Reklama
  • Voćarstvo

Rod jabuke u EU manji za petinu

Rod jabuke je najmanji u poslednjih deset godina, dok je rod krušaka drugi najlošiji u poslednjoj deceniji. Padu prinosa odlučujuće je doprineo mraz u vreme cvetanja kao i suša u proleće i početkom leta.
2017-kotarica-jabuke
Foto: Đorđe Simović

Ovogodišnji prinos jabuka u Evropskoj uniji se procenjuje na 9.343.000 tona, dok rod krušaka na 2.148.000 tona. Procenjeni rod kod jabuke je manji za 21% u odnosu na prošlu godinu i 23% u odnosu na prosek 2014-2016. Kod kruške je podbačaj 1% u odnosu na lane i 8% u odnosu na prosek 2014-2016. Rod jabuke je najmanji u poslednjih deset godina, dok je rod krušaka drugi najlošiji u poslednjoj deceniji. Rod je bio manji jedino 2012. Padu prinosa odlučujuće je doprineo mraz u vreme cvetanja kao i suša u proleće i početkom leta.

Ovi podaci su saopšteni na četrdesetoj međunarodnoj konferenciji Prognosfruit koja se ove godine održava u Ljiedi u Španiji. Pad proizvodnje će svakako uticati na uravnoteženiji odnos ponude i tražnje, a biće omogućen i lakši plasman, doduše samo plodova dobrog kvaliteta.

Rod jabuke po sortama

Kada je o sortama reč, procenjeni pad prinosa kod zlatnog delišesa je 18% (1.982.000 tona). Pad kod gale će biti 3% (1.276.000 tona). Kod ajdareda je pad najveći, 30%, (679.000 tona). Kod potrošača omiljeni crveni delišes će podbaciti 9% u odnosu na lane (576.000 tona).

Pad i van EU

Kada je reč o državama van EU na konferenciji u Ljiedi su saopštene sledeće procene: Rusija (-37%), Meksiko (-30%), Švajcarska (-21%), Belarusija (-19%), Ukrajina (-10%), and Kanada (-5%), dok se u SAD ne očekuje pad prinosa u odnosu na lane. Procenjen je ukupan rod jabuke od 4.800.000 tona. U Kini se očekuje rast proizvodnje jabuka od 3% u odnosu na lane. Rod je procenjen na 43.800.000 tona. Moguće je da će procena za SAD biti izmenjena nakon konferencije posvećene proizvodnji jabuka koja će se održati 24-25. avgusta u Čikagu.

Evropsko tržište jabuka

Tokom proteklih godina EU tržište jabuka pretrpelo je posledice ruskog embarga a od nedavno je suočeno sa nižim obimom izvoza na tržišta Severne Afrike. Nova sezona trebalo bi da počne dve nedelje ranije od proseka. U narednim nedeljama, voćari će pažljivo pratiti kvalitet, što bi moglo utiecati na ravnotežu tržišta između voća namenjenog za svežu upotrebu i plodova za preradu. Trenutno se očekuje da će oko 6.200.000 tona biti namenjeno za potrošnju u svežem stanju i 3.200.000 tona za preradu.

Tržište krušaka

Što se tiče krušaka, ukupna ovogodišnja EU proizvodnja procenjuje se na 2.148.000 tona, što je za 1% niže u odnosu na prošlu godinu, a 8% manje u poređenju sa prosekom poslednje tri godine. Ti brojevi odnose se na proizvodnju 19 najboljih zemalja članica EU - 28 koje uzgajaju kruške i dale su relavantne podatke za objedinjen izveštaj. U 2017. godini, kod sorte konferans se očekuje pad proizvodnje za 7% na 844.000 tona, a viljemovka će podbacitii u odnosu na lane za 6% na 247.000 tona. Sa druge strane, procenjuje se da će abate fetel imati veći rod za 12% i da će dostići 332.000 tona. Kad je reč o prinosu u drugim državama na severnoj hemisferi, podaci su sledeći: Turska (+11%), Kanada (+20%) i Moldavija (+50%), dok se smanjenje procenjuje za proizvodnju u Rusiji (-37%), Belorusiji (-20%), Švajcarskoj (-34%) i SAD (-3%).

Sezona berbe kruške počinje sa manje tenzija nego prošle godine. Postignut je određeni napredak u izvozu na nova tržišta tokom proteklih godina, ali proizvođači dalje osećaju efekte ruskog embarga.

Đorđe Simović

Zadovoljni ste sadržajem?