Reklama
  • Ratarstvo

Pad površina pod semenskim kukuruzom u Evropi

Kako piše portal Maize in France kao glasilo proizvođača semenskog kukuruza u Francuskoj, sem u njihovoj zemlji, u većini država u Evropi došlo je do blagog pada površina pod semenskim kukuruzom, dok su površine u Ukrajini ove godine manje za četvrtinu

Na 84.500 hektara, francuski program proizvodnje semena kukuruza za 2022/23. ostaje relativno stabilan u poređenju sa 2021. i potvrđuje Francusku kao vodećeg evropskog proizvođača semena kukuruza.

2022-kukuruz-polje.jpg (138 KB)

Foto: GregMontani / Pixabay.com

Broj hibrida u semenskoj proizvodnji je, takođe, relativno stabilan. S druge strane, broj gazdinstava u semenskoj proizvodnji je opao za 5 odsto u ovoj godini.

Što se tiče proizvodnje semenskog kukuruza u EU koji bi trebalo da se poseje naredne proizvodne godine, trend površina je blago opadajući – 7 odsto, na 174.000 hektara.

Analiza po zemljama pokazuje pad od 14 procenata u Rumuniji i 16 procenata u Mađarskoj. Područja su takođe smanjena u Austriji i Slovačkoj, ali su stabilna u Poljskoj i Nemačkoj, i neznatno su porasla u Italiji. Van EU, pad koji se procenjuje za Ukrajinu ne bi trebalo da ide ispod 24 odsto, što ukazuje na otpornost lokalne proizvodne mreže, uprkos sukobu sa Rusijom.

Ukupni razvoj useva je zadovoljavajući u većem delu EU.Temperaturne sume su se brzo akumulirale tokom ranih faza rasta useva i cvetanje je počelo desetak dana ranije. Međutim, pošto je vreme u tim fazama bilo suvo u većini proizvodnih regiona, postojala je povećana potreba za navodnjavanjem.

Poljoprivreda.info

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!