Reklama
  • Agroekonomika

Na početku beše povelja

Zadružni savez Vojvodine i NLB banka potpisali su  povelju o saradnji. To je prvi korak a poslenici u agrosektoru očekuju da će u narednim godinama ova saradnja uznapredovati što bi omogućilo pojedincima i zadrugama u pokrajini  znatno povoljnije uslove za finansiranje proizvodnje ali i dovelo do značajnijih investicija.

Novinari koji prate rad Zadružnog saveza Vojvodine relativno često su u prilici da prisustvuju javnom potpisivanju tzv. “dokumenata o razumevanju”. Poslednji u nizu je bio između čelnika saveza i predstavnika NLB banke. Ovoga puta to bi mogla da bude win-win situacija. Sa jedne strane je povećana briga države za zadruge kroz projekat “500 zadruga u 500 sela” a sa druge bogat portfolio NLB banke u agraru.

2020-nlb-zsv.jpg (156 KB)
Saša Gujanica, Vladimir Čaprić, Radislav Jovanov i Jelena Bizonj Nestorov

Kada je o povelji reč predsednik Zadružnog saveza Vojvodine Radislav Jovanov rekao je  da je cilj potpisivanja povelje da se kroz poslovnu saradnju sa NLB bankom pruži podrška zadrugama, zadrugarima i kooperantima.      

- Zemljoradničkim zadrugama i poljoprivrednicima  potrebni su krediti za finansiranje proizvodnje, kao i za nove investicije. NLB banka pouzdan je partner u bankarskom sektoru, a očekujemo da će  sa svojom ponudom odgovoriti na sve veće zahteve za investicije u zadružnom sektoru u poljoprivredi.

Izvršni direktor za upravljanje prodajom u NLB banci Vladimir Čaprić kaže da je saradnja s poljoprivrednim sektorom, a posebno zadrugama, već treću godinu predstavlja strateško opredeljenje banke.

 - Banka je lane, putem različitih kreditnih linija, plasirala 50 miliona evra u agrar, a ove godine uložiće 70 miliona evra. Osnovali smo poseban sektor za rad s poljoprivrednim segmentom u kome je anagažovano 40 zaposlenih. Uloga  sektora je da poljoprivredncima, a posebno zadrugama obezbedimo sistemsku  finansijsku  podršku u skladu s našim strateškim opredeljenjem i njihovim  potrebama.

Sekretarka Zadružnog saveza Vojvodine Jelena Bizonj Nestorov nakon potpisivanja povelje očekuje zamah investicija kao u zadrugama tako i kod samih zadrugara.

  • NLB banka ima razgranatu mrežu ekspozitura kao i stručnjaka koji su u kontaktu sa poljoprivrednicima. To nam je bio jedan od osnovnih elemenata u izboru njih kao strateškog partnera, kao i činjenice da su visoko pozicionirani kada je reč o plasmanu novca u agrobiznisu. Očekujemo da će benefiti ove saradnje biti povećanje broja korisnika proizvoda banke i jeftinije i kvalitetnije usluge banke prema korisnicima – jeftiniji krediti i uslovi za investiranje.      

Jelena Bizonj Nestorov očekuje da na kraju sve rezultira ekonomičnijom proizvodnjom kojom bi bile zadovoljne zadruge, kooperanti ali i banka koja plasira novac u agrar.

Đorđe Simović

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!