Reklama
  • Stočarstvo

Kako sprečiti proizvodnju jaja van standarda?

Ljuska mora biti netaknuta, bez pukotina ili drugih nedostataka koji mogu prouzrokovati pucanje jaja tokom kuvanja. Boja jaja treba da bude ujednačena, a sadržaj jaja ne sme sadržavati nikakve inkluzije kao što su mrlje od krvi ili mesa. Jaja ne smeju biti kontaminirana mikroorganizmima

Zahtevi u vezi sa kvalitetom stonih jaja mogu se razlikovati u zavisnosti od preferencija potrošača u regionu proizvodnje, ali jaje dobrog kvaliteta mora biti čisto, glatko i sjajno.

2020-jaja-farma.jpg (84 KB)

Foto: jackmac34 / Pixabay.com

Ljuska mora biti netaknuta, bez pukotina ili drugih nedostataka koji mogu prouzrokovati pucanje jaja tokom kuvanja. Boja jaja treba da bude ujednačena, a sadržaj jaja ne sme sadržavati nikakve inkluzije kao što su mrlje od krvi ili mesa. Jaja ne smeju biti kontaminirana mikroorganizmima. Tokom proizvodnog ciklusa jata, neke abnormalnosti će se razviti. Neke će biti privremene  a sa drugima će proizvođači teže izaći na kraj.

Neke abnormalnosti jaja, uzroci i postupanje

Previše lako ili teško jaje. Proveriti količinu i vrstu hrane za nosilje. Starost nosilja je bitna. Proverite da li je ispoštovan preporučeni program osvetljenja na mestu polaganja.

Previše svetla boja žumanca. Prilagodite količinu crvenih i žutih komponenti boje u hrani. Proverite količinu i vrstu hrane za nosilje. Proverite zdravlje ptica.

Slaba ljuska. Proverite količinu i vrstu hrane za nosilje, posebno nivo kalcijuma. Potražite tehničke smernice. Ako je potrebno promenite soj. Proverite temperaturu u objektu jer visoke temperature mogu uticati na unos hrane.

Gustina belančevina je preniska. Promenite kvalitet proteina u hrani. Uverite se da su nosilje zaštićene od infektivnog bronhitisa. Proverite opšte zdravstveno stanje jata. Izbegnite prekomerno visoke temperature tokom skladištenja.

Boja ljuske je suviše bleda. Promenite izbor soja. Smanjite izloženost nosilja uticaju sunčeve svetlosti. Proverite da li koristite lekove koji utiču na boju ljuske (npr. Nicarbazin).

Prljavština na jajima. Uverite se da su boksovi čisti. Proverite količinu i vrstu hrane za nosilje. Proveriti zdravlje kokoši.

Previše ispucalih jaja. Proverite sistem sakupljanja jaja na farmi.

Previše otvorenih pukotina. Sprečite kokoši da kljucaju jaja i proverite sistem sakupljanja

Nema ili je neispravan otisak pečata za jaja. Uverite se da je mašina za štancovanje jaja ili ink jet štampač dobro postavljen i održavan.

Poultry world

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!