Reklama
  • Mehanizacija/oprema

Šta znate o vašim rasprskivačima?

Efikasnost rada prskalice, njen eksploatacioni potencijal, tehnička ispravnost i pouzdanost uslovljeni su pravilnim radom rasprskivača.

Rasprskivači (dizne) - Rasprskivači predstavljaju izlazne elemente prskalice. Pravilan odabir vrste i veličine rasprskivača jedan je od najvažnijih segmenata podešavanja prskalica. Efikasnost rada prskalice, njen eksploatacioni potencijal, tehnička ispravnost i pouzdanost uslovljeni su pravilnim radom rasprskivača.

Osnovni zadaci rasprskivača su:

1. ravnomerna distribucija rastvora po širini zahvata,

2. što pravilnija distribucija i depozicija rastvora, odnosno zaštitnog sredstva na branjenu površinu u cilju postizanja što boljeg fitoterapeutskog efekta, te uštede zaštitnog sredstva,

3. takva dezintegracija rastvora, zaštitnog sredstva, koja će, pored potrebnog efekta, da obezbedi što manje zanošenje kapljica ("drift"), a time i manje zagađivanje okoline,

4. da spreče kapanje rastvora, nakon isključenja prskalice, a time i zagađenje životne sredine,

5. da što duže održavaju tehničku ispravnost.

Rasprskivači se, uglavnom, izrađuju za definisan radni pritisak, koji može da obezbedi potrebnu dezintegraciju kapljica. Da bi kvalitet zaštite bio dobar i vek rasprskivača duži, pritisak tečnosti mora da se održava u tolerantnim granicama. Dezintegracija rastvora, koja direktno utiče na veličinu kapljica, zavisi od tipa rasprskivača, načina izlaženja rastvora iz rasprskivača, veličini izlaznog otvora i pritiska. Sa povećanjem pritiska veličina kapljica se smanjuje. Protok kroz rasprskivač predstavlja količinu rastvora, koji se izbaci u jedinici vremena. Zbir protoka svih rasprskivača čini ukupan protok prskalice, od čega zavisi namena prskalice, njena brzina kretanja i uspešnost zaštite. Većina rasprskivača sa primenom u ratarstvu može se klasifikovati po veličini kapi koju proizvodi, bilo da su to (VF) vrlo fine, (F) fine, (M) srednje, (C) krupne ili vrlo krupne kapi (VC), ekstremno krupne kapi (XC). Postoje i drugi standardi (ASAE), koji imaju drugu klasifikaciju.

T-rasprskivači (ravan, pljosnat mlaz - standardni) imaju izlazni otvor u obliku proreza. Stvaraju lepezasti mlaz sa ujednačenom raspodelom kapljica po čitavom preseku. Ugao mlaza kreće se od 65° do 150° Za različite uslove zaštite koriste se rasprskivači sa drugim uglom mlaza. Veličina otvora, a time i protok rastvora kroz rasprskivač mogu biti različiti. T-rasprskivači rade sa nižim pritiscima, pa se za prskanje ratarskih kultura pritisak kreće oko 3 bara. Kod manjeg pritiska, for-miraju uži mlaz, a kod većih, iznad 4 bara, rade sa većim uglom mlaza, kapljice su sitnije, te dolazi do jačeg zanošenja. Postoje rasprskivači sa lepezastim mlazom, koji rade sa još nižim pritiscima. To su tzv. LP (Low Pressure) rasprskivači. Radno područje pritiska ovih rasprskivača je 1 do 2 bara.

Rasprskivači s konusnim mlazom formiraju mlaz u obliku konusa sa nepravilnom raspodelom kapljica. Koncentracija kapljica najveća je na obodu mlaza, a prema unutrašnjosti se smanjuje, tako da se, kod širokog mlaza, u sredini formira prsten bez kapljica, tzv. šuplji konusni mlaz. Dezintegracija rastvora postiže se vrtloženjem rastvora u rasprskivaču. Rade pri povećanim pritiscima.

Odbijajući mlaz - rasprskivači su izvedeni tako da je, nasuprot izlaznom otvoru za rastvor, postavljen odbojni element u obliku pločice. Rastvor, izlazeći kroz otvor, udara o odbojni element i razbija se u sitne kapljice formirajući tzv. odbijajući lepezasti mlaz. Kod podesivih rasprskivača odbojnik se može primicati i odmicati, čime se menja širina mlaza i veličina kapljica. Ugao mlaza kod odbojnih rasprskivača može da bude do 170°.

Injektorski rasprskivači izrađeni su tako da se u telu rasprskivača pomoću injektorskog uloška na ventu- rijevom principu usisava vazduh u unutrašnjost rasprskivača i stvaraju krupne kapljice koje u sebi sadrže vazdušne mehuriće. Tečnost i vazduh približno su u odnosu 1:1, a do raspršivanja dolazi u trenutku izlaska tečnosti kroz otvor. Rasprskivači kod kojih se, u tok tečnosti ubacuje vazduh pod pri- tiskom, koji se meša sa tečnošću u komori za mešanje i na izlazu iz raspr- skivača formira vazdušni mlaz sa distribuisanim kapljicama rastvora zovu se Twin Fluid system. U zavisnosti od oblika izlaznog otvora mlaz može da bude konusan ili lepezast, sa uglom 100° do 120°.

Nove tipove rasprskivača koriste pojedini proizvođači pesticida nezadovoljni kvalitetom aplikacije, koji se postiže postojećim rešenjima, odlučni da aplikaciju svojih sredstava provode sopstvenim rasprskivačima. Ovaj trend se ogleda uglavnom u primeni fungicida, s obzirom na specifične zahteve (velika lisna masa, koja zahteva istovremeni tretman s lica i naličja lista) gajenih biljnih vrsta.

Branko Ogrizović, dipl. inž.

Zadovoljni ste sadržajem?