Reklama
  • Agroekologija

Par saveta da AZOT ne bi BACALI već đubrili njime

Često poljoprivrednici kažu: “Bacio sam đubrivo”. Bez hemijske analize ono se stvarno “baca”. Pred prihranu pšenice valja se podsetiti najvažnijeg

Pred pripremu poljoprivrednika za prihranu pšenice azotnim đubrivima svake godine se, manje više, ista pitanja nameću: koji oblik da upotrebim, u kojoj količini, kako da prođem jeftinije itd. Međutim, ne bi samo trebalo razmišljati o pšenici pošto je azot osnovni gradivni element svih useva.

2023-traktor-rasipac-azot.jpg (552 KB)
Ilustracija: Hornet_Pictures / Pixabay.com

Ekipa Poljoprivreda.info ovoj temi posvećuje puno pažnje. O navedenom smo već pisali u članku - Škola ishrane biljaka – AZOT.

Da se podsetimo najvažnijeg

Azot je jedan od glavnih hranjivih sastojaka biljaka i važan je za rast i razvoj biljaka. On je neophodan za sintezu proteina i mnogih drugih biljnih struktura. Azot takođe igra ulogu u procesima fotosinteze i transpiracije. Nedostatak azota u biljkama se obično manifestuje u formi sporijeg rasta i lošijeg cvetanja ili plodonošenja. Kako bi se sprečio nedostatak azota, potrebno je redovno đubriti biljke azotnim đubrivima ili koristiti organska đubriva koja sadrže azot.

Nedostatak azota u biljkama se može manifestovati na različite načine, u zavisnosti od vrste biljke i stadijuma rasta u kome se nedostatak javi. Međutim, neke opšte karakteristike nedostatka azota uključuju:

- Spor porast i slabije razvijene zelene delove biljaka

- Žute ili blede boje listova

- Suve i lomljive grane

- Manje ili nepotpuno cvetanje ili oplodnja

- Povećana osetljivost na bolesti i štetočine

Ako primetite neke od ovih simptoma kod svojih biljaka, trebalo bi da proverite da li su biljke dovoljno đubrenje azotnim đubrivima ili da li je potrebno povećati njihovo korišćenje. Takođe, trebalo bi da proverite da li postoje drugi faktori, poput loše drenaže ili visoke temperature, koji mogu uticati na rast biljaka.

Postoji više oblika azota koji se mogu koristiti za đubrenje biljaka. Neki od najčešće korišćenih oblika su:

Amonijum-nitrat: Ovo je jedan od najčešće korišćenih oblika azota i dostupan je u mnogim đubrivima. On se lako apsorbuje i brzo se razgrađuje u zemljištu, što ga čini pogodnim za đubrenje biljaka tokom vegetacije.

Urea: Ovo je jedan od najčešće korišćenih oblika azota. Ona se lako rastvara u vodi i brzo se razgrađuje u zemljištu, što je omogućava brzo usvanjanje biljkaka. Međutim, urea se mora pažljivo koristiti jer se lako gubi volatilizacijom u vazduhu.

Amonijum-sulfat: Ovo je đubrivo koje sadrži azot u obliku amonijuma i sulfata u obliku sumpora, što ga čini pogodnim za đubrenje biljaka koje su sklone nedostatku sumpora. Međutim, ono može da poveća pH vrednost tla ako se koristi u velikim količinama.

Organska đubriva: Organska đubriva, kao što su kompost ili stajsko gnojivo, takođe sadrže azot u različitim oblicima. Oni se sporo razgrađuju u zemljištu, pa se azot postepeno oslobađa i postaje dostupan biljkama. Organska đubriva su odlična alternativa sintetičkim đubrivima i mogu da doprinesu razvoju zdrave i stabilne tlo strukture.

U svakom slučaju, važno je da se koristi odgovarajuće đubrivo za vrstu biljaka i zemljišta u kome se one uzgajaju, te da se proizvođači pridržavaju uputstva o korišćenju navedena na etiketi đubriva.

Cena azotnih đubriva

Prema podacima Info Tim Logistike, trenutne cene azotnih đubriva na veliko su:

UREA 730-745 €/t+PDV
AN 720-730 €/t+PDV
KAN 710-715 €/t+PDV

Poljoprivreda.info

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!