Reklama
  • Zaštita bilja

Priroda vs. zaštitari

Mnogi insekti se javljaju znatno ranije, i traže nove biljke domaćine. Povećanjem temperature vazduha, povećava se stepen širenja insekata, a uočena je i različita sinhronizacija između biljke domaćina i insekata. Povećava se i broj generacija insekata. Sve više se pojavljuju i invazivni korovi

Sa kojim problemima se trenutno suočava oblast zaštite bilja i stručnjaka kojima je zadatak da uspešno reše probleme pojave raznih bolesti, štetočina i korova? Bez da ovo deluje kao teorija zavere o globalnom zagrevanju ili hlađenju planete, činjenica je da promene postoje i da su veoma velike, i da se upravo dešavaju pred našim očima. Na nama su dve mogućnosti: prva je da ih vidimo i radimo shodno promenama ili druga da ih zanemarimo i radimo kao i do sada.

2018-gusenica
Foto: nuzree / Pixabay.com

Sa kakvim (ne)prilikama se suočavamo? Da li se sećamo da smo u onom prošlom veku imali pojavu četiri godišnja doba. Sadašnja situacija je da su leta sve toplija, zime sve hladnije uz veoma neravnomernu raspodelu temperatura i padavina tokom cele godine. Sada se dešava da je ili toplo ili hladno ili izuzetno sušno ili izuzetno kišovito vreme. Koje su sve posledice ovakve promene vremena?

Usled pojave viših temperatura vazduha, životinje se „pomeraju“ ka većim nadmorskim visinama i višim geografskim širinama. Proleće nam dolazi dva dana ranije nego pre 50 godina. Biljke cvetaju i listaju ranije. Mnogi insekti se javljaju znatno ranije, i traže nove biljke domaćine. Povećanjem temperature vazduha, povećava se stepen širenja insekata, a uočena je i različita sinhronizacija između biljke domaćina i insekata. Povećava se i broj generacija insekata (na primer, pojava treće generacije jabukinog smotavca). Sve više se pojavljuju i invazivni korovi, koji se šire u vremenu i prostoru.

Sve ovo se dešava prebrzo da bi se moglo ispratiti, naročito ako se ne obraća pažnja na ove nove pojave. Zbog nedostatka padavina i poviše nih temperatura na sve većim površinama proizvođači se opredeljuju da primenjuju navodnjavanje raznih useva, čime se dodatno „stvaraju“ uslovi za pojavu nematoda, naročito kod povrća.

 Blaže zime sa druge strane, na ozimoj pšenici favorizuju pojavu žitnog bauljara usled čega dolazi do veliki oštećenja useva. Zbog navedenih pojava je značajno manji mortalitet kod repine pipe i kukuruzne zlatice, pa se može očekivati povećanje njihove brojnosti tokom proleća.

Sve navedeno govori da trenutno priroda vuče poteze!

A šta mi radimo za to vreme? Na svu sreću, svesni ove činjenice, počela je proizvodnja sredstava za zaštitu bilja i proizvodi koji su prilagođeni uslovima koji vladaju na ovom prostoru. Prilagođavanje se svodi na promenu koformulanata koji ulaze u sastav preparata, kao i na promenu formulacije već proverenih proizvoda, čime se omogućava fleksibilnija primena sredstava za zaštitu bilja čak i u uslovima povišene temperature i klimatskih promena.

Novi koncept zaštite omogućava da se na najbolji mogući način, izborimo sa svim promenama koje se dešavaju pred našim očima.

Dejan Reljin, M.Sc. Chemical Agrosava

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!