Reklama
  • Tehnologija

Šta je digitalno selo?

Digitalno selo bi se oslanjalo na informacione tehnologije u svakodnevnom radu u poljoprivredi, koristilo digitalne platforme za poslove sa bankama, osiguravajućim kućama i prilikom savetovanja. Poljoprivreda bi trebalo uz pomoć IT da bude efikasnija, a proizvođači bi zajednički nastupali na tržištu kroz virtuelne zadruge, nabavku repromaterijala i plasman sirovina

Istraživačko-razvojni institut za informacione tehnologije biosistema “Biosens” iz Novog Sada, zajedno sa kompanijama Delta i “Mokrin haus”, pokrenuo je projekat Digitalno selo, prvo digitalno selo u Srbiji.

2022-dron-polje-prskanje.jpg (84 KB)

Foto: Ilustracija, Izvor: Lxz2208180358 / Pixabay.com

Direktor “Biosensa”, Vladimir Crnojević, kaže da su u projekat Digitalnog sela, koji će biti pokrenut 24. maja, uključeni poljoprivrednici i stanovnici Mokrina i da je to prvi put da se digitalna transformacija primeni u velikom naprednom selu. To bi, kaže, trebalo da im omogući da se mnogo više oslanjaju na informacione tehnologije u svakodnevnom radu u poljoprivredi, da koriste digitalne platforme za poslove sa bankama, osiguravajućim kućama i prilikom savetovanja, ali i da omogući efikasniju poljoprivrednu proizvodnju, zajedničke nastupe na tržištu, kroz virtuelne zadruge, nabavku repromaterijala i plasman sirovina.

“Ako se pokaže uspešnom, digitalnu transformaciju moći ćemo da primenimo na svim selima u Srbiji i na čitavu poljoprivrednu zajednicu naše zemlje. U svetu postoje digitalne farme, ali ovakva, gde će se u jednom širem socijalnom kontekstu uključiti veći broj stanovnika i to različitih profila i aktivnosti, ne postoji”, optimističan je Crnojević.

Biosens projekat digitalnog sela pokreće nakon četiri godine, pošto je u okviru tog Instituta otvoren Centar digitalne poljoprivrede Srbije i puštena u rad digitalna platforma Agrosens, koja korisnike, samo pomoću pametnog telefona, potpuno besplatno snabdeva bitnim informacijama zahvaljujući satelitskoj tehnologiji.

Istraživačko-razvojni institut za informacione tehnologije biosistema Biosens je vodeći srpski Digitalni Inovacioni Hab. Dostignuća Biosensa prepoznata su u Srbiji i u svetu. Uključen je u neke od najvećih evropskih digitalnih inovacionih projekata. Biosense je razvio i Plant-O-Metar, uređaj koji biljke posmatra i van vidljivog dela i u stanju je da primeti da li su pod stresom i koliko su zdrave. Precizno utvrđivanje stanja biljaka je jedan od najvećih izazova za poljoprivrednike. Tačno merenje vlažnosti zemljišta je veoma važno u poljoprivredi, jer pravilan rast, razvoj i održavanje biljaka u velikoj meri zavisi od količine vode u zemljištu.

Institut Biosens označen je kao Evropski centar izuzetnosti. Smatra se osnovom naučnog napretka naše zemlje. Trenutno tamo radi 140 naučnika. U planu je da se u naredne tri godine zaposli još 100. Na multidisciplinarnim istraživanjima rade naučnici iz oblasti prirodnih nauka i eksperti za informacione tehnologije.

Agronews

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!