Reklama
  • Zaštita bilja

Šta će se naći u novom Zakonu o zaštiti bilja?

Deo novina je i integralno upravljanje štetnim organizmima, inspekciji mašina za primenu zaštitnih sredstava, obukama krajnjih korisnika, distributera i savetodavaca i vođenje evidencija.

Sve dok u Evropi budemo držali primat u potrošnji pesticida i dok se ne donesu valjani zakoni, građanima Srbije niko neće moći da garantuje da kupuju i jedu zdravstveno bezbednu hranu. Čak 70 odsto poljoprivrednih proizvoda u našoj zemlji i dalje se tretira nedovoljno ispitanim pesticidima sumnjivog kvaliteta, a stalno se odlaže primena zakona koji predviđa kompletnu toksikološku dokumentaciju za pesticide, a koji je usvojen još 2009. godine. Tim rečima povremeno se oglase predstavnici najvećih multinacionalnih kompanija za proizvodnju pesticida u Srbiji. Po njima, situacija na njivama i u voćnjacima je kritična, a tako će biti još četiri godine u kojima će sredstva za zaštitu bilja moći da se uvoze bez ograničenja.

Novi zakon ove godine

Nadležni, s druge strane, opovrgavaju tvrdnje predstavnika multinacionalnih kompanija. U odgovorima na naša pitanja podvlače da je hrana tretirana pesticidima u Srbiji bezbedna te da se sastav tih sredstava kontroliše u skladu sa propisima EU. U svakom slučaju, potpuno usklađen, nov zakon, dobićemo ove godine, rečeno nam je u Upravi za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

- Ministarstvo, odnosno Uprava, rade na daljem usaglašavanju nacionalnog zakonodavstva s onim u Evropskoj uniji u oblasti sredstava za zaštitu bilja. U tim aktivnostima planirano je usvajanje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja. Iako Zakon o sredstvima za zaštitu bilja, usvojen 2009. godine, sadrži i neke od odredbi novih EU propisa (o integralnom upravljanju štetnim organizmima, inspekciji mašina za primenu zaštitnih sredstava, obukama krajnjih korisnika, distributera i savetodavaca i vođenje evidencija), njegova harmonizacija sa važećim zakonodavnim okvirom Evropske unije je i dalje samo delimična- rečeno nam je u Upravi, uz podsećanje na to da je usvajanje tog predloga zakona u Skupštini planirano za treći kvartal 2015. godine, što ne znači da se ne može desiti i ranije. Kako su nam objasnili, izmene i dopune tog zakona se odnose i na postupak registracije i na održivu primenu pesticida koja je osnova za proizvodnju bezbedne hrane, zaštitu zdravlja ljudi i zaštitu životne sredine. Postupak registracije sredstava za zaštitu bilja u Srbiji nije usklađen s postupkom registracije u zemljama članicama EU i na tome se intenzivno radi, zajedno sa svim zainteresovanim stranama, objašnjavaju nadležni.

Dnevnik

Zadovoljni ste sadržajem?