Reklama
  • Zanimljivosti

Rentirajte kokošku ako hoćete sveža jaja

Najosnovniji paket uključuje dve kokokške, kokošinjac i hranu. Cena iznajmljivanja zavisi od kompanije, lokacije i vremenskog perioda, a početna cena je oko 150 dolara mesečno. Dobro je da se i kod nas stvari pomeraju sa mrtve tačke kada je reč o dobrobiti životinja.

Vest koja sledi mogla bi da se svrsta u rubriku "Verovali ili ne." Ali dok ima ljudi koji su spremni da plate za novotarije (više nove, lude, ideje) biznis će cvetati.

Želja sve većeg broja ljudi da jedu sveža jaja, ali bez odgovornosti koju nosi njihov uzgoj, zaslužni su za uspeh novog biznisa u SAD - iznajmljivanje kokoški. Džen Tompkins je pre dve godine u Pensilvaniji osnovala kompaniju "Iznajmite kokošku" i od tada je proširila poslovanje na još tri američke države, kao i Toronto u Kanadi. Iznajmljivanje kokošinjca i humano uzgajanih kokoški je sve popularnije širom SAD, kako se sve više stanovnika gradova, predgrađa i sela pridružuju antifabričkom pokretu. Najosnovniji paket uključuje dve kokokške, kokošinjac i hranu. Cena iznajmljivanja zavisi od kompanije, lokacije i vremenskog perioda, a početna cena je oko 150 dolara mesečno.

I kod nas se nešto menja

Da i naša država pokušava da prati savremene trendove, bar kad je o zakonima reč govori i činjenica da je sredinom prošle godine izmenjen Pravilnik o dobrobiti životinja ("Sl. glasnik RS", br. 57/2014). Dopunjene su odrednice koje se tiču prostora za životinje, prostorija i opreme u objektima u kojima se drže, uzgajaju i stavljaju u promet životinje u proizvodne svrhe, načinu držanja, uzgajanja i prometa pojedinih vrsta i kategorija životinja, kao i sadržini i načinu vođenja evidencije o životinjama. Od zanimljivijih odrednica – izdvajamo:

"15) korisna površina za kokošku nosilju jeste površina širine najmanje 30 cm, visine najmanje 45 cm, nagiba do 14%, pri čemu se površina za gnezdo ne uračunava u korisnu površinu;".

Kokoškama nosiljama koje se uzgajaju u neobogaćenim baterijskim kavezima mora da se obezbedi:

1) da za svaku kokošku nosilju površina poda bude najmanje 550 cm2 površine kaveza, mereno u vodoravnoj ravni, što se primenjuje bez ograničenja, ne uključujući prostore za hranjenje koji smanjuju raspoloživu površinu;

2) da svaki kavez ima hranilicu dužine najmanje 10 cm po jednoj kokoški, koja se može koristiti bez ograničenja;

3) da svaki kavez ima pojilicu u obliku korita za neprekidno napajanje vodom jednake dužine kao i hranilica ili da ima kapljične pojilice ili šolje za napajanje. Ako su mesta za napajanje opremljena fiksno postavljenim pojilicama, tada u svakom kavezu moraju da se nalaze najmanje dve šolje za napajanje ili dve kapljične pojilice;

4) da svaki kavez ima visinu od najmanje 40 cm na najmanje 65% površine i da na bilo kojoj tački nije niži od 35 cm;

5) da pod bude napravljen od materijala koji na odgovarajući način podupire svaki prema napred okrenuti prst na obe noge. Nagib poda ne može da bude veći od 14% ili 8°. Ako pod nije napravljen od pravougaone žičane mreže njegov nagib može da bude veći;

6) da svaki kavez bude opremljen odgovarajućim materijalom za trošenje kandži.".

Loše je to što se zakonodavac pobrinuo da postojeće stanje održi što duže pa se odredbe ovog pravilnika primenjuje se na uzgoj kokošaka nosilja najkasnije do 31. decembra 2020. godine?! 

AgroNews & Đorđe Simović
Foto: alwaysinfo.co.uk

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!