Reklama
  • Mehanizacija/oprema

Protočna sušara za mala gazdinstva

Porodična firma “Agro integral” predstavila je prototip inovativne sušare za voće povrće i začinsko bilje, kao i biznis modela ruralnog razvoja koji za osnov ima inovativnu sušaru. Ona je višenamesnka, u različitim režimima rada može da suši različito voće, povrće i začinsko bilje, i vrlo je fleksibilna u pogledu izvora energije za sušenje, imajući u vidu da je za njen rad potrebna topla voda.

Inovativna sušara kompanije "Agro integral" omogućava malim poljoprivrednicima da proizvode u sopstvenom domaćinstvu osuše brzo i efikasno, dok jedinstveni biznis model koji podrazumeva disperzivnu proizvodnju i udruživanje finalnog proizvoda obezbeđuje jednostavan i lak plasman.

"Osnovna komparativna prednost sušare koju smo osmislili je protočnost, što znači da će sušenje u našim sušarama proizvođaču omogućiti potpunu automatizaciju procesa, kao i integrisanje standarda kvaliteta, što je kod procesa pripreme i sušenja proizvoda vrlo važno. Takođe, naša sušara je višenamesnka, u različitim režimima rada može da suši različito voće, povrće i začinsko bilje, i vrlo je fleksibilna u pogledu izvora energije za sušenje, imajući u vidu da je za njen rad potrebna topla voda", objašnjava Vladan Pantović, idejni tvorac inovativne sušare.

Porodična firma "Agro integral" nastala je kao kompanija čiji model poslovanja, pored prodaje sušara, predviđa udruživanje resursa kompanije i malih poljoprivrednih proizvođača u cilju obostranog ekonomskog jačanja.

"Uzimajući u obzir ekonosmku situaciju malih poljoprivrednih proizvođača i tehničke karakteristike naše sušare, gde u ovom segmentu prvenstveno mislimo na njenu mobilnost, naš plan je da u početku sušare izdajemo poljoprivrednicima. Naš osnovni koncept razvoja podrazumeva disperzivnu proizvodnju, u skladu sa zahtevanim standardima proizvodnje i kvaliteta, kao i udruženi plasman finalnog proizvoda, na temelju tehničkih karakteristika naše sušare" rekao je Igor Kojčić, kreator modela ruralnog razvoja na tehničkim karakteristikama inovativne sušare.

Prototip inovativne protočne sušare za voće, povrće i začinsko bilje nastao je kao deo projekta koji je podržala Trag Fondacija, u okviru prošlogodišnjeg konkursa za "Zelenu ideju". Porodični projekat inovativne sušare je u junu 2014. godine dobio drugu nagradu na nacionalnom konkursu za "Zelenu ideju", dok je na regionalnom konkursu Rockefeller fondacije održanom u julu 2014. godine u Albaniji osvojio prvo mesto.

Marija Pantović

Zadovoljni ste sadržajem?