Reklama
  • Mehanizacija/oprema

Površinska obrada zemljišta za bolji prinos

Dopunska obrada zemljišta koja obuhvata obradu površinskog sloja obavezna je jer se osnovnom obradom ne može kompletno pripremiti zemljište

Da bi se obezbedili povoljni uslovi za klijanje, nicanje i početni razvoj biljaka potrebno je posebnim zahvatima i specijalnim mašinama pripremiti površinski sloj zemljišta.

2021-valjak.jpg (50 KB)
Valjak, foto: hudjik.com

Površinska obrada zemljišta u jesen

Dopunska obrada u jesen jako važna, i sve više joj se pažnje poklanja jer ona omogućava da zemlja primi seme i obezbedi povoljne uslove za klijanje, nicanje i početni razvoj useva. Za ovu obradu još se koriste i nazivi zatvaranje brazde, ravnanje zemljišta i jesenja predsetvena priprema zemljišta.

Zemljište se plitko površinski može obraditi pomoću različitih mašina, ali najbolje rezultate pružiće vam valjak. 

Valjak prevrne zemljište i podvrgne ga dejstvu spoljašnih faktora (vetra, sunca, mraza), što doprinosi stvaranju povoljnog stanja zemljišta kako bi posejane biljke nakon klijanja i nicanja mogle nesmetano da rastu.

Dopunska obrada površinskog sloja zemlje ima više benefita, navešćemo neke od njih. Treba napomenuti da je bitno da se obrada obavi pre većih padavina i pre pojave jačih mrazeva. Da bi se obavila dopunska obrada potrebno je da zemljište bude slegnuto i dovoljno prosušeno, kako ne bi došlo do zbijanja i kvarenja strukture zemljišta. Zato ne treba žuriti, već sačekati pravi tajming i povoljne uslove za kvalitetan rad mašine.

Ukoliko smo dopunsku obradu zemljišta uspešno obavili u jesen ili tokom zime, na proleće je potreban manji broj prohoda za predsetvenu pripremu, a takođe nicanje će biti brže i ujednačenije.

Dopunska obrada ima znatno veći uticaj ukoliko zima nije hladna i zemljište se ne zamrzne dovoljno, ako nema dovoljno kiša ili se zemljište ne navodnjava, ali i kada se osnovna priprema ne uradi kako treba.

Da bi se postiglo bolje ravnanje i usitnjavanje zemljišta, pravac rada ne sme da bude isti sa pravcem osnovne obrade. Najefikasniji rad oruđa za dopunsku obradu se postiže u slučaju kada se ravnanje izvodi pod uglom od 90° u odnosu na pravac osnovne obrade.

Dubina površinske pripreme je različita. Za sitnosemene useve je manja, za strna žita je nešto veća, a za kukuruz, krompir i slične još veća.

Kako se zemljište površinski obrađuje?

Obrada zemljišta trebalo bi biti podeljena na više delova u toku godine, jer pruža mnogo više benefita nego da se obrada uradi jednom. Neke od prednosti podeljene obrade su:

  • uništavanje korova, samim tim smanjen je broj plevljenja i okopavanja

  • poboljšanje mehaničkih osobine zemljišta utiče na kvalitet setve i lakšu obradu tokom sezone

  • povoljan vodno-vazdušni režim, tada je zemljišta bez pokorice pa nema zadržavanja površinske vode

  • sprečava sušu ili preveliku vlagu, obezbeđuje povoljnu sredinu za razvoj korena

Kao što smo već naveli, za dopunsku obradu možete koristiti različite mašine i oruđa, ali mašina koja se pokazala kao najbolja za ovu vrstu obrade je valjak. Pomoću valjka vrši se sabijanje, ravnanje i priprema setvenog sloja sve u jednom prohodu, što će vam uštedeti vreme i novac.

Ukoliko se pitate od koje firme je najbolje da kupite valjak, naša preporuka je Huđik kompanija koja se bavi proizvodnjom priključnih mašina u saradnji sa Fakultetom Tehničkih nauka u Novom Sadu.

Huđik valjak vam omogućava da prilagodite mašinu tipu zemljišta, odabirom različitih prstena koji u istom prohodu ravnaju, razbijaju krupne frakcija zemljišta, razbijaju pokoricu i kultiviše zemljište po celoj širini valjka.

HUĐIK VALJAK – kako ga poručiti?

Posetite sajt kompanije Huđik na kome se nalaze konkretni podaci vezani za valjak ali i druge priključne mašine. Takođe, u ponudi su i razni delovi za priključne mašine koje možete poručiti online.

Na sajtu postoji spisak prodajnih mesta gde možete uživo pogledati mašine i porazgovarati sa stručnim osobljem, a ukoliko niste u mogućnosti da posetite prodajna mesta kontaktirate ih putem email-a ili telefona.

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!