Reklama
  • Tehnologija

Kisela rakija

Kod manje iskusnih voćara česta je pojava da i pored odlične sirovine usled grešaka u tehnologiji krajnji proizvod (rakija) bude manje kvalitetan. To je slučaj i sa pojavom sirćetnih bakterija u kljuku u toku fermentacije.

2008-kisela-rakija.jpg (67 KB)

Nepravilno vrenje i pojava sirćenih bakterija u kljuku, tokom destilacije, utiču na kiseli ukus rakije. Ako se radi o manjoj količini sirćetne kiseline, mana se može lako otkloniti dodavanjem kalcijum-karbonata (kreča), koji vezuje kiselinu i taloži je u obliku kalcijum-acetata na dno posude. Potrebna količina mora se utvrditi probama, jer se ne preporučuje dodavanje više od 200 grama kreča na sto litara rakije. U protivnom, može joj se izmeniti ukus.

Da bi prah bio delotvorniji, prvo se razmuti mala količina, a zatim doda, uz snažno mešanje, ostatku rakije. Kada se istaloži, pažljivo se otoci s taloga i propusti kroz pumpu s mikrofilterima.

Ako 200 grama kreča nije dovoljno za potpuno uklanjanje sirćetne kiseline, preporučuje se ponavljanje destilacije. U tom slučaju je važno da se frakcije pravilno odvajaju, naročito patoka, u kojoj treba da ostane sirćetna kiselina.

DOBRO JUTRO XI/2007 str. 19

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!