Reklama
  • Ratarstvo

Podbačaj kukuruza “pojačava” setvu uljane repice

Vremenski uslovi su za taj posao dobri, a stručnjaci proizvođačima savetuju primenu pune agrotehnike kako bi ostvarili optimalne prinose

Uljana repica osnovna je sirovina za proizvodnju biodizela. Može se sejati i u proleće, ali veći prinosi postižu se ozimim usevom čija je setva počela ovih dana. Jedna od najkritičnijih faza u proizvodnji uljane repice jeste setva. Na temperaturama koje su često iznad 30 stepeni, izazov za ratare je da suvo zemljište dobro pripreme, a nakon setve u tim nepovoljnim uslovima biljke treba i da isklijaju.

2023-ana-marjanovic-jeromela.jpg (100 KB)
Ana Marjanović Jeromela, Institut za ratarstvo i povrtarstvo

Ana Marjanović Jeromela sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo kaže da uzorni proizvođači već koriste poslednje kiše i povoljniju vlažnost zemljišta kako bi adekvatno pripremili zemljište. Pre svih tih poslova potrebno je analizirati zemljište kako bi đubrenjem obezbedili neophodne uslove za rast i razvoj biljaka.

- Nakon toga trebalo bi pripremiti zemljište u sitnomrvičastu strukturu i nakon setve povaljati zemljište kako bi se uspostavio dobar kontakt semena i zemljišta. Za uljanu repicu važno je obezbediti ono što agrotehnika kaže “tvrda posteljica, mek pokrivač,” kako bi mogla da razvije brzo koren kako bi imali jednovremeno klijanje i nicanje.

U subotičkom ataru uljana repica se, tradicionalno, dosta seje. Petar Anišić iz kompanije Salaš 024 kaže da je ove godine među ratarima značajno interesovanje za setvom tog useva.

- Interesovanja ovde ima pre svega zato što je prošle godine bio veliki podbačaj kukuruza, a ni godinu pre toga nije bio ništa specijalno. Ovde kod nas neće ga biti dovoljno ni ove godine. Sve je to dovelo do toga da se ljudi više okreću ozimim kulturama. U poslednje tri godine u njih su bila sigurnija ulaganja.

Nažalost, otkupna cena uljane repice zavisi uglavnom od cene na svetskom tržištu pošto gotovo celokupan rod izvozimo. Pošto je reč o sirovini za proizvodnju biodizela, kada cena nafte u svetu raste, raste i otkupna cena semena i ulja od uljane repice.

Đorđe Simović

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!