Reklama
  • Agroekonomika

Koliko će ove godine kasniti subvencije?

Upis u registar gazdinstava će biti od 1. marta do 30. juna. Uprava za agrarna plaćanja dobijene podatke – najmanje 300.000 prijava – obrađivaće do početka juna, ako svaki operativac obradi oko stotinu prijava. Kako će se to odraziti na suvencije i konkurse?
2019-tuzan-covek
Foto: Pexels / Pixabay.com

Časopis Gazdinstvo se bavio problematikom upisa gazdinstava u registar. Prema objavljenim izmenama Pravilnika o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava poljoprivrednici su dužni da upišu na specijalnom formularu brojeve parcela, veličinu i da navedu šta seju. Termin za ovu aktivnost u regionalnim kancelarijama trezora je od 1. marta do 30. juna. Formular neće biti dostavljan na kućne adrese.

Za povratak na staru praksu upisa parcela, ovoga puta bez posedovnog lista, Ministarstvo se odlučilo da bi došlo do podatka koliko zemlje obrađuju gazdinstva i šta seju.

Uprava za agrarna plaćanja dobijene podatke – najmanje 300.000 prijava – obrađivaće do početka juna, ako svaki operativac obradi oko stotinu prijava.

Unošenje podataka u registar odložiće uplatu podsticaja po hektaru, ali neće uticati na isplatu zaostatka duga iz 2018. godine. Gazdinstvima će dugovanja biti isplaćena kada se usvoji krovna uredba za 2019. godinu, koja se privodi kraju, kažu u Ministarstvu poljoprivrede.

U jedinice lokalne samouprave stiglo je pismo vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede Aleksandra Bogićevića , u kome se navode obaveze vezane za upis u registar gazdinstava.

U pismu se kaže:

„Obaveštavamo Vas da je od 1. januara 2019. godine stupio na snagu Pravilnik o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva ("Sl. glasnik RS", br. 17/2013, 102/2015, 6/2016, 46/2017, 44/2018 - dr. zakon i 102/2018). U skladu sa ovim pravilnikom predviđena je obnova registracije poljoprivrednih gazdinstava u periodu od 1. marta do 30. aprila 2019. godine, kada se dostavljaju svi podaci koji su promenjeni u odnosu na stanje u Registru.

Shodno odredbama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju pravo na podsticaje u poljoprivredi mogu ostvariti poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja su izvršila obnovu registracije u skladu sa navedenim pravilnikom.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je preko Poljoprivrednih savetodavnih i stručnih službi započelo organizovanu kampanju promocije ovog pravilnika. Poljoprivredne savetodavie i stručne službe su početkom januara na svojim prostorijama istakle table sa obaveštenjem u vezi odredbi ovog pravilnika. Tokom januara i februara 2019. godine Poljoprivredne savetodavne i stručne službe će u skladu sa redovnim savetodavnim aktivnostima, kroz mas medije, organizovanjem tribina, predavanja i zimskih škola informisati poljoprivredne proizvođače o potrebi da se izvrši preregistracija i potrebi da se prijave sve promene nastale na gazdinstvu, a obavezno promena setvenih kultura i broja životinja. Planira se u toku marta 2019. godine formiranje punktova u filijalama i ekspoziturama Uprave za trezor na kojim će naši savetodavci pružati besplatnu pomoć poljoprivrednim proizvođačima da izvrše registraciju, odnosno preregistraciju svojih gazdinstva.

Uzimajući u obzir opšti značaj koji ima registracija, odnosno prerigistracija poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa pravilnikom, molimo Vas da uzmete aktivno učešeće u relizaciji ovog posla, na taj način što ćete staviti na raspolaganje poljoprivrednim proizvođačima zaposlena lica zadužena za poslove poljoprivrede, u periodu od 1. marta do 30. aprila. Ova lica bi određeno radno vreme u prostorijama JLS-a pružala pomoć poljoprivrednim proizvođačima u popunjavanju obrazaca za registraciju ili preregistraciju gazdinstva. Molimo da Jedinice lokalne samouprave koje nemaju osobe zadužene za poljoprivredu ustupe sopstvene prostorije određeno radno vreme u toku dana, u periodu 1. marta do 30. aprila, savetodavcima iz Poljoprivrednih savetodavnih i stručnih službi koje svojim delovanjem pokrivaju teritoriju na kojoj se nalazi JLS. Na ovaj način savetodavci će biti bliži poljoprivrednim proizvođačima i moći će da im pruže ovu vrstu besplatne usluge” – poruka je iz Ministarstva poljoprivrede.

Agroservis

Zadovoljni ste sadržajem?