Reklama
  • Repromaterijal

Suzbijte štetočine na poljoprivrednim površinama

Uz preventivne mere, najefikasnije, su ipak, hemijske metode, odnosno upotreba rodenticida na bazi cink-fosfida

Glodari su najbrojniji red klase sisara, i sa više od 2.200 vrsta iz 34 familije čine više od 50% ukupnog broja svih vrsta sisara na Zemlji. Rasprostranjeni su širom sveta i žive u raznolikim uslovima. 

2021-glodari-1.jpg (153 KB)

Da bismo ih se rešili, moramo ih upoznati i znati osnovne činjenice i navike. Naziv „glodari“ potiče od njihove osobine da čitav život moraju da glođu, jer im zubi neprestano rastu pa moraju da ih troše. Latinski izraz Rodentia je nastao od reči rodere (glodati ) i reči dens (zub). 

Pored toga odlikuje ih:

  • Kratak životni vek : 2-4 godine
  • Velika plodnost : 5-10 parenja godišnje po 5-13 mladih, zavisno od vrste glodara
  • Kratak ciklus seksualnog razvića: 2-4 meseca, pa zbog toga neretko dolazi do preteranog razmnožavanja. 

2021-glodari-2.jpg (166 KB)

Štete koje prouzrokuju glodari

Iako su deo ekosistema i imaju značajnu ulogu u njemu, veliki broj glodara su štetočine, te mogu naneti velike ekonomske i zdravstvene štete kako ljudima tako i domaćim životinjama i kućnim ljubimcima. Svetska zdravstvena organizacija je objavila podatak glodari u nekim godinama prouzrokuju štetu koja se meri u milijardama dolara na svetskom nivou.

Sa ekonomske tačke gledišta, glodari konzumiraju, oštećuju i zagađuju velike količine hrane, vode i robe u skladištima ili na gazdinstvima, a posebno značajne probleme mogu da naprave na poljoprivrednim površinama. Pored žita, lucerke, deteline, štetu nanose i povrtarskoj i voćarskoj proizvodnji. 

Pored ekonomske štete, glodari su odgovorni za širenje preko 20 zaraznih bolesti, a takođe su prirodni rezervoari mnogih patogena. 

Gledajući unazad, kroz istoriju, možemo videti strašne epidemije koje su odnele veliki broj života a prouzrokovane su glodarima. Među najpoznatijim bolestima su kuga, leptospiroza, salmoneloza i tularemija, a ovoj temi smo opširnije pisali u našem tekstu “7 opasnih zaraza koje prouzrokuju miševi i pacovi”

Poljski glodari su naročito aktivni u jesen, ali poslednjih godina kako smo svedoci klimatskih promena, pojedine vrste su aktivne tokom cele godine (poljska voluharica). Vrste koje prave najveće ekonomske štete na poljoprivrednim površinama su poljski miš, poljska voluharica i hrčak.

2021-voluharica.jpg (62 KB)

Mere zaštite poljoprivrednih dobara

S obzirom na štete koje prouzrokuju poljski miševi i poljske voluharice, potrebno je sprovesti niz mera u cilju smanjenja njihove reprodukcije, korišćenjem preventivnih, mehaničkih, bioloških i na kraju, hemijskih mera:

1. Glodare najviše privlači hrana i voda. Preventivne mere podrazumevaju uklanjanje pokošene trave, granja i sena, žbunova, otpada i stare mehanizacije gde glodari prezimljavaju. Minimalizujte dostupnost vode na i oko svojih zasada. Uklonite hranljive otpatke i držite hranu, ubrane plodove u dobro zaštićenim magacinima ili metalnim kontejnerima. Drva za ogrev držite na visini. Takođe, jako su važne i organizovane agrotehničke mere što podrazumeva oranje, kvalitetnu i blagovremenu žetvu i uništavanje korova

2. Mehaničke i fizičke mere – se odnose na upotrebu mehaničkih sredstava kao što su mišolovke ili nalivanje vode u rupe i kopanje zaštitnog jarka. 

3. Biološke metode podrazumevaju regulaciju onih vrsta koje postoje u samoj prirodi i upotebu grabljivica kao što su lisice, orlovi, vrane, mačke i ostale životinje koje koriste glodare kao hranu.

4. Hemijske mere podrazumevaju korišćenje registrovanih rodenticida, kada dođe do utvrđivanja kategorija brojnosti, na osnovu broja aktivnih rupa po hektaru. Preporuka je da se plodne površine redovno obilaze i da se vrši pregled aktivnih rupa glodara, na osnovu kojih se može utvrditi njihova brojnost.

2021-glodari-3.jpg (136 KB)

Upotreba rodenticida na poljoprivrednim površinama

Najefikasnije mere koje su se pokazale su ipak hemijske metode, odnosno upotreba rodenticida na bazi cink-fosfida. 

Preparat Cinkosan proizvodi kompanija Ekosan i jedini je takav preparat na domaćem tržištu! 

Cinkosan predstavlja najdelotvorniji preparat u borbi protiv štetnih glodara na poljoprivrednim površinama, a njegova efikasnost je oko 85% (tretiranje se smatra uspešnim ukoliko je smanjenje brojnosti štetnih glodara 70%).

O tome svedoče najveći poljoprivredni lanci koji ga uspešno upotrebljavaju već deneciju unazad, kao i naučno istraživanje koje su objavili ugledni profesori sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, na temu  - GLODARI I NJIHOVA KONTROLA U VOĆNJACIMA

Cinkosan je odobren i registrovan preparat, koji zadovoljava sve domaće i EU propise i standarde! 

Preparat je formulisan na zrnu pšenice, sa dodatkom biljnih ulja koje ga čine veoma atraktivnim (privlačnim) za glodare! Takođe, posebnim tehnološkim postupkom, postavljeni mamci su izvesno vreme zaštićeni od prevelike vlage, tj. mogu biti efikasni i u slučajevima slabih kiša ili snegova što je izuzetno važno u procesu suzbijanja poljskih glodara na poljoprivrednim površinama. 

Mamci se stavljaju u aktivne rupe (rupe koje su glodari napravili), koje se potom zatrpavaju. Na ovaj način se sprečava konzumiranje mamaca od strane neciljanih životinja (ptice, divlje životinje, zečevi).

Još jedna od značajnih prednosti Cinkosana je ta što mu je postojanost u prirodi vrlo kratkog veka, pa ne ostavlja svoje štetne ostatke u zemlji, a samim tim ni u hrani koji ćemo kasnije jesti. 

Ono što ga razlikuje od ostalih rodenticida je što je na bazi cink-fosfida, ima jače dejstvo, otporniji je na vlagu i primamljiviji je za glodare.

Vrlo je važno napomenuti da jedini način na koji se upotrebljava Cinkosan je onaj kako je naznačeno na uputstvu!

Ako imate bilo kakvo pitanje ili sugestiju, budite slobodni da nas pozovete ili nam pišite na email adresu, a naše stručno osoblje će vam otkloniti sve nedoumice.

Ekosan

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!