Reklama
  • Stočarstvo

Pravilnim orezivanjem papaka kod krava povećajte proizvodnju mleka 10-20%

Statistika ukazuje na to da je u intenzivnom uzgoju svaka druga krava podložna bolesti papaka

“Bolje sprečiti nego lečiti”. Uvek bilo i biće. Negom papaka kod, pre svega muznih krava proizvođači se sebi “uštedeti” mnogobrojne glavobolje. Šepavost, je tu na prvom mestu. Nameće se pitanje koliko često orezivati papke i pronaći stručno lice koje će to pravilno uraditi u meri u kojoj je zaista potrebno?

2021-orezan-papak.jpg (72 KB)
Orezan papak pre dezinfekcije, Izvor: YT

Papci kod krava stalno rastu. I više od pola santimetra mesečno. Troše se u zavisnosti koliko se krave kreću. Dakle, problem je manji kada su krave na ispaši. Veći je kada su krave stalno na vezu i uz to ako je higijena štale nezadovoljavajuća.

Statistika ukazuje na to da je u intenzivnom uzgoju svaka druga krava podložna bolesti papaka. Bolesni papci destimulišu kravu da se kreće. Ona automatski uzima manje hrane, pa je samim tim i mlečnost manja. Od 10 do 20%.

Da ne bi došlo do šepavosti u stajama trebalo bi da postoje dezobarijere za dezinfekciju papaka a potrebno je uglavnom i dva puta godišnje orezivati papke. Stručnjaci ukazuju da je pravo vreme za to na mesec dana pre puštanja krava na ispašu i pri kraju ovog perioda. Ovaj posao će kvalitetno uraditi stručno osposobljeno lice, a najvažnije je da ne bude odstranjen živi deo papka što bi stvorilo nove probleme.

Đorđe Simović

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!