Reklama
  • Ratarstvo

Poboljšanje razgradnje žetvenih ostataka korišćenjem proizvoda Azoter®

Upotrebom naših proizvoda povećavaju se ekonomske uštede u vidu boljeg korišćenja hranljivih materija iz zemljišta i primenjenih mineralnih đubriva i poboljšanjem stanja zemljišta. Neuporediva prednost naših proizvoda je održiv i ekološki pristup đubrenju i prevenciji hemijske zaštite

Proizvodi AZOTER® su uvedeni na tržište 1995. godine s ciljem donošenja inovacija u efikasno i održivo đubrenje. Danas su naši proizvodi prisutni u dvadesetak zemalja. Kompanija AZOTER bila je pionir u uvođenju bakterijskih đubriva na srednjoevropsko i istočnoevropsko tržište.

2023-zetveni-ostatci.jpg (126 KB)
Ilustracija: jarmoluk / pixabay.com

Od početka smo radili na njihovom stalnom poboljšanju sa naglaskom na očuvanje kvaliteta proizvoda.Kao rezultat postigli smo veliku koncentraciju bakterija (minimum 4x109 KTJ u 1 ml). Naš proizvod u navedenoj koncentraciji sadrži balansiranu mešavinu 3 vrste bakterija (Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium), koje su osnova za prirodno i održivo iskorišćavanje N, P i K hraniva.

Takođe, unapređujemo originalni proizvod AZOTER sa sporama gljive Coniothyrium sp. (AZOTER SC) i Trichoderma atroviride (AZOTER F), koje omogućavaju poljoprivrednicima da poboljšaju plodnost zemljišta i smanje brojnost fitopatogenih gljiva.

Jedan od prvih ciljeva na koje su proizvodi AZOTER® usmereni od samog početka, bila je razgradnja žetvenih ostataka, kao i pripremno đubrenje pre setve uljane repice. Ova usmerenost se nametnula zbog stalnog smanjenja korištenja organskih đubriva usled stalnog smanjenja stočnog fonda. Prema analizi koja uzima u obzir upotrebu organskih đubriva životinjskog porekla, prosečni godišnji deficit organskih materija danas iznosi 1,5 t/ha.

Međutim, slama je bogat izvor organske materije. Ona sadrži 80 - 82% organske materije. U slami se nalazi kumulirana energija organske materije koju mikroorganizmi u zemljištu koriste za životne procese. Uprkos pozitivnim iskustvima poljoprivrednika s primenom organskih đubriva (tečni stajnjak), industrijskih azotnih đubriva ili mikrobioloških preparata na žetvene ostatke nakon skidanja pšenice, uljane repice i kukuruza, ta agrotehnička mera nije dobila potrebnu pažnju što je za rezultat imalo slabo i neravnomerno nicanje biljaka koje zaostaju u porastu. Za loš porast biljaka mogu biti odgovorni fenoli koji su prisutni u žetvenim ostatcima s visokim odnosom ugljenika prema azotu. Prisustvo fenola usporava klijanje semena i mikrofloru mineralizacije, što dovodi do sporije razgradnje žetvenih ostataka u zemljištu.

Da bi se ubrzali procesi razlaganja žetvenih ostataka (npr. usitnjene slame) u zemljištu, osim klasičnih industrijskih đubriva, tečnih i čvrstih organskih đubriva, korisno je primeniti AZOTER® bakterijska đubriva. Simbiozom biljnih ostataka posle žetve i bakterijskog preparata AZOTER®, oni služe kao starter za razmnožavanje bakterija iz preparata AZOTER®, što dovodi do poboljšanja bioloških svojstava zemljišta i obnavljanje produktivnosti zemljišta. Na jednom hektaru sa žetvenim ostatcima primenjuje se doza AZOTER-a od 10 litara zbog veoma visoke koncentracije bakterija sadržanih u đubrivu (min. 4k109 KTJ u 1 ml). Nakon primene AZOTER-a, količina bakterijske mikroflore u zemljištu će se značajno povećati što dovodi do ubrzanja razgradnje žetvenih ostataka kao i do znatne uštede i pojednostavljenja predsetvene pripreme zemljišta.

Uz odgovarajuće uslove vlage i temperature AZOTER® sintetiše dovoljnu količinu azota (min. 60 kg N) i stvara pristupačnim potrebne količina fosfora (min. 30 kg P) po hektaru u čistim hranljivim oblicima koja je dovoljna da pokrije potrebe gajenih useva u početnim fazama rasta.

Prevencija bolesti - osnova uspeha

U zavisnosti od gajenog useva nakon žetve ostaju različite količine biljnih ostataka na njivi. Oni su često napadnuti raznim bolestima (npr. repica, suncokret od bele truleži, itd.).

Gljiva Sclerotinia sclerotiorum jedan je od najpoznatijih, najštetnih i najrasprostranjenih patogena koji napada širok spektar biljaka. Taj patogen izaziva biljnu bolest - belu trulež. U evropskim uslovima bela trulež se smatra jednom od najozbiljnijih bolesti suncokreta i uljane repice.

Nezanemarljiva prednost upotrebe AZOTER-a, pored navedenih benefita u ishrani bilja, je i u upotrebi u biološkoj prevenciji protiv uobičajenih bolesti kao što je bela trulež (Sclerotinia sclerotiorum) i fuzarijum.

Proširili smo portfolio AZOTER® na proizvode koji sadrže spore gljivica Coniothirium minitans i Trichoderma spp., (T. atroviride), stvarajući tako efikasnu pomoć u prevenciji navedenih bolesti (AZOTER® SC i AZOTER® F). U borbi protiv bele truleži osim uobičajenih zaštitnih mera, potrebno je poštovti plodored, gajiti useve na nezaraženim zemljištima i uništavati korove. Za biološku prevenciju protiv gljivice Sclerotinia sclerotiorum koriste se antagonističke mikoparazitske gljive, npr. Coniothirium minitans i Trichoderma spp., (T. harzianum, T. atroviride). Oni su jedini paraziti koji mogu da proizvedu sistemske elicitore otpornosti useva i na taj način značajno ojačaju imunitet gajenih useva od gljivice S. sclerotiorum u poljskim uslovima.

Na ostacima nakon žetve mikoparazit Coniothirium minitans proizvodi stotine piknida na površini kolonizovanih sklerocija, stvarajući bodljikavu, nepravilnu površinu. Obično nekoliko micelijskih hifa raste iz inficirane sklerocije. Mikoparazit se širi konidijama u zemljištu. C. minitans je saprofit koji takođe može da raste na mrtvim ostacima biljaka ili na veštačkim hranljivim podlogama.

Sa druge strane, parazitska gljiva Trichoderma atroviride efikasno jača prirodnu odbranu biljaka u prvim fazama rasta, proizvodeći vitamine, hormone rasta i stimulativne supstance. Zbog svoje sposobnosti dinamičnog rasta i brzog naseljavanja ili kolonizacija rizosfere biljaka, značajno smanjuje rizik od moguće primarne infekcije korenovog sistema različitim patogenima. Sve to pospešuje brzi rast useva iz početnih razvojnih faza. Pozitivno antagonističko dejstvo parazitske gljive Trichoderma atroviride ispoljava se i prema predstavnicima rodova Fusarium i drugih rodova kao što su Pithium, Rhizoctonia i Botritis, Alternaria, dok Trichoderma atroviride ima značajan stimulativni efekat na dinamiku rasta biljke, kao i na otpornost poboljšanjem odbrambenih reakcija gajenih useva. Primenom Azotera tretirane biljke pokazuju značajno niži nivo mikotoksina, što povoljno utiče na profitabilnost proizvodnje. Sve to je urađeno na ekološki način koji nije štetan po zdravlje, jer se proizvodi Azotera pored konvencionalnog uzgoja mogu koristiti i u sistemu organske poljoprivrede.

Koncentracija i sastav mikroorganizama utiče na sve vitalne procese u zemljištu, od njegove plodnosti do otpornosti gajenih biljaka na bolesti. Međutim, značajnim smanjenjem snabdevanja organskim đubrivima i povećanjem doza mineralnih đubriva i pesticida, bakterijska mikroflora koja je neophodna za zemljište, značajno je smanjena i na nekim zemljištima je već na ivici izumiranja.

Primena našeg proizvoda moguća je prskalicama, ali i našim aplikatorima u slučaju primene na većim površinama.

Upotrebom naših proizvoda povećavaju se ekonomske uštede u vidu boljeg korišćenja hranljivih materija iz zemljišta i primenjenih mineralnih đubriva i poboljšanjem stanja zemljišta. Neuporediva prednost naših proizvoda je održiv i ekološki pristup đubrenju i prevenciji hemijske zaštite.

Više informacija o našim proizvodima možete pronaći na www.azoter.sk/rs.

Uvoznik i distributer za Srbiju:
Daniel Škulec, SDD Consult doo
Mobilni: 062/19 66 854
E-mail: azoter.rs@gmail.com
Adresa: Dr. Janka Gombara 83
21211 Kisač

Doc. ing. dr Ladislav Varga

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!