Reklama
  • Pčelarstvo

Pesticidi utiču na ponašanje pčela

Najnovija istraživanja pokazala su da neki pesticidi škode pčelama i bumbarima. Dve studije, francuska i britanska, čiji su rezultati objavljeni krajem marta, pokazale su da se ti insekti zbog pesticida otežano orijentišu.

Posebnu pažnju izazvala je francuska studija koja je utvrdila da jedna vrsta pesticida koja je u širokoj upotrebi od 90-tih godina prošlog veka, škodi pčelama. Reč je o tiametoksamu, aktivnoj supstanci u insekticidu Cruiser OSR švajcarske grupe Syngenta. Francusko Ministarstvo poljoprivrede je zatražilo mišljenje nadležnih vlasti o rezultatima istraživanja, na osnovu koga će odlučiti da li će povući sa tržišta Cruiser OSR.

EurActiv

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!