Reklama
  • Agroekonomika

Šta bi sve trebalo da znate ako želite da zakupite državno zemljište

Za početak, zahtev je potrebno podneti filijali Uprave za trezor. Potrebno je da je gazdinstvo registrovano tri godine, u aktivnom statusu, a trebalo bi priložiti i dokaz o vlasništvu poljoprivrednog zemljišta

Uprava za poljoprivredno zemljište je na isteku prošle godine obavestila poljoprivrednike šta im je od dokumenta potrebno da bi mogli učestvovati u javnim licitacijama radi zakupa državnih oranica, budući da lokalne samouprave svake godine do 30. juna raspisuje javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa za narednu agroekonomsku godinu, a prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se najkasnije do 31. oktobra.

2021-zemljiste.jpg (153 KB)
Foto: Đorđe Simović

Pošto kod poljoprivrednika još uvek postoje nedoumice o tome šta je potrebno od dokumentacije, Uprava je podsetila na to da na javnom nadmetanju mogu učestvovati poljoprivrednici koji imaju registrovano gazdinstvo tri godine zaredom, a da je za dokazivanje aktivnog statusa potrebna potvrda o tome iz Registra poljoprivrednih gazdinstava i dokaz o vlasništvu poljoprivrednog zemljišta. Prilikom podnošenja zahteva nadležnoj ekpozituri – filijali Uprave za trezor potrebno je naglasiti da je potvrda potrebna o aktivnom statusu za tri godine, a kao dokaz o vlasništvu poljoprivrednog zemljišta treba priložiti izvod iz Javne evidencije o nepokretnosti ne stariji od šest meseci.

Da bi učestvovali u javnom nadmetanju, poljoprivrednici treba da imaju najmanje tri godine mesto prebivališta u katastarskoj opštini na kojoj je državna zemlja koja se daje u zakup i da su vlasnici najmanje pola hektara oranice.

Osim fizičkih lica, na javnoj licitaciji mogu da učestvuju i pravna lica pod uslovom da su posednici najmanje 10 ha zemlje i da se ona graniči sa državnom zemljom koja se daje u arendu.

Po podacima iz ove godine, u protekle tri godine dato je u zakup 5.255 ha državnih njiva koje su bile u parlogu, a nedavno je objavljen podatak da je u 13 opština ustanovljeno čak blizu 1.000 ha oranica koje se uopšte ne obrađuju. Tada je najavljeno da će za te njive biti objavljena javna licitacija i da za njih neće važiti napred navedeni uslovi. Rečeno je da će biti date mladima koji žele da se bave poljoprivredom, da neće plaćati arendu, odnosno biće im date besplatno, da država neće gledati gde je gazdinstvo registrovano i koliko godina je aktivno.

Onaj ko dobije mogućnost da obrađuje zaparloženu državnu zemlju biće samo u obavezi da oranice u određenom roku raščisti, a posle toga moći će ugovor da produži na 20 godina, pod uslovom da je njivu veću od 10hektara iskoristio za podizanje višegodišnjih zasada voća i vinove loze. Ako je pak oranica manja od 10 ha, zakupac je može koristiti za bilo koji vid poljoprivredne proizvodnje.

Dnevnik

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!