Reklama
  • Reportaža

Nova X9 serija John Deere kombajna - manje od 1% loma, 1% rastura i više od 100 t/h

Prvog dana demosntracije u radu kombajn je imao učinak oko 110 t/h. Drugog dana, u znatno boljem prinosu kukuruzu od 15 t/ha, kombajn je pokazivao učinak od čak 150 t/h

2021-X9-serija-JD-kombajna-1-2.jpg (120 KB)

U blizini mesta Sarvar u Mađarskoj, 13. i 14. oktobra 2021. imali smo priliku da prisustvujemo prezentaciji i demonstraciji u radu, dugoočekivane John Deere serije kombajna X9. Tokom dva dana, na dve različite parcele, kombajn X9 1100 je demostriran u radu sa šesnaestorednim Geringhoff kukuruznim adapterom.

Do dolaska na prezentaciju uglavnom smo se o novoj X9 seriji informisali putem brošura, video snimaka i stranih novinskih članaka, gde su u prvom planu bile istaknute neverovatne performanse ovog kombajna. Prvi utisak po dolasku na parcelu gde je održana prezentacija, je bio takav da smo došli u jeku žetvene sezone kukuruza gde ćemo imati priliku da vidimo X9 kombajn sa još bar 2 kombajna, a takvo naše očekivanje je bilo zbog broja transportnih sredstava koja su se nalazila na parceli.

U daljini se video oblak prašine koju su stvarali kobajn i traktor sa pretovarnom prikolicom, a na uvratini smo videli još jednu pretovarnu prikolicu, 2 traktora preko 300KS za koje su bile agregatirane velike transportne prikolice i 3 kamiona. U jednom trenutku pretovarne prikolice su se smenile i taj proces smenjivanja smo primetili još par puta, ali kombajne još uvek nismo videli. Posle izvesnog vremena u susret nam nije došlo više kombajna, već samo jedan i to onaj zbog koga smo i došli na demonstraciju, John Deere X9 1100.

Na prvi pogled utisak divovskih dimenzija je dodatno bio naglašen sa guseničnim hodnim sistemom na kojima je ova gromada stajala. Tamas Bellai iz kompanije KITE Zrt, koji je organizovao prezentaciju, ubrzo je došao do grupe iz Srbije i rekao da uslovi rada nisu baš najpogodniji, odnosno vlaga kukuruza se kretala oko 25%, prinos zrna od oko 10 t/ha nije bilo baš optimalno za kombajn ovakvog kapaciteta, a bilo je određenih poteškoća u žetvi jer je šesnaestoredni heder skidao kukuruz sejan sa dve različite 8-redne sejalice sa različitim radnim zahvatom, pa nije bio u mogućnosti da nam prikaže pun radni kapacitet kombajna, ali posmatračima to ništa nije značilo jer su i dalje začuđeno posmatrali veličinu kombajna i broj redova kukuruza koje može da skine u jednom prohodu.

Upitan da li ima potrebe za ovako brojnim transportnim sistemima, kratkim odgovorom nas je uverio da je i te kako potrebno. Kombajn puni svoj bunker od 16.200 litara na svakih 8 minuta, pa je zaključeno da je kod ovog kombajna najveći problem logistika i prijemni kapacitet silosa gde se isporučuje roba, kako ne bi došlo do zastoja. Prema tome, okupljeni su željno iščekivali da i sami sednu u X9 1100 kombajn, ali i da se prethodno „ogoli“, odnosno da se vidi bez prepreka šta se krije u njegovoj unutrašnjosti.

2021-X9-serija-JD-kombajna-3-4.jpg (143 KB)

Kombajn X9 1100 sa 16-rednim Geringhoff adapterom u žetvi kukuruza

Otvaranjem hauba i zaštita rotora kombajna, zašlo se u malo detaljniju analizu. U kratkim crtama, John Deere X9 1100 je potpuno novi kombajn, koji poseduje sasvim nove tehničko-tehnološke sisteme, koji nikada pre ni na jednom John Deere kombajnu nisu viđeni. Kompanija John Deere je u zadnjih nekoliko godina toliko investirala da stvori energetski efikasne mašine, da će se sa novoimplementiranom tehnologijama pozicionirati na mesto rekordno niskih potrošača, a koji će i dalje imati nenadmašnu snagu, koju poljoprivrednici i te kako žude da osete dok voze mašine na svojim njivama.

Izvor snage X9 kombajna je od ranije poznat, a to je 13,6 litarski motor sa 6 cilindara, koji se nalazi i u S-seriji John Deere kombajna, ali se svaka sličnost tu i završava. Konstruktori X9 serije kombajna su uspeli da iz ovog motora izvedu 690KS kod modela X9 1100, a ta snaga je raspoloživa u opsegu između 1.700 – 1.900 o/min.

Kada usled povećanog otpora dođe do obaranja broja obrtaja, tu na scenu stupa tehnologija implementirana na ovom kombajnu u vidu kontrolne jedinice, sistema ubrizgavanja goriva i dve turbine, koji omogućuju maksimalni obrtni moment od 3.000 Nm na 1.500 o/min, i tako zadržavaju radne performanse kombajna na željenom nivou. Kada smo kod snage ovog kombajna, 690KS na prvi pogled ne govori puno, međutim konstruktori iz John Deere-a tvrde da su na ovom kombajnu primenili poslednju reč tehnologije pri prenosu snage do mnogobrojnih sistema, pa su tako uspeli da uštede i do 100 KS, u odnosu na dosadašnju primenjivanu tehnologiju prenosa.

Ušteda energije je ostvarena primenom posebnih remenja velikih dimenzija, hidrauličnim pogonom gusenica i to sa dva hidro motora, gde se prilikom dostizanja željene brzine kretanja jedan od hidro motora isključuje, zatim posebno konstruisanim noževima sečke, koji imaju reljefastu površinu nalik onima na golf loptici, pa je tako otpor vazduha pri kretanju noževa redukovan. Vršidbeni uređaj izveden u obliku 2 rotora koji su konusnog profila i olakšano pomeraju masu, sa dodatnom uštedom energije.

2021-X9-serija-JD-kombajna-5.jpg (191 KB)

Jedan od domišljatih detalja, noževi sečke sa reljefastom površinom podsećaju na golf loptice, i tako smanjuju otpor prilikom kretanja kroz vazduh i do 10%

Kako bi se predupredilo nepotrebno zagrevanje motora, ventilator hladnjaka na svakih 20 minuta ima reverzan smer okretanja i na taj način automatski izbacuje nečistoće nataložene u saćastoj strukturi hladnjaka, pa je i na taj način potrošnja energije koja se izgubi kroz toplotnu transformaciju svedena na minimum.

2021-X9-serija-JD-kombajna-6-7-8.jpg (109 KB)

Što se tiče protoka, već od samog ulaznog grla, može se primetiti da je X9 spreman da „proguta“ veliku količinu mase. Ulazno grlo u odnosu na S seriju je za 23% veće, pa tako sad njegova širina iznosi 1.720 mm. Lančasto-letvičasti transporter uvlačnog grla i dalje na početku nije fiksno oslonjen, pa se tako slobodnim kretanjem prilagođava količini i sloju mase koja prolazi kroz njega, sa malom verovatnoćom da dođe do zagušenja. Kada već pričamo o ulaznom grlu, treba napomenuti da je zadržalo karakterističnu dužinu kao i mogućnost poprečnog i podužnog podešavanja, pa je tako praćenje kontura terena sa hederom besprekorno.

Tranzicija mase iz ulaznog grla se obavalja pomoću prijemnog rotora koji raspodeljuje celokupnu masu iz uvlačnog grla u 2 vršidbena rotora, tako da masa odmah, pošto dođe u oblast dejstva rotora, započinje sa procesom vršidbe.

Dvostruki rotori koji su postavljeni u ovom kombajnu su sličnog koncepcije kao u S seriji John Deere kombajna, sa nešto manjim prečnikom, koji je kod X9 serije 610 mm, ali je zato dužina rotora za 400 mm veća nego kod pojedinačnog rotora S serije, odnosno ukupne dužine od 3.500 mm.

U rotorima se obavlja proces vršidbe i sepracaije, s tim da podrotori poseduju aktivnu izolaciju, odnosno hidrauličnu vezu sa šasijom, tako da uz specifičnost aksijalne vršidbe sa ekscentrično postavljenim, specijalno dizajniranim rotorima, ovi kombajni ne premašuju više od 1% loma zrna.

Sabirna ravan i lađa sa sitima su zapanjujuće površine od 6,97 m2, što je više nego dovoljna da se iz ogromne količine mase izdvoje čista zrna, kako bi bez primesa stizala u bunker. Kada se svemu ovome doda novi ventilator sa 45% većim kapacitetom nego kod S serije, i posebno dizajniranim usmerivačkim kanalima vazdušne struje, dolazimo do maksimalnog procenta od 1% rastura zrna. Aktivni povrat mase kod ovog kombajna će se postarati da se svako zarobljeno zrno izvrši, a zatim prebaci na drugu polovinu rotora, odnosno separacioni deo, čime se znatno rasterećuje rad kombajna.

Što se učinka tiče, prvog dana demosntracije u radu kombajn je imao učinak oko 110 t/h. Drugog dana, u znatno boljem prinosu kukuruzu od 15 t/ha, u kome je i dalje bio veliki procenat vlage zrna oko 25%, ali sa usklađenim međurednim prostorom sa hederom kombajna, brzina kretanja kombajna u parceli bila je oko 8 km/h. Jedan od naših klijenata je u tom trenutku rukovao kombajnom, i po izlasku iz kabine rekao je, ovo je stvarno čudesna mašina! Kombajn je pokazivao učinak od čak 150 t/h!

Da je vlaga bila na zadovoljavajućem nivou, učinak bi sigurno bio još i veći. Prvi dan demonstracije kad je učinak bio pomenutih 110 t/h, pretovarne prikolice su se smenjivale na 15-ak minuta, a pri učinku od 150 t/h ostvarenim drugog dana, prikolice su nam samo prolazile isped očiju. Ukoliko se uradi analiza, zaključili bismo da je na svakih 10 minuta kombajn punio pretovarnu prikolicu od 31 m3.

Ako bi preveli to na učinak po jedinici površine, značilo bi da kombajn skine 10 ha/h kukuruza prinosa 15 t/ha! Istovarna spirala na kraju je imala i hidraulično podesivi usmerivač, tako da je rukovalac pogledom na displej tačno usmeravao masu zrna u željeni deo prikolice, bez pomeranja kombajna. Brzina istovarne spirale ovog kombajna je 186 l/s, tako da se kapacitet od 16.200 litara istovari za samo 88 sekundi.

2021-X9-serija-JD-kombajna-9.jpg (161 KB)

Kombajn X9 1100 je na svakih 10 minuta punio pretovarnu prikolicu od 31 m3, sa učinkom od preko 150 t/h

Kako bi se olakšalo upravljanje ovom fabrikom na točkovima, poslednja reč tehnologije je primena, počevši od sistema automatskog upravljanja, praćenja kvaliteta rada, sistema za beleženje prinosa bez prethodne kalibracije, interaktivnog podešavanja kombajna, sinhronizovanog upravljanja transportnim sistemom koji se kreće pored kombajna, dokumentovanja i deljenja podataka između mašina, analize celokupnog urađenog posla, daljinskog nadagledanja rada mašine, pa čak i daljinskog upravljanja kombajnom.

Tokom prezentacije je ukratko prikazano, da ukoliko neko ko se nalazi izvan kombajna, primeti određene nepravilnosti u radu, a to može biti recimo povećan gubitak zrna, putem telefona i mobilne aplikacije Operations Center, telematski se može rukovaocu poslati predložene postavke kombajna, a zatim će se one pojaviti na monitoru. Samo jednim klikom, predložene postavke kombajna će se primeniti.

2021-X9-serija-JD-kombajna-10-11.jpg (86 KB)

John Deere telematski sistem daljinskog podešavanja kombajna putem mobilne aplikacije, Oprations Center

Ono što bismo takođe mogli da izdvojimo je svakako John Deere ICA2 (Interaktivno podešavanje kombajna). Tu se zapravo radi o softveru koji prepoznaje nečistoće i lom sa kamere ultra visoke rezolucije postavljene na elevatoru čistog zrna i u skladu sa tim interaktivno vrši promenu postavki kombajna, po prethodno zadatim kriterijumima rukovaoca. Tako kombajn može da radi sa punim kapacitetom, ili sa minimalnim gubicima, ili sa minimalnim lomom, ili sa maksimalnom energetskoj efikasnosti ili da se izabere kompromisno rešenje u datom trenutku.

2021-X9-serija-JD-kombajna-12-13.jpg (62 KB)

ICA2 - sistem interaktivnog podešavanja kombajna, gde glavnu ulogu ima kamera visoke rezolucije i softver koji prati kvalitet ovršenog zrna i u skladu sa tim vrši automatsko podešavanje kombajna

Na kraju ne možemo da ne spomenemo i komfor koji pruža X9 1100, mada komfor sam po sebi jeste i tehnologija koja pripomaže u rukovanju kombajnom, jer samim tim ni rukovalac ne mora da bude sve vreme u potpunosti fokusiran na rad kombajna. Rezervoar goriva od 1.250 litara govori da je smena u ovim mašinama višečasovna, a kako bi se ublažio umor i stres, kabina kod X9 serije je šira nego kod S serije kombajna, pruža više prostora, staklene površine su veće, komandne funkcije su logično raspoređene sa preglednim ekranima koji su pozicionirani sa desne strane.

2021-X9-serija-JD-kombajna-14.jpg (131 KB)

Sa komforom koji pruža X9 kombajn, vrlo verovatno je da ćete iz njega izaći odmorniji nego što kad ste u njega ušli

Komandna ručica Command Pro, slična onoj koja se nalazi u novoj 8R seriji John Deere traktora je ergonomski dizajnirana, tako da je prilagođena zglobu ruke za celodnevno upravljanje. Kožno i klimatizovano Premium sedište u sebi sadrži veliki broj opcija za podešavanje kao i masažnu funkciju, tako da ćete posle vožnje u kombajnu možda izaći i svežiji nego kad ste u kombajn ušli. Multimedijalni sistem, sa ekranom osetljivim na dodir, prekratiće vam vreme provedeno u poslu, uz najkavalitetniji zvuk vaših omiljenih pesama i filmova koje možete da pustite sa vašeg telefona preko bluetooth veze. Ima još toliko toga da se kaže o X9 seriji kombajna, ali kako je intersovanje za X9 serijom sve veće, nadamo se da ćemo uskoro imati prilike da ga vidimo i na prezentacijama i demonstarcijam u radu na poljima u Srbiji i da se još detaljnije upoznamo sa svakim segmentom na kombajnu, jer zaista predstavlja poslednju reč tehnike i tehnologije koja je trenutno poznata u poljoprivrednoj proizvodnji.

Nebojša Balać, Product Specialist

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!