Reklama
  • Mehanizacija/oprema

Mudrije iskoristite dragoceno vreme u John Deere 6R seriji traktora, uz naprednu funkciju – AutoSetup

Rezultati internih istraživanja sprovedena od strane kompanije John Deere, ističu da se sa ovom naprednom funkcijom ostvaruje ušteda vremena i do 50% u odnosu na klasičan pristup pri kreiranju radnih zadataka, kao i do 90% manje pokreta rukom po ekranu
2022-autosetapJD-1.jpg (119 KB)

Traktor John Deere serije 6R prelazi granicu polja za koju se automatski na ekranu traktora prikazuje radni zadatak

Jedan od najznačajnijih noviteta u okviru nove John Deere 6R serije traktora, koja je nedavno premijerno predstavljena u organizaciji zvaničnog John Deere zastupnika na tržištu Srbije - kompanije KITE DOO je AutoSetup, opcija koja pomaže poljoprivrednicima da što efikasnije iskoriste svoje radno vreme u polju, bez nepotrebnog stajanja u mestu i ponekad iritirajućeg kliktanja po ekranu. Rezultati internih istraživanja sprovedena od strane kompanije John Deere, ističu da se sa ovom naprednom funkcijom ostvaruje ušteda vremena i do 50% u odnosu na klasičan pristup pri kreiranju radnih zadataka, kao i do 90% manje pokreta rukom po ekranu. Ukoliko se uzme u obzir broj parcela koji neki poljoprivrednik poseduje i količina podataka koju je potrebno uneti za izvršenje određene radne operacije, ubrzo shvatamo prednost ove opcije. Ukoliko tome dodamo i povremene rukovaoce, koji se i ne snalaze baš najbolje sa novim tehnologijama, tada je AutoSetup ključno rešenje.

Radni zadaci koje treba izvršiti tokom proizvodne sezone se unapred planiraju u John Deere platformi Operations Center, uz pomoć alata “Planer”. Rad se može planirati sa bilo kog mesta, pomoću bilo kog uređaja na desktop ili mobilnoj aplikaciji.

Planiranje rada može biti jednostavno poput dodavanja generičke obrade zemlje, setve, aplikacije određenih sredstava. Ako žele, korisnici mogu da isplaniraju potpuno detaljan rad za željenu operaciju, uključujući:

  • Polja sa granicama

  • Opremu

  • Rukovaoca

  • Primenjeno seme ili hemikaliju

  • Ciljne stope

  • Recepture Rx

  • Putanje za vođenje

Kada se dodaje receptura u planove rada za određeno polje, videće se zadata receptura na datoj parceli po zonama i legende za recepturu. Recepture moraju da se povežu sa poljem za pregled. “Agrian“ recepture su automatski povezane sa poljima.

2022-autosetapJD-2.jpg (78 KB)
Planiranje operacije sa prikazom varijabilne mape

Isplanirani rad se zatim direktno iz aplikacije “Planer“ daljinski šalje na displej 6R traktora, pomoću datoteke za podešavanje. Datoteka za podešavanje će sadržati sve isplanirane detalje, uključujući i recepture.

Kada John Deere 6R traktor sa agregatiranim priključkom dođe do odabrene parcele, za koju je prethodno isplaniran određeni radni zadatak i pređe njenu granicu, pregled planiranih detalja o radu automatski postaje vidljiv na displeju traktora. Polja se automatski naglašavaju, nema potrebe za dodirivanjem polja da bi se dobili planirani detalji o poslu. Na ovaj način rukovalac dobija detalje o radu pre samog započinjanja radnog zadatka.

2022-autosetapJD-3.jpg (83 KB)

Rukovaoci mogu odabrati da prihvate planirani rad kao svoju konfiguraciju podešavanja tako što će jednostavno izabrati polje "OK" i biće spremni za rad. Ovo dovodi i do tačnije dokumentacije, jer se mogu eliminisati brojne greške prouzrokovane ručnim unosom ili ulaskom i započinjanjem rada u pogrešnom polju.

2022-autosetapJD-4.jpg (121 KB)

Bogdan Crnojački, Kite DOO

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!