Reklama
  • Mehanizacija/oprema

JDLink

JDLink je sistem za telematiku i bežični prenos podataka kompanije John Deere, koji povezuje mašine (John Deere mašine ili mašine drugog proizvođača) na terenu sa kancelarijskim i mobilnim uređajima

JDLink se sastoji od hardverskog dela (modem i antena) i od softverskog dela. Korisniku je još potrebna data SIM kartica za povezivanje putem mobilnog interneta. Svakih 30 sekundi paket podataka se šalje Operativnom Centru (Operations Center). Ova sinhronizacija omogućuava uživo praćenje rada i u mobilnoj aplikaciji. Prikupljeni podaci, o recimo, stanju mašine, kretanju i potrošnji goriva, mogu se prikazivati u formi izveštaja i analiza.

2021-jDLink-1.jpg (45 KB)
MTG i antene

Sam korisnik aktivira/deaktivira korišćenje JD Linka i unosi parametre SIM kartice za pristup internetu. Pomoću Operativnog Centra mogu da se vide i porede podaci o performansama čitavog mašinskog parka ili da se uporede sa podacima mašina drugih korisnika. Podaci mašine dobijeni uživo prikazuju performanse mašine i omogućuju njenu optimizaciju.

2021-jDLink-2.jpg (119 KB)
Praćenje lokacije i rada mašine uživo

John Deere Operativni Centar premešta vašu farmu u vaš džep: reč je o integrisanim alatima, korišćenje je jednostavno i lako razumljivo. Time je olakšano odlučivanje kako bi se ostvario maksimalan prinos i ujednačen kvalitet na parcelama, uz značajno smanjenje ulaganja. U toku rada na parceli, podaci dokumentacije se automatski otpremaju na korisnički nalog u Operativnom Centru putem JD Linka. Odande, svim operativnim podacima, složenim po vremenu obavljanja, bilo kada, sa bilo kog mesta, preko bilo kog uređaja koji ima mogućnost povezivanja na internet, može se pristupiti i videti mape parcela sa podacima i uporediti ih po prinosu, sadržaju suve materije, hemijskom sastavu i normama primene repromaterijala. Poenta je u pretvaranju podataka u važne agronomske informacije koje će vam pomoći da donesete pametne odluke koje vašem gazdinstvu donose profit i omogućuju željeni rast.

Alat “Team Manager“ u Operativnom Centru, omogućava da se odredi ko ima pristup podacima koji se bežično prenose. To mogu da budu različiti korisnici u organizaciji ili spoljni partneri, kao što je zvanični zastupnik kompanije John Deere na našem tržištu.

2021-jDLink-3.jpg (135 KB)
Traktor povezan sa kancelarijom

Određene usluge, kao što su Expert Alerts, upozorenja za održavanje i poboljšanja eksploatacionih parametara mašine na osnovu podataka, mogu da obaveste servisnu službu vašeg zvaničnog John Deere zastupnika, tako da mogu da stupe u kontakt sa vama i da vam obezbede usluge optimizacije performansi. Kada se pojavi dijagnostički kod greške na mašini, u kombinaciji sa drugim praćenim parametrima, upozorenje se šalje ovlašćenom John Deere servisu. Upozorenje sadrži istorijat pojave greške, preporučuje se način popravke i pruža se spisak potrebnih rezervnih delova. Na osnovu tih informacija servis može da preuzme proaktivne mere u održavanju mašine i/ili popravke, ne čekajući poziv od strane vlasnika mašine. Samim tim, skraćuje se vreme potrebno za intervenciju, izbegava se nastanak havarije i kvar se otklanja sa manje rezervnih delova, a samim tim se smanjuje vreme zastoja mašine i troškovi.

FarmSight paketi servisnih usluga su kreirani prema potrebama različitih korisnika. Svaki korisnik može da izabere proaktivne tehnologije koje zadovoljavaju njegove potrebe i da saglasnost za praćenje određenih parametara.

2021-jDLink-4.jpg (33 KB)
Praćenje stanja mašine za proaktivno delovanje

Daljinski pristup monitoru mašine omogućava proveru radnih parametara mašine ili navigacionog sistema. Za John Deere kombajne serije S, mogu se daljinski pregledati informacije u realnom vremenu i podešavati postavke rada mašine (brojevi obrtaja i zazori).

Machine Sync, deljene podataka mašina u polju (In - Field Data Sharing) i Autopath, su tehnologije Precizne Poljoprivrede za koje je neophodna upotreba podataka koji se prenose putem JDLink-a.

JDLink pruža sledeće pogodnosti za korisnika:

  • Daljinska dijagnostika i ažuriranje softvera

  • Brža podrška za rukovace sa daljinskim pristupom monitoru (RDA)

  • Pristup podacima mašina i agronomskim podacima, iz kancelarije i/ili sa mobilnog telefona

  • Praćenje i prikazivanje stvarne lokacije mašina i istorije lokacija, podešavanje i upravljajte geogranicama kretanja, planovi održavanja i upozorenja

  • Aktivno pristup održavanju slanjem dijagnostičkih kodova grešaka u servis

  • Bežično slanje podataka o podešavanju i dokumentaciji između mašine i Operativnog Centra

  • Deljenje mapa pokrivenosti i AB linije između više mašina koje rade zajedno na jednoj parceli

Stanko Oparnica, AMS menadžer

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!