Reklama
  • Zaštita bilja

Rogač šljive

Zaraženi plodići se deformišu, postaju bledozeleni, dobijaju nepravilan oblik, izdužuju se i krive, podsećaju na plod rogača

Pojedinih godina, naročito kada u precvetavanju zahladni i okiša, šljivi veliku štetu može da nanese gljiva Taphrina pruni, prouzrokovač bolesti zvane rogač šljive.

Parazit se razvija na plodovima, ređe na letorastima. Prvi simptomi se uočavaju neposredno nakon precvetavanja. Zaraženi plodići se deformišu, postaju bledozeleni, dobijaju nepravilan oblik, izdužuju se i krive, podsećaju na plod rogača (otuda i ime bolesti).

Oboleli plodovi se brže razvijaju od zdravih, unutrašnjost im je sunđerasta, ne formira se koštica, a mogu biti dva do tri puta krupniji od zdravih. Krajem proleća takve plodove prekrije sivasta prevlaka, koja prerasta u nekroze. Vremenom plodovi pocrne i otpadnu. Gljiva nikada na zaražava listove.

Zaštita od ove bolesti počinje prskanjem nakon opadanja lišća a nastavlja se do pred otvaranje pupoljaka, u februaru ili martu. Koriste se preparati na bazi bakra koji uništavaju spore gljive, koje su prezimile na grančicama. Sledeće prskanje je u precvetavanju, kada otpadnu dve trećine kruničnih listića. U tom periodu šljiva je i najosetljivija na tafrinu. Delotvorni su fungicidi na bazi hlortalonila, kaptana i sličnih aktivnih materija.

Dobar efekat na smanjenje infekcionog potencijala za narednu vegetaciju ima uklanjanje i uništavanje zaraženih plodova sve do berbe.

S. Malinović

Zadovoljni ste sadržajem?