• Mehanizacija/oprema

Kontrola prskalica i atomizera

Kontrolišu se delovi za prenos snage, pumpa, manometar, rasprskivači, mešač, rezervoar, regulator pritiska, cevi i creva, filteri krila i ventilator

Primena pesticida je agrotehnička mera koju je potrebno sprovoditi uz veliku preciznost. Zato je važno kontrolisati tehničku ispravnost mašina za zaštitu bilja. Neophodno je da mašina izbacuje tačno onoliko tečnosti koliko je predviđeno. To se može osigurati redovnom proverom i pravilnim podešavanjem prskalice. Veća količina pesticida može da uništiti biljku, dok manja neefikasno štiti biljku od patogena. Uz sve to, ne sme se ugroziti zdravlje rukovaoca kao i životne sredine.

2018-prskalica

Šta se kontroliše?

1. Delovi za prenos snage - priključno vratilo traktora (kardan) mora imati adekvatan broj obrtaja u minuti (najčešće je to 540 obr/min ili 1000 obr/min) što zavisi od tipa mašine.

Pored toga, na kardanu mora postojati i zaštita u vidu plastične navlake koja će sprečiti da se rukovalac povredi.

2. Pumpa – provera se da li pumpa ima deklarisani kapacitet, odnosno protok, i da li može ostvariti pritisak koji je potreban.  U slučaju da pumpa ne radi adekvatno, količina tečnosti na rasprskivačima biće manja, pa samim tim biljka ili tretirana površina neće usvojiti potrebne količine sredstva. Toleriše se odstupanje do 10%.

3. Manometar –  pomoću njega se kontroliše pritisak, a poznato je da pritisak utiče na protok i količinu tečnosti koja se izbacuje. Manometar mora biti lako uočljiv, propisane dimezije i, naravno, u ispravnom stanju. (Pumpu i manometar bi nakon završetka sezone trebalo oprati i odložiti u prostoriju gde u toku zime ne bi bili pod uticajem niskih temperatura koje bi mogle da im nanesu oštećenja).

4. Rasprskivači (dizne) su takođe bitni delovi mašine za zaštitu bilja. Dizne su najpodložnije habanju i začepljenju. Vremenom, tokom eksploatacije dolazi do proširenja otvora, pa samim tim i do povećanog protoka. Na taj način se iz sistema izbacuje više tečnosti nego što je potrebno.  Čest slučaj je da se dizne neravnomerno troše, otvori su različiti na istom tipu  dizni, pa dolazi do neravnomerne raspodele tečnosti. Protok rasprskivača ne sme značajno da odstupi od vrednosti koju je propisao proizvođač. Dalje, u slučaju začepljenja tečnost uopšte ne izlazi i tretiranje izostaje. Rasprskivači čiji se protok povećao za više od 15% u odnosu na propisanu, smatraju se neispravnim i moraju se zameniti.

5. Mešač - ispravnost mešača je bitna jer je neophodna ravnomerna koncentracija celokupne tečnosti u glavnom rezervoaru. Mešač koji vraća od 5% do 10%  od nazivne zapremine rezervoara smatra se dobrim.

6. Rezervoar – svaki rezervoar mora imati indikator nivoa tečnosti koji je lako vidljiv iz kabine traktora, otvor za usipanje tečnosti sa mrežnim filterom,  sistem za pražnjenje i ispiranje kao i mešač.

7. Regulator pritiska – obezbeđuje  stalan radni pritisak pri  konstantnom broju obrtaja pumpe. Mora biti lako dostupan rukovaocu i jednostavne konstrucije radi što lakše upotrebe.

8. Cevi i creva – kada sistem radi na maksimalnom pritisku, na cevima i crevima ne sme doći do curenja ili kapanja što se vizuelno kontroliše.  

9. Filteri - moraju biti u dobrom stanju. Veličina mreže filtera mora odgovarati veličini otvora na rasprskivaču.

10. Krila - moraju biti čvrsta i stabilna, bez napuknuća, sa ispravnim sistemom za kopiranje terena.

11. Ventilator - mora da obezbedi konstantan protok vazduha.

Efekti testiranja

  • Ekonomski – Manja potrošnju sredstava za zaštitu bilja.
  • Ekološki – Čistija životna sredina.
  • Zdravstveni – Manje prisustvo pesticida u hrani.

Koliko često proveravati rad prskalice i atomizera?

U zemljama Evropske unije mašine za zašitu bilja su počeli da kontrolišu pre tri decenije. Kod nas se na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu godišnje testira od 150 do 200 prskalica i atomizera. Istim poslom bavi se i Poljoprivredni fakultet u Beogradu, Agronomski fakultet u Čačku, Viša poljoprivredna škola u Šapcu, Institut za krmno bilje u Kruševcu, srednje poljoprivredne škole kao i poljoprivredne savetodavne službe. Taj posao je do sada finansiran novcem iz EU. Pošto je oprema donirana, naši stručnjaci predlažu da nakon prvog kruga kontrole svih uređaja za zaštitu bilja u našoj zemlji, provera standardno bude obavezna svake treće godine uz preporučenu cenu od 37 € po mašini.

Marko Ožegović, Agrolist

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!