Reklama
  • Mehanizacija/oprema

Niski gubici i visoka efikasnost JOHN DEERE kombajna

John Deere kompanija je na svetskom nivou prepoznatljiva kao najpopularnija, a verovatno i vodeća konstruktorska kuća, kako pogonske i priključne  poljoprivredne mehanizacije, tako i mašina za ubiranje različitih biljnih kultura

Kada se kupuje kombajn, onda bi trebalo da se uradi detaljna analiza odgovarajuće mašine za gazdinstvo, po pogledu eksploatacionih performasi u kojima se ističe učinak, gubitak i lom zrna, čistoća izvršaja, energetska efikasnost, distribucija i kvalitet sitnjenja biljnih ostataka, ergonomske performanse i ono na šta malo ljudi obraća pažnju - faktor pouzdanosti mašine.

Investiranje u kombajn dugoročna je investicija i jedna od najskupljih u okviru nabavke mehanizacije, a upravo iz ekomskih razloga neretko se dešava da projektovani mašinski park ima nizak stepen osiguranja od defekta.

2021-John-Deere-kombajnI.jpg (218 KB)

John Deere kompanija je na svetskom nivou prepoznatljiva kao najpopularnija, a verovatno i  vodeća konstruktorska kuća, kako pogonske i priključne poljoprivredne mehanizacije, tako i mašina za ubiranje različitih biljnih kultura.

U proizvodnom programu dostupne su različite tehnologije izvršavanja, u zavisnosti od propusne moći kombajna:

X serija - aksijalni koncept kombajna sa dva rotora, koji obezbeđuje propusnu moć veću od 100 t/h

S serija - aksijalni tip izvršaja sa jednim rotorom

T serija - tangencijalni tip sa dva izvršajna, jednim među-bubnjem i jednim odbojnim biterom

W serija - klasičnim tangencijalni sistem izvršaja sa jednim bubnjem i odbojnim biterom

Svaku od ovih serija ističu određene konstruktivne karakteristike u odnosu na slične koncepte drugih kombajna, dok sve John Deere kombajne karakteriše kvalitet ugrađenih komponenti, najnaprednija tehnologija, niska stopa defektaže, pouzdanost u radu i kvalitet rada.

2021-1-John-Deere-kombajni.jpg (138 KB)
Tehnološki koncepti izvršaja različitih serija John Deere kombajna

Od prošle sezone kompanija KITE DOO se odlučila za aktivnu, kontinuiranu kampanju demonstracija John Deere kombajna u radu, kroz „John Deere Kombajn Demo Tour “  i „John Deere Kombajn Kamp“, održanih širom Vojvodine, sa akcentom na S seriju kombajna i to na model S770i.

Demonstracije su održane u žetvi različitih kultura - pšenice, suncokreta i soje, sa ciljem da se utvrde realni eksploatacioni pokazatelji rada kombajna: rastur i lom zrna, čistoća ovršenog zrna, učinak i potrošnja goriva. Kombajn John Deere S770i sa žitnim hederom 625R, bio je opremljen komponentama za preciznu poljoprivrednu proizvodnju kao što je Autotrac, Command Center 4600 i SF6000 sa mobilnim RTK modemom.

Zabeleženi rezultati govore da kombajn ni u jednoj kulturi nije prešao nivo rasturenog zrna veći od 0,4 %, kao ni lom veći od 0,3%.

Procentualni pokazatelji ne govore mnogo, ali ako se zna da su prihvatljivi gubici oko 1,5%, onda se sagledava tehnološki nivo koji su dosegli konstruktori iz John Deere-a. Kako bi se dokazalo da i kompanija KITE DOO stoji iza ovih tvrdnji, aktivirana je kampanja „Garancija kvaliteta zrna” kojom će se svim zvanično registrovanim učesnicima u ovoj kampanji, koji kupe John Deere kombajn iz serije S700 garantovati lom zrna<1% ili će se zauzvrat refundirati sredstva za gubitke preko ove granice.

2021-2-John-Deere-kombajni.jpg (152 KB)
Zabeležen lom zrna nije prešao 0,3% na lokacijama na kojima je radio kombajn S770i u žetvi pšenice. Lom zrna u selektoru se beleži na najnižem delu kutije. Lokacije:
prva slika – „Mitrosrem“ Laćarak, druga slika – gazdinstvo Bigović Novi Kneževac, treća slika – „Agroland“ Novi Bečej, četvrta slika – „Agroplod“ Stapar.

Pored eksploatacionih pokazatelja, značajni su i oni koji prikazuju troškove održavanja tokom eksploatacionog perioda. Procentualni pokazatelji ne privlače pažnju dok se ne pretvore u novčane, pa tako inostrani stručni magazini koji su se bavili ovom istraživanjem ističu da John Deere kombajn iz serije S700, u poređenju sa sličnim konceptima kombajna, sa svakim urađenim hektarom u pogledu očuvanja zrna i smanjenih defekata, štedi novac,  a uptede mogu biti i do nekoliko hiljada evra na reprezentativnoj površini od 500 ha.

Ergonomski aspekt John Deere kombajna se ogleda u komfornosti kabine, velikim staklenim površinama, a pre svega tehnologijom koja omogućava potpunu automatizaciju pri radu sa kombajnom. Opcije koje je mogu biti dostupnena S seriji kombajna su “Harvest Smart“ – usklađivanje brzine kombajna sa parametrima rada motora, rotora, nivoa gubitaka, „MachineSync“ – automatsko sinhronizovanje brzine kretanja traktora sa transpotnim sredstvom u odnosu na brzinu kretanja kombajna, „ICA i ICA2“ – interaktivno podešavanje kombajna prema ulaznim podacima dobijenih od senzora i kamera postavljenim u bunkeru i povratnoj masi.

2021-3-John-Deere-kombajni.jpg (95 KB)
Primer rada ICA2 sistema koji omogućuje interaktivno podešavanje rada kombajnauz pomoć brzih kamera i senzora za prepoznavanje neovršenog zrna, loma i nečistoća

Sve navedeno rezultat je ulaganja više od jedne milijarde funti u razvoj kombajna i usluga podrške u poslednjih nekoliko godina i verujemo da John Deere kombajni sada nude vodeće performanse na tržištu, i zato nikada nije bilo bolje vreme da postanete vlasnik John Deere kombajna, pogotovo ukoliko iskoristite velike pogodnosti kampanje "Rana porudžbina John Deere kombajna“ koja je svake godine aktuelna u trajanju od dva meseca.

Detaljne informacije u vezi sa svim modelima svih serija John Deere kombajna – S, T, W i X,možete dobiti na novom John Deere website-u za Srbiju ili kontaktirajte zvaničnog John Deere dilera i servisera na tražištu Republike Srbije - kompaniju KITE DOO Novi Sad.

Opširnije: https://www.deere.rs/sr/kombajni/

Bogdan Crnojački, KITE DOO

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!