Jednim klikom, kroz aplikaciju mogu da kupuju, prodaju ili dođu do važnih informacija u bilo kom trenutku i na bilo kom mestu. Poljoprivrednici tako imaju lak pristup najnovijim informacijama u realnom vremenu o ceni žitarica, uljarica, stoke, repromaterijala kako na domaćem tako i na ino tržištu. Laka za korišćenje i uvek dostupna, aplikacija omogućava poljoprivrednicima da budu ažurni i pravovremeno reaguju. Drugim rečima da trguju u momentu kada je to najpovoljnije, jer mogu pozivati potencijalne kupce i dobavljače direktno iz aplikacije.

Info Tim Logistik u dogovoru sa korisnicima oglašava prodaju njihovih roba i usluga, kako na domaćem tako i tržištima okruženja. Saradnici pronalaze  najpovoljnije dobavljače i kupce.

Stručnjaci Info Tim Logistik dnevno prikupljaju, ažuriraju i dostavljaju informacije sa tržišta o promenama cena, kao i uslovima trgovanja. Šalju informacije o uvozu i izvozu, izveštaje sa svetskih berzi o cenama poljoprivrednih proizvoda za budući period (fjučers ugovori), što korisnicima omogućuje da planiraju poslovanje. Prava poslovna odluka može se doneti samo na bazi tačne, proverene i pouzdane informacije.

Reference

Info Tim Logistika je osnovana 2009. godine, sa ciljem da poveže poslovne subjekte u poljoprivredi sa poljoprivrednim proizvođačima i na taj način omogući svima da brže i više zarade. Od 2009. godine do danas sarađivali su sa više od 10.000 klijenata, i stekli veliki broj vernih saradnika, kako među velikim sistemima, tako i među malim poljoprivrednim proizvođačima. Partneri su državnih institucija, kao što je Privredna komora Vojvodine i Republičke robne rezerve. Jedina su berza informacija koja poseduje sertifikat "Excellent SME" izdat od Privredne komore Srbije koja najbolje ukazuje na pouzdanost poslovanja lidera u segmentu tržišnih informacija u agraru.

Đorđe Simović

Zadovoljni ste sadržajem?