Reklama
  • Tehnologija

Prednosti LED osvetljenja u staklenicima

Kontrolom uključivanja i isključivanja led lampi možemo dozirati količinu svetlosti neophodne biljkama u zatvorenom prostoru. Pre toga bi morali znati njihove potrebe za svetlošću u određenim fenofazama.

Dopunska rasveta može biti korisna ili čak neophodna za proizvodnju u zatvorenom prostoru. Mnoge kulture u tim uslovima imaju koristi od dodatnog svetla u zimskim mesecima kada je relativno malo sunčeve svetlost. Nažalost, dopunska rasveta je skupa zbog utroška velike količina energije.
2020-led-osvetljenje.jpg (200 KB)

Zabluda je da su LED (diode koje emituju svetlost) mnogo energetski efikasnije od ostalih sijalica. U stvarnosti, LED-ovi su približno jednako efikasni kao i najbolje sijalice visokog intenziteta (HID), koje se najviše upotrebljavaju za fotosintetsko osvetljenje. Pošto su LED diode znatno skuplje od HID svetla, izgleda da je malo razloga za njihovo korišćenje. Međutim, LED diode imaju neke važne prednosti u odnosu na HID svetla:

Novo. LED diode napredkom tehnologije konstantno postaju efikasnije i jeftinije.

Boja. LED-ovi su dostupni u mnogim bojama i to se može iskoristiti u proizvodnji izazivajći specifične reakcije biljaka.

Hladane su. Iako LED i HID svetla proizvode približno istu količinu toplote, način na koji to rade je veoma različit. HID sijalice se veoma zagrejavaju, što znači da je potrebno da se postave na sigurnoj udaljenosti od biljaka ili će ih oštetiti. LED se ne zagreva. A što su svetla bliže usevu, to će ga efikasnije moći osvetliti. To daje LED sijalicama glavnu prednost u odnosu na ostale vrste veštačkog svetla.

Kontrola. To je za potrebe proizvodnje najveća prednost LED-ova. Njima se može upravljati na način na koji druga svetla ne mogu. Tipičan način smanjivanja osvetljenosti je ograničavanjem dotoka struje. Da bismo razumeli kako možemo prigušiti LED-ove, važna su dva termina:

Učestalost: LED sijalice se lako mogu uključivati i isključivati hiljade puta u sekundi. Budući da se to događa tako brzo, naše oči ne mogu registrovati da se LED lampice uključuju i isključuju.

Radni ciklus: Možemo kontrolisati koliko su LED lampice uključene i isključene tokom jednog ciklusa uključivanja / isključivanja. Radni ciklus od 0 znači da su LED lampice isključene, a radni ciklus 1 znači da su uključene. Radni ciklus možemo podesiti na bilo koju vrednost koju želimo i to je najčešći način na koji se smanjuje svetlost LED-ova.

Mogućnost upravljanja i radnim ciklusom i frekvencijom daje nam preciznu kontrolu nad LED osvetljenjem. Pitanje je koja je to količina svetlosti koje biljke mogu efikasno koristiti pošto su to vrednosti različite u zavisnosti od vrste, a postoje čak i razlike među sortama u okviru iste vrste.

Đorđe Simović

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!