Reklama
  • Zaštita bilja

Najčešće štetočine povrća

Prisustvo larvi skočibube (žičari) i larvi poljskog gundelja (grčice) prepoznaje se po rupičasto nagrizenim ili potpuno pregrizenim biljkama, koje venu i suše se. Izgrizotine na korenovom vratu i listovima koji leže na zemlji najčešće prave gusenice podgrizajuće sovice. Rovac prouzrokuje izgrizotine na korenu biljaka, koje venu i suše se. Puževi uništavaju lisnu masu, praveći otvore različitog oblika, a na listu ostaju karakteristični srebrnastosivi tragovi. U zaštićenom prostoru najčešće štetočine su crveni pauk, bela leptirasta vaš i lisne vaši.

Prisustvo larvi skočibube (žičari) i larvi poljskog gundelja (grčice) prepoznaje se po rupičasto nagrizenim ili potpuno pregrizenim biljkama, koje venu i suše se. Koren mrkve ili krtole krompira je kao iglom izbušen ili su pojedini delovi izgriženi. Ova oštećenja izazivaju slamastožute larve žičari (žičnjaci) dugačke do 25mm, nalik na komadić žice, ili mlečnobele larve mrke glave (grčice), dugačke oko 50mm i savijene u luk. U zemljištu ih najviše ima posle gajenja strnih žita, na lucerištima i ledinama. Pre setve ili sadnje bašta treba da se pregleda (iskopati na nekoliko mesta po jedan ašov zemlje). Za suzbijanje žičara i grčica može se koristiti macerat hajdučke trave i oparak crnog luka (tretirati u redove i zemljište izmađu biljaka). Koriste se i granularni insekticidi, koji se rasturaju po celoj površini (kultivatorom i grabuljama) na dubinu 3-7cm (Galation G-5, Akotion G-5 i dr.) ako se insekticidi unose u redove, potrošnja se smanjuje za trećinu. Ako su napadnute rasađene biljke mogu se zalivati redovi biljnim ekstraktima.

Izgrizotine na korenovom vratu i listovima koji leže na zemlji najčešće prave gusenice podgrizajuće sovice, koje su boje zemlje, dugačke do 50mm. Sovice se suzbijaju u večernjim časovima, čim se primeti njihov napad. Dok su gusenice mlađe, uspešno mogu da se primene tečni insekticidi, uz utrošak veće količine vode. Sovice se mogu suzbiti maceratom duvana i čička, fermentisanim ekstraktom dragoljuba i uvarkom pelina, a od insekticida se koristi Volation G-5 i dr. i mamci (Galation G-5).

Rovac prouzrokuje izgrizotine na korenu biljaka, koje venu i suše se. Rovac je mrke boje, dužine do 50 mm, sa prednjim nogama podešenim za kopanje zemlje. Rovci, tražeći topla mesta za prezimljavanje, uvlače se u stajnjak. U rano proleće vadi se stajnjak i rovci u njemu uništavaju. Rovac ne podnosi mlečiku. Od hemijskih sredstava koriste se granule (Galation G-5, Mensurol) ili se uz biljke zaliva emulzijom (Dursban 48 E i dr).

Više vrsta puževa tokom vegetacije nanose štetu povrću. Puževi uništavaju lisnu masu, praveći otvore različitog oblika, a na listu ostaju karakteristični srebrnastosivi tragovi. Puževi se uništavaju samo ako ih je veliki broj. Prirodni neprijatelji puža su žaba, jež, slepić, kos, čvorak, ili i pitoma patka. Vinogradarski puž je koristan jer jede jaja puža golaća. Neke biljke, kao što su slačica, dragoljub, žalfija, čubar, majčina dušica, ren i paprat, odbijaju puževe. Puževi se odbijaju nastiranjem zemljišta drvenom strugotinom, kamenim brašnom, kukuruznom prekrupom, drvenim pepelom, krečom, oštrim peskom. Puževi mogu da se primame do posuda sa slanom vodom ili sapunicom (gde se udave) pomoću isitnjene salate, kupusom, krompirom ili fermentisanim testom. Za suzbijanje puževa mogu da se koriste Mesurol (30-50g na 100m2) i Pužmor – GR (30-50g na 100m2) rasturanjem po površini ili oko biljaka, u popodnevnim i večernjim časovima.

Nematode se golim okom teško zapažaju jer su sitne, dužine oko milimetar. Kreću se zmijoliko u vlažnoj sredini. Prouzrokuju zaostajanje u rastu biljaka i njihovo propadanje. Izazivaju guke na korenu, deformaciju listova, trulež stabla i korena. U zaštićenom prostoru suzbijaju se dezinfekcijom zemljišta, a u bašti se napad nematoda smanjuje (kao ivičnjaci ili uz redove povrća) nevena, kadifice, maslačka, ili se zemljište zaliva fermentisanim ekstraktom nevena, ali i korišćenjem gljivice (Arthrobutrys irregularis).

U zaštićenom prostoru najčešće štetočine su crveni pauk, bela leptirasta vaš i lisne vaši. Crveni pauk izaziva pojavu nepravilno rasutih belih pega na listu kupusa, a na naličju, posebno duž nerava, javljaju se sitne, žućkastozelene do crvene grinje. Usled sisanja biljnih sokova, list prvo žuti, a zatim se suši i opada. Posebno su napadnuti krastavac i paprika. Može se suzbijati prskanjem vodom, jer ne podnose visoku vlagu, a važno je uništavanje korovskih biljaka. Prskanjem maceratom duvana i oparkom buvača uspešno se smanjuje i napad tropske grinje (Phytoseilys persimilis). Od insekticida koriste se Talstar 10-EC, Omite-57E. Pri napadu bele leptiraste vaši (bela mušica) donji listovi biljke postaju lepljivi, sivi, a ponekad i crni. Na naličju se nalaze beli krilasti insekti i njihove zelenkastožućkaste larve. Naročito napadaju paradajz, krastavac i papriku. Preventivne mere su čist usev i objekat u okolini bez korova. Široka je primena male ose (Encarsia formosa), a od insekticida se koriste Fastac (0,02%), Talstar (0,05%), i decis (2,5 EC<0,05%). Biljke treba zaštititi dok su veoma mlade.

Napad lisnih vaši u početku izaziva kovrdžanje vrhova biljaka i one zaostaju u porastu. Listovi se osuše i otpadaju. Donja strana lista, usled obilne "medne rose" postaje sjajna i lepljiva. Vaši prenose viruse (najveće štete na krompiru i paprici). Njihovi prirodni neprijatelji su buba mara (treba gajiti ladolež i angeliku koji privlače buba maru), uholaž, osa potajnica (privlači je hajdučka trava), a od biljaka buvač, dragoljub, menta. Za zaštitu može da se koristi mecerat od koprive i kadifice, kao i fermentisani ekstrakt pelina, dragoljuba i oparak maslačka i buvača. Od insekticida mogu da se koriste Lannate 25-WP i Sistemin 40.

Prof. dr Branka Lazić “Povrtnjak – bašta zelena cele godine”