Reklama
 • Ratarstvo

Semenska pšenica, ječam i tritikale za visoke i stabilne prinose

Sorte iz portfolija Savacoopa mogu uspešno da odgovore svim zahtevima kupaca, kako po visini prinosa, tehnološkog kvaliteta, dužine vegetacije i ono što je veoma bitno - obezbeđenju stabilnih prinosa

Pred nama je jedan od najznačajnih jesenjih poslova u poljoprivredi, a to je setva pšenice i ječma. O značaju tih kultura za naše paore mnogo je rečeno i svi smo toga svesni.

2022-strna-zita-SC.jpg (94 KB)

Ono što je nepoznanica u uslovima nagle promene agroekoloških uslova proizvodnje, značajnog porasta cena repromaterijala, nestabilnih cena proizvoda i uticaja globanih kretanja na tržištu je kako da postignemo osnovni cilj proizvodnje, a to je da imamo stabilne prinose zadovoljavajućeg kvaliteta.

Na mnoge od ovih faktora ne možemo uopšte da utičemo (agroekološki uslovi proizvodnje, globalno tržište), dok je naš uticaj na jedan deo njih delimičan (cene repromaterijala). Ono na šta možemo da utičemo jeste da poznavanjem sortimenta koji želimo da sejemo i uslova proizvodnje maksimalno smanjimo uticaj onih faktora na koje ne možemo da utičemo ili je naš uticaj delimičan.

Svaka sorta koju sejemo ima njoj svojstvene specifičnosti:

 • VREME SETVE – značajno je da znamo brzinu porasta useva u početnim fenofazama i njihovu toleratnost prema niskim temperaturama.

 • OPTIMALAN SKOP U ŽETVI – sorte različito reaguju na gustinu setve i imaju različit koeficijent bokorenja. Optimalan sklop biljaka u žetvi kombinacija je ove dve osobine sorte i veoma često one nisu linearne. Povećanje gustine setve ne mora da proizvede i dovoljno biljaka u žetvi jer neke sorte sa povećanjem skopa reaguju smanjenjem koeficijenta bokorenja.

 • KVALITET ZEMLJIŠTA – bitna osobina jer nisu sva zemljišta pogodna za gajenje svih sorti.

 • NIVO PRIMENJENE AGROTEHNIKE I ULAGANJA U PROIZVONJU - proizvođači moraju da budu svesni kvaliteta mehanizacije za obradu zemljišta i njihovih mogućnosti da manje ili više ulažu u proizvodnju. Pojedine sorte zahtevaju ne samo kvalitetnu doradu nego i visok nivo ulaganja da bi ispoljile pun potencijal

 • AGROEKOLOŠKI USLOVI PRIZVODNJE – uticaj koji je sve značajniji. Došli smo do toga da se ovaj uticaj ne ostvaruje više na nivou regije već na mikronivou. Čak i u jednoj katastarskoj opštini taj uticaj može biti više nego izražen, pa tako na jednom delu K.O. sejemo jednu sortu, a tu istu sortu ne možemo uspešno u istoj godini sejati na drugom delu te opštine.

Zbog svega toga pravilan izbor sorte veoma je značajan i biće sve značajniji u narednom periodu.

Jasno sagledavajući sve ove izazove sa kojima se savremena proizvodnja žitarica suočava, Savacoop je odabrao svoj sortiment tako da može da odgovori svim izazovima.

Naše sorte mogu uspešno da odgovore svim zahtevima kupaca, kako po visini prinosa, tehnološkog kvaliteta, dužine vegetacije i ono što je veoma bitno obezbeđenju stabilnih prinosa.

 

PŠENICA

 

SREDNJE RANE SORTE

LG Ascona – namenjena za gajenje u svim regionima gajenja

 • Nova genetika visokog proizvodnog potencijala

 • Setva u optimalnim rokovima setve

 • Primaran klas sa preko 60 zrna

 • Erektofilan položaj lista

 • Dobro produktivno bokorenje

 • Tolerantna na poleganje

 • Preporuka u setvi – 500 kl/zrna m2

Montecristo – namenjena za gajenje u svim regionima gajenja

 • Stabilnost prinosa u različitim regionima gajenja

 • Brz početni porast pa je pogodna za kasnije rokove setve

 • Izažena toleratnost na bolesti

 • Izražena tolerantnost na poleganje

 • Sorta sa „racionalnim“ bokorenjem

 • Preporuka u setvi – 500 kl/zrna m2

SREDNJE KASNE SORTE

KWS Ultim – NOVA sorta – Snaga budućnosti!

 • Izraženo PRODUKTIVNO bokorenje

 • Krupno seme

 • Veoma tolerantna na Septoriju i Fuzarijum klasa

 • Sorta sa zadovoljavajućim kvalitetom brašna

 • Sorta sa osjem

 • Sorta čvrstog stabla - tolerantna na poleganje

 • Preporuka u setvi – 500 kl/zrna m2

BASMATI – pšenica za rekordne prinose

 • Srednje kasna sorta

 • Dobar kvalitet brašna

 • Izraženo produktivno bokorenje

 • Stabilnost prinosa u različitim regionima gajenja

 • Tretman regulatorima rasta nije neophodan

 • Tolerantna sorta na fuzarioze, virus crtičastog mozaika pšenice (WSMV) i rđe (Puccinia spp.)

 • Preporuka u setvi – 500-600 kl/zrna m2

Zephyr - Srednje kasna sorta visokog prinosa

 • Visoko tolerantna sorta na fuzarioze, virus crtičastog mozaika pšenice (WSMV) i žutu rđu (Puccinia striiformis)

 • Vrhunski rezultati u intenzivnim uslovima proizvodnje

 • Tolerantna na poleganje

 • Pogodna za kasnije rokove setve

 • Preporuka u setvi: 500 kl/zrna m2

BG ISKONA 2S – premium kvalitet

 • ozimo-jara pšenica

 • Sadržaj proteina >16%

 • Vlažnost glutena >36%

 • Optimalno vreme setve 01.novembar - 05.mart

 • Tolerantna na sušu i toplotni stres

 • Vrhunski kvalitet zrna i brašna - A1 kvalitet

 • Preporuka u setvi: 520-620 kl/zrna m2

 

JEČAM

 

LG zanzibar - OZIMI ŠESTOREDNI STOČNI JEČAM - ZRNO ZA PRIMER!

 • Novija genetika pogodna za intenzivne uslove proizvodnje

 • Ozimi, šestoredni ječam namenjen za stočnu hranu

 • Visok potencijal i stabilnost prinosa

 • Poseduje dobru otpornost na poleganje i tolerantan je na sušu

 • Odlikuje se krupnim zrnom veće hektolitarske mase

 • Vrlo dobra tolerantnost na pepelnicu (Blumeriela graminis) i mrežastu pegavost ječma (Pyrenophora terres)

 • Preporuka u setvi: 340-380 kl/zrna m2

LG PASO – OZIMA SREDNJE RANA SORTA

 • Srednje kasna sorta

 • Visok potencijal prinosa

 • Tolerantan na poleganje

 • Tolerantan na mrežastu pegavost ječma (Pyrenophora terres) i virus žutog mozaika ječma (BYMV)

 • Odličan aminokiselinski sastav

 • Odlična zamena za kukuruz

 • Preporuka u setvi: 340-380 kl/zrna m2

LG CAPRICON

 • Srednje kasna sorta

 • Visok potencijal za prinos, preko 9 t/ha

 • Visoko tolerantan na mrežastu pegavost ječma (Pyrenophora terres) i virus žutog mozaika ječma (BYMV)

 • Pogodan za setvu u kasnim rokovima

 • Preporuka u setvi: 340-380 kl/zrna m2

 

TRITIKALE

 

TRIAMO 2S – srednje rana sorta

 • Dvosezonski tritikale

 • Izražena prilagodljivost i tolerancija na sušu i toplotni stres tokom vegetacije

 • Niska stabljika sa izuzetnom tolerancijom na poleganje

 • Dobra tolerancija na lisnu rđu (Puccinia reccondita) i pepelnicu (Blumeriela graminis)

 • Preporuka u setvi – 520-620 kl/zrna m2

Jovan Borović, Savacoop

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!