Reklama
  • Agroekonomika

Ove godine više studenata poljoprivrede

Nakon prijemnih ispita, sledi rangiranje pa zatim i upisi na fakultete u Srbiji. Na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu zadovoljni su većom zainteresovanošću za upis nego lane, s obzirom na nepovoljnu demografsku situaciju

Austrija koja bezmalo za trećinu ima više stanovnika nego Srbija, ima jedan Poljoprivredni fakultet dok mi imamo pet državnih i mnoštvo privatnih. U svetu među mladima je sve manja zaiteresovanost za studije poljoprivrede, pa uzimajući sve to u obzir preodekanka za nastavu Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, Mirjana Đukić Stojčić, ocenjuje kao uspeh veći broj prijavljenih kandidata nego lane.

2022-mirjana-djukic-stojicic.jpg (116 KB)
Mirjana Đukić Stojčić


- Prijavilo se 525 kandidata što je za 100 više nego prošle godine. Najveća zainteresovanost je, tradicionalno, bila za smerove veterinarska medicina, fitomedicina, pejzažna arhitekturu kao i agroekonomija. Ostali studijski programi imaju prošlogodišnji trend.

- Svake godine se u Srbiji rađa sve manje dece, pa samim tim imamo i manje završenih srednjoškolaca koji upisuju fakultet. Moram da napomenem da poljoprivredna nije primamljiva i atraktivna za učenike srednjih škola. Tako je i u Srbiji, okruženju pa i u svetu. Takve informacije dolaze od naših kolega sa fakulteta iz drugih zemalja, kaže Mirjana Đukić Stojčić

Za nekada perjanicu Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, smer ratarsko-povrtarski svake godine se upisuje sve manje studenata. Mirjana Đukić Stoičić objašnjava i razloge.

- Ove godine je za taj smer prijavljeno je 25 kandidata na 90 raspoloživih mesta. I to je ternd koji traje godinama. Ovaj smer studiraju deca koja se kod kuće bave ratarsko-povrtarskom proizvodnjom. Došlo je do ukrupnjavanja parcela, a zakonski nije uređeno da i ti veći sistemi moraju da imaju diplomiranog inženjera ratarsko-povrtarskog smera, kaže prodekanka za nastavu.

2022-milan-tomic.jpg (106 KB)
Milan Tomić

Direktor Departmana za poljoprivrednu tehniku i informacione sisteme, Milan Tomić kaže da je mogućnost zaposlenja jedan od najvažnijih razloga povećane zainteresovanost za upis na njihov smer.

- Poslednjih godina svedoci smo razvoja tehničkih sistema koji se koriste u poljoprivredi. U svim fazama proizvodnje. Od planiranja i praćenja, do upravljanja i održavanja tehničkih sistema. Ovo su prepoznali i naši budući studenti koji su ove godine pokazali značajno povećano interesovanje za ovaj studijski program u odnosu na predhodne godine. Značaj studiskog programa je prepoznalo i rukovodstvo Poljoprivrednog fakulteta koje je putem različitih konkursa u predhodnim godinama obezbedilo nabavku najsavremenije poljoprivredne tehnike koja se koristi u poljoprivredi i koja se može naći kod nas. Povećan je i broj budžetskih mesta koja su na raspolaganju studentima na ovom studijskom programu sa dosadašnjih 25 na 40. U narednom periodu planiramo da se raspiše konkurs za prijem dodatnog broja studenata od 5 do 8 studenata, a takođe, u septembru raspisujemo konkurs za upis druge generacije studenata na master studije precizna poljoprivreda za koje, takođe, imamo izuzetno interesovanje. Naime, prošle godine su se na ovaj studijski program, na svako raspisano mesto prijavila dva kandidata. Očekujemo da i ove godine bude takvo interesovanje.

- Mi danas praktično nemamo nezaposlene diplomirane inženjere smera poljoprivredna tehnika. Štaviše, poslednjih godina se pojavila praksa da naši studenti kada steknu status apsolventa se zapošljavaju u nekom od poljoprivrednih preduzeća i praktično iz radnog odnosa završavaju fakultet, kaže Milan Tomić.

Očigleno je da je aktivna kampanja Poljoprivrednog fakulteta koja je trajala pola godine dovela do povećane zainteresovanosti za upis. Naime, zaposleni su obilazili srednje škole gde su razgovarali sa budućim brucošima, a na samom fakultetu su organizovali „dane otvorenih vrata“ gde su zainteresovani mogli da prisustvuju nastavi, učestvuju u laboratorijskim vežbama, probaju ponudu u menzi i upoznaju se sa društvenim životom u kampusu.

Đorđe Simović

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!