Reklama
  • Stočarstvo

Razbiti monopol u mlekarskom sektoru

Farmeri, proizvođači mleka, godinu završavaju u nepovoljnijem položaju nego što su je počeli. Na to su uticali ukidanje kvota u proizvodnji mleka u Evropskoj uniji, ruski embargo prema evropskoj 28-orki, kao i koncentracija kapitala u mlekarskom sektoru u Srbiji.

Investicioni fond Salford prodao je svoje vlasništvo nad najvećom kompanijom za preradu sirovog mleka u Srbiji - Imlekom, a u međuvremenu je ona kupila i Nišku mlekaru što je primarne proizvođače mleka dovelo još u teži položaj. O tom problemu se diskutovalo u Privrednoj komori Vojvodine, a sekretar Udruženja poljoprivrede u toj komori Đorđe Bugarin kaže da su tim potezom primarni proizvođači mleka dovedeni u izuzetno težak položaj.

"Time se praktično još monopolizuje tržište proizvodnje i prerade mleka i naši farmeri su praktično dovedeni u poziciju da svi koji imaju manji broj grla neće biti poželjni dobavljači tog sektora," kaže on.

Bugarin ilustruje koliko je pogoršan položaj primarnih proizvođača nakon privatizacije mlekara.

"Pre privatizacije mlečne industrije odnos cene sirovog mleka i cene mleka u maloprodaji je bio takav da je cena sirovog mleka činila 55% maloprodajne cene mleka. Danas je to značajno manje i na nivou je oko 30 procenata," kaže Bugarin.

Nažalost, stočare, proizvođače mleka, nema ko da zaštiti. Iako pet puta otvarana, Nacionalna referentna laboratorija u Batajnici, i u okviru nje Laboratorija za mleko koja bi nezavisno ispitivala kvalitet mleka - još nije zaživela. Tako danas stočarima kvalitet mleka kontrolišu laboratorije u mlekarama. Nezavisne analize su pokazale da im obračunom mlečne masti, sadržajem proteina, brojem somatskih ćelija i bakterija dodatno obaraju ionako nisku cenu sirovog mleka.

Đorđe Simović