• Ratarstvo

Izbor NS hibrida suncokreta za setvu u 2020. godini

Započela je setva suncokreta, a poljoprivrednicima koji žele da poklone poverenje hibridima Instituta za ratarstvo i povrtarstvo pomažu stručnjaci te kuće

2020-NS-suncokret.jpg (197 KB)

Visokoproduktivni uljani hibridi: NS Konstantin, NS Romeo, NS Fantazija, NS Oskar i Duško, kao i hibridi najnovije generacije: NS Kruna i NS Ronin, koji su genetski otporni na A, B, C, D i E rase volovoda (Orobanche cumana). Hibridi NS Fantazija, Duško, NS Romeo i NS Kruna genetski su otporni i na rase plamenjače koje dominiraju u Srbiji.

Clearfield® hibridi: Rimi PR, Pegaz i NS Taurus koji su genetski otporni na plamenjaču i Clearfield® Plus hibrid NS Smaragd CLP, koji je genetski otporan na plamenjaču i na A, B, C, D i E rase volovoda (Orobanche cumana). U Clearfield® sistemu proizvodnje uz obaveznu primenu herbicida Pulsar®40 ili Passat®, kao i u Clearfield® Plus sistemu proizvodnje uz obaveznu primenu herbicida Pulsar® Plus, uspešno se rešava problem volovoda, kao i većeg broja jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova.

Hibridi otporni na herbicide iz grupe sulfonil urea: Sumo 1 PR i Sumo 2 OR, kao i hibridi najnovije generacije: Orfej i NS Sumo Sun koji su genetski otporni na plamenjaču i na A, B, C, D i E rase volovoda (Orobanche cumana). Ovim načinom proizvodnje uz obaveznu primenu herbicida Express®50 SX, na bazi tribenuron-metila, uspešno se rešava problem većeg broja širokolisnih korova, čak i palamide.

Hibridi za posebne namene:

  • Za setvu krajem maja i u prvoj polovini juna meseca trebalo bi sejati ultra rani hibrid Dukat, koji je genetski otporan na A, B, C, D i E rase volovoda (Orobanche cumana), kao i ultrarani hibrid najnovije generacije NS H 7749, genetski otporan na plamenjaču i na A-F+ rase volovoda (Orobanche cumana).
  • Za proizvodnju proizvoda od jezgra suncokreta preporučuju se hibridi najnovije generacije NS Leviathan, NS Garavi, NS Slatki i NS Gricko.
  • Visokooleinski hibrid Oliva, sa sadržajem oleinske kiseline preko 80%. Ovaj rani hibrid je genetski otporan na plamenjaču.
  • Za ishranu ptica preporučuje se hibrid Labud.
  • U grupi dekorativnih suncokreta preporučuju se Neoplanta, koja se odlikuje bordo bojom jezičastih cvetova i Heliopa, koja se odlikuje žutom bojom jezičastih cvetova.

 * Deo članka objavljenog u časopisu „Agrolist“

Dr Milan Jocković, dr Igor Balalić, dr Siniša Jocić, dr Vladimir Miklič, Odeljenje za suncokret; Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!