Reklama
  • Mehanizacija/oprema

Kubota M-5092 za Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu

„U pitanju je jedan kombinovani traktor. Mi ćemo ga koristiti za voćarsku, vinogradarsku i rasadničarsku proizvodnju. U vinogradu on može obavljati sve operacije osim zalamanja. Prilagođen je svim operacijama u voćnjaku a dovoljno je težak i jak tako da se može koristiti i u rasadničarskoj i ratarskoj proizvodnji,“ kaže Ivanišević

U Sremskim Karlovcima na oglednom dobru Departmana za voćarstvo i vinogradarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu pokrajinski sekretar za poljoprivredu Čedomir Božić simbolično je uručio ključeve traktora Kubota M-5092 dekanu Poljoprivrednog fakulteta Nedeljku Tici.

2021-poljofax-kubota-urecenje.jpg (182 KB)
Božić i Tica sa saradnicima

Direktor departmana Dragoslav Ivanišević rekao je da će im ova mašina umnogome pomoći u poslovima u vinogradu i voćnjaku.

„U pitanju je jedan kombinovani traktor. Mi ćemo ga koristiti za voćarsku, vinogradarsku i rasadničarsku proizvodnju. U vinogradu on može obavljati sve operacije osim zalamanja. Prilagođen je svim operacijama u voćnjaku a dovoljno je težak i jak tako da se može koristiti i u rasadničarskoj i ratarskoj proizvodnji,“ kaže Ivanišević.

Dekan Poljoprivrednog fakulteta Nedeljko Tica je na uručenju rekao da danas ta institucija raspolaže najsavremenijim pogonskim mašinama kako za obradu zemljišta kao i za obuku studenata.

„Ovo je četvrta pogonska mašina za četiri godine koju smo nabavili uz pomoć Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede i pokrajinske Vlade. Za ove četiri govine Poljoprivredni fakultet je sa navedenim partnerima zajedno investirao više od milion evra za nabavku savremenih pogonskih i priključnih mašina. Vrednost današnje investicije je oko 7,5 miliona dinara, a od Pokrajinskog sekretarijata smo bespovratno dobili tri miliona dinara,“ rekao je dekan Poljoprivrednog fakulteta Nedeljko Tica.

2021-kubota-vinograd.jpg (350 KB)
Lepotan u institutskom vinogradu

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu Čedomir Božić više je nego zadovoljan što je sekretarijat bio u prilici da pomogne Poljoprivrednom fakultetu.

„Ovo je konkretan vid saradnje. Ono što je bitno, studenti imaju priliku da osim teorije imaju i praktičan vid nastave.“

Po ovom konkursu su i sve poljoprivredne škole dobile po 2 miliona dinara za investiciona ulaganja. Ukupan budžet konkursa je bio 23 miliona dinara. Sekretar Božić je najavio da će se sa ovim vidom pomoći nastaviti i u narednoj, 2022. godini.

Đorđe Simović

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!