Reklama
  • Repromaterijal

Rusija planira da smanji zavisnost od uvoznih komponenti stočne hrane

Vlada naložila da se hitno smanji uvoz komponenti koji je sad: 80% aminokiselina, od 85% do 95% krmnih antibiotika, od 70% do 90% fermentirane hrane za životinje, od 80% do 85% neutrolizatora mikotoksina, 100% vitamina iz hrane, 30% hranljivih proteina životinjskog porekla i 90% mikronutrijenata

Potpredsednica vlade Rusije Viktorija Abramčenko naložila je Ministarstvu poljoprivrede da izradi plan za smanjenje uvoza komponenti za stočnu hranu. Ruska vlada je 15. juna usvojila je doktrinu bezbednosti hrane koju je početkom ove godine odobrio ruski predsednik Vladimir Putin.

2020-silosi-australija.jpg (113 KB)
Ilustracija, foto: agmclellan / Pixabay.com

 

U skladu s tim mapom, Vlada je postavila cilj postizanja što bolje samodovoljnosti proizvodnje širokog spektra artikala. Na primer, samodovoljnost semena glavnih ratarskih useva treba da dostigne najmanje 75%. Aditivi za stočnu hranu, međutim, nisu bili uključeni u taj program. Za popunjavanje ove praznine potreban je poseban program.

Od 2014. godine, od kada je zemlja pod međunarodnim sankcijama, ruski vladini službenici su više puta izrazili zabrinutost zbog zavisnosti poljoprivrede od uvoza sirovina i tehnologija.

Početkom novembra rusko Ministarstvo poljoprivrede predstavilo je novi program razvoja hrane i aditiva za stočnu hranu, u kojem je zvanično priznato da je stočna hrana bila ahilova peta stočarstva u Rusiji.

Prema podacima Ministarstva poljoprivrede Rusija uvozi:
- 80% aminokiselina,
- od 85% do 95% krmnih antibiotika,
- od 70% do 90% fermentirane hrane za životinje,
- od 80% do 85% neutrolizatora mikotoksina,
- 100% vitamina iz hrane,
- 30% hranljivih proteina životinjskog porekla i
- 90% mikronutrijenata.

Đorđe Simović

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!