Reklama
  • Voćarstvo

Plavo „kupanje“ voća

Nema greške. Voćke treba okupati sa 1000 l/ha i na taj način suzbiti prezimljijuće forme patogena. Tretiranje treba izvesti do bubrenja pupoljaka.
"Plavo" prskanje voća jedno je od najstarijih tretiranja

Zimsko tretiranje voćaka i vinove loze izvodi se u vreme mirovanja vegetacije, odnosno od opadanja lišća u jesen pa do početka vegetacije u proleće. "Plavo" prskanje treba obaviti što pre kada je temperatura iznad 5 stepeni celzijusovih. Insektima ne treba dozvoliti da pređu u razvojni stadijum u kome prave štetu. Plavo prskanje može da se izvodi sve do bubrenja pupoljaka ili faze roza pupoljaka. Ovo preskanje je u stvari temeljno kupanje voćaka. Mlaz treba da zahvati celu voćku, od debla do najtanjih grančica. Pritisak treba da bude stalan. Na taj način preparat će dospeti u pazuhe pupoljaka i sve pukotine na kori. U potpuno razvijenim zasadim koristi se 1000 litara vode po hektaru. Preparat bi trebalo da deluje na mnoga jaja lisnih vašiju, grinja, jabukinog smotavca, grinja, lisne buve i drugih. Ovim prskanjem se suzbijaju i paraziti prouzrokovači mnogih bolesti na voću. Njime se smanjuje infektivni potencijal bakteriozne plamenjače, rešetavosti lista, kovrdžavosti lista breskve, rešetavosti lista, rogača šljive i čađave krastavosti jabuke i breskve.

Na našem tržištu ima dosta preparata koji se koriste za plavo prskanje voća. Voćari se najčešće odlučuju za Crveno ulje (koncentracija 3%), Belo ulje (3-4%) kojem je preporučljivo dodati fungicide na bazi bakra – Bordovske čorbe, Plavog kamena, Kuproksana i sličnih.

Treba reći i to da u periodu 2002-2004. godine, od kada se DNOC ne proizvodi i ne koristi u našoj zemlji za zaštitu voćaka od prouzrokovača bolesti i štetočina, došlo je do prenamnoženosti, u nekim proizvodnim područjima voćaka, staklastih i lisnih vaši, kruškine buve, a naročito gubara, koji ozbiljno ugrožava zasade voćaka u blizini šuma poslednjih nekoliko godina.

I na kraju ne treba smetnuti s uma da i u ova tretiranja, kao i svaka druga treba krenuti porezno. Voćari treba da zaštite sebe i prirodu i na kraju da u tretiranju upotreba pravu koncentraciju i dozu. Samo na taj način će preparati u potpunosti biti efikasni.

 

Đorđe Simović, Poljoprivreda.info

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!