Reklama
  • Obnovljiva goriva

Podrška proizvodnji bioenergije

Programom za proizvodnju bioenergije za grejanje ili dobijanje električne energije (Rural Development Programme) u Velikoj Britaniji su, predviđeni grantovi od 30.000 do 300.000 € po jednoj farmi.

Velikoj Britaniji je preko programa RDPE (Rural Development Programme) obezbeđen je fond za pomoć kod proizvodnje bioenergije u iznosu od 4,8 milijardi eura. Tim programom su za proizvodnju bioenergije za grejanje ili dobijanje električne energije, predviđeni grantovi od 30.000 do 300.000 € po jednoj farmi. Međutim, ako više farmera ili njihova zadruga apliciraju za ova sredstva, to može biti mnogo veći iznos. Dosada su ovim programom bili obuhvaćeni farmeri koji žele da dobijaju električnu energiju preko solarnih kolektora ili da sa njima obezbede električnu energiju za hlađenje mleka na svojim farmama, za podizanje energetskih useva i njihovu upotrebu u centralnim sistemima za grejanje itd.

Dodatnih 720 miliona € je obezbeđeno kao pomoć u razvijanju novih strategija upotrebe bioenergije (povećanje energetske efikasnosti, istraživanje novih energetskih izvora...)

Najveći dosad odobren grant u ove svrhe je dobila firma "Woodfuel East", koja kratkoročno planira da koristi i obrađuje šumski otpad sa 15.000 hektara šuma, a dugoročno (do 2013.) dostignu 110.000 tona šumskog otpada i u tu svrhu im je odobren grant od 5.4 miliona €. Ovim projektom bi se obezbedila godišnje proizvodnja energije od 45 MW, a što je još važnije, naša atmosfera bi se "rasteretila" za 75.000 tona/god. emisije CO2 .

Petar Radić, ZSV

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!