Reklama
  • Mehanizacija/oprema

JOHN DEERE OPERATIONS CENTER – neprestana inovativna revolucija

John Deere Operativni Centar je poljoprivredni portal za prikupljanje i prikazivanje agronomskih podataka i informacija o mašini. Važne informacije su pregledno prikazane, što pomaže da prave odluke donesete brzo i lako

Godinama unazad kompanija John Deere posvećeno radi na razvoju svoje otvorene i besplatne Farm Menadžment Platforme, “Operations Center”, za poljoprivredna gazdinstva sa John Deere mašinama ili sa mešovitim mašinskim parkovima.

2021-John-Deere-Opertaions-Center-1.jpg (132 KB)
John Deere Operations Center

John Deere Operativni Centar je poljoprivredni portal za prikupljanje i prikazivanje agronomskih podataka i informacija o mašini. Važne informacije su pregledno prikazane, što pomaže da prave odluke donesete brzo i lako.

Operativni centar na veb-portalu MyJohnDeere.com, Vas sa jednog mesta povezuje sa Vašim mašinama i parcelama i omogućuje da bez prekida razmenjujete podatke sa Vašim John Deere prodavcem, licima kojima radite usluge i drugim pouzdanim poslovnim partnerima.

John Deere Operativni centar je menadžment softver koji se koristi za:

- Unos mašina, opreme i inputa za proizvodnju
- Planiranje poljoprivrednih operacija
- Praćenje izvođenja operacija
- Analizu poslova.

Pomoću “Operations Center” - Operativnog centra, se može povezati celokupni mašinski park i spojiti sa agronomskim podacima u jedan sistem.

Granice svojih parcela možete sami nacrtati u Operativnom Centru ili kreirati u nekom GIS softveru, a zatim uvesti u Operativni Centar u SHP formatu. Isto važi  za linije vođenja (AB linije) i za markere.

Alat “Planer useva” u Operativnom Centru, je polazna tačka za planiranje rada na polju. Rasporedite useve po parcelama za svaku sezonu, a zatim možete pregledati na Mapi raspored useva i videti kolika je površina pod kojom kulturom. Nakon raspodele useva u polju, može se planirati svaka zasebna operacija, sa potrebnim mašinama i repromaterijalom, pre početka sezone u alatu “Planer poslova”.

Rukovaoci mašina moraju imati uputstva za pravilno izvršavanje radova na polju i zato “Planer poslova” kreira datoteke sa svim potrebnim podacima (parcele, AB linije, materijali, mašine …) za početak rada. Kada se takva datoteka prebaci na monitori Gen 4, čim se približi parceli, monitor sam preuzima potrebne podatke za radnu operaciju. Operacije koje ne koriste navigacioni sistem možete ručno žabeležiti u mobilnoj aplikaciji. Svi uneti podaci će se kasnije pojavljivati u izveštajima.

Snimljeni agronomski podaci sa različitih monitora i u različitim formatima mogu da se uvoze i analiziraju. Operations Center je otvoren Cloud sistem za uvoz podataka iz različitih izvora:

  • John Deere monitori
  • U ISOXML formatu sa ISO monitora
  • U Shp formatu
  • U formatu .ccn1 sa Case i New Holland monitora
  • U formatu .cvs sa TopCon monitora
  • U formatu .agdata sa AgLeader monitora

Ako se radi sa nekoliko mašina, na različitim lokacijama, značajno je da su aktuelne operativne informacije dostupne i na mobilnim uređajima. Na jednoj mapi se može imati kompletan pregled parcele i mašina, videti trenutna poziciju bilo koje mašine ili gde je bila ranije. Ako se ograniči geografski prostor u kom mašine smeju da se kreću, stižu upozorenja kada mašine napuste tu oblast.

Nakon završetka rada, “Operations Center” – Operativni centar, pruža mogućnost izrade agronomskih izveštaja, kao i izveštaja o radu mašina. Izveštaji se mogu generisati u mobilnoj aplikaciji  -  Operativni Centar.

2021-John-Deere-Opertaions-Center-2.jpg (161 KB)

Uporedni prikaz vlage zrna pšenice i elevacije terena parcele u John Deere menadžment platformi Operations Center, na parceli kompanije “Mitrosrem”

John Deere monitori u osnovi imaju ugrađenu funkcionalnost dokumentacije za beleženje rada na polju. Ispravna postavka radne operacije na monitoru osigurava visok kvalitet dokumentovanih podatke. Jedan deo postavke su i materijali (poput hibrida i sorti, sredstava za zaštitu bilja ili đubriva) i tank-miksevi. Ručni unos ovih stavki u monitor oduzima puno vremena, a mogu se dogoditi i greške pri unosu i zbog toga materijali i tank-miksevi se mogu kreirati pre sezone, u kancelariji i preneti u monitore.

Sa internet konekcijom i otvorenim nalogom u Operations Center - u, istom se može pristupiti sa bilo koje lokacije i bilo kog uređaja. Takav pristup demonstriran je i tokom “John Deere Kombajn Demo Tour 2020.” , danima demonstracija John Deere  kombajna u radu, održanim u 2020. godini, tokom kojih je kombajn John Deere S770i bio opremljenim sa navigacionom opremom - Command Centrom 4600, mobilnim RTK modemom, prijemnikom SF 6000, senzorom prinosa i vlage. Inženjeri iz AMS odeljenja kompanije KITE DOO, su u roku od nekoliko minuta grafički prikazali  višeslojne mape koje obuhvataju: brzinu kretanja kombajna, suvi prinos zrna, vlažni prinos zrna, vlagu zrna, elevaciju terena.

2021-John-Deere-Opertaions-Center-3.jpg (162 KB)

Inženjeri iz AMS odeljenja kompanije KITE DOO prikazuju podatke koji su dostupni sa par klikova na samoj parceli

Pored trenutne analize koju je moguće sprovesti, pun potencijal John Deere Operations Center - a, se ispoljava nakon višegodišnjeg skladištenja podataka za datu parcelu. Detaljnijom analizom, problemima se može pristupiti u zavisnosti da li se oni javljaju sezonski ili je uzrok nepravilno podešena i tehnički neispravna priključna mašina, što sve ima za posledicu višegodišnje smanjenje prinosa.

Osim verzije za računare, postoji i aplikacija Operations Center za mobilne uređaje, dostupno na srpskom jeziku i potpuno besplatano, tako da su vam vaši podaci uvek i svuda dostupni.

2021-John-Deere-Opertaions-Center-4.jpg (437 KB)
Operations Center

O svim mogućnostima John Deere Operativnog Centra i iskustvima korisnika, možete se detaljno informisati na novom John Deere web sajtu za Republiku Srbiju – https://www.deere.rs/sr/campaigns/ag-turf/operations-center/

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!